Cysylltu â ni

Cyngor Ewropeaidd

Bargen swyddi gorau’r UE ar fin mynd yn ei blaen er gwaethaf protestiadau Prif Weinidog yr Eidal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae disgwyl i gyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ar 27 a 28 Mehefin gefnogi cytundeb a fydd yn rhoi ail dymor i Ursula von der Leyen fel Llywydd y Comisiwn. Mae arweinwyr sy'n perthyn i grwpiau gwleidyddol y canol-dde ((EPP), canol-chwith (Sosialwyr a Democratiaid) a rhyddfrydol (Diwygio) wedi datgan eu pŵer hirsefydlog i gerfio prif swyddi'r UE.

Bydd António Costa o Bortiwgal yn dod yn Llywydd y Cyngor a Kaja Kallas o Estonia fydd yr Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor. Hyd yn hyn, mor rhagweladwy, yr unig syndod oedd cweryla dros syniad yr EPP y dylai Costa wasanaethu am ddwy flynedd a hanner yn unig. Mae hynny bellach wedi’i ollwng, er y gallai gael ei adfywio yn 2027, pe bai Senedd Ewrop yn dewis ymgeisydd o Sosialwyr Costa i olynu Roberta Metsola fel Llywydd Senedd Ewrop.

Mae'n ergyd waradwyddus i Brif Weinidog yr Eidal, Giorgia Meloni, sy'n ei chael ei hun wedi'i heithrio o'r cytundeb, er gwaethaf arwain economi drydedd fwyaf yr UE a bod yn un o'r ychydig benaethiaid llywodraeth sydd wedi dod allan o'r etholiadau Ewropeaidd gyda'i safbwynt wedi'i gryfhau. Roedd hi'n ymddangos ei bod hi hefyd wedi dod i ddealltwriaeth gyda von der Leyen, a allai fod angen pleidleisiau gan grŵp ECR Meloni i gael cymeradwyaeth Senedd Ewrop i'w hailbenodiad. 

“Mae yna rai sy’n dadlau nad yw dinasyddion yn ddigon doeth i wneud rhai penderfyniadau ac mai oligarchaeth yw’r unig ffurf dderbyniol ar ddemocratiaeth, ond rwy’n anghytuno,” meddai Meloni wrth senedd yr Eidal. Roedd yn gosod ei hun fel hyrwyddwr 'democratiaeth', sy'n golygu canlyniadau etholiadau Senedd Ewrop, a gynyddodd nifer yr ASEau yn y grŵp ECR, y mae'n perthyn iddo. Dadleuodd ei bod yn “swrrealaidd” anwybyddu “y signalau gan bleidleiswyr”.

Ond mae hi hefyd yn rhan o'r 'oligarchy', y Cyngor Ewropeaidd, lle mae ei phrotestiadau'n debygol o droi at wneud bargen er mwyn sicrhau gwobr gysur i'r ECR, ac yn arbennig i'r Eidal. Yn ei haraith yn Rhufain, galwodd yr UE yn “gawr biwrocrataidd ymledol”, gan awgrymu y dylid penodi Comisiynydd Eidalaidd i ryfel yn erbyn biwrocratiaeth.

Bydd hi'n gobeithio na fydd ei chyd-benaethiaid llywodraeth yn ei alw'n gloff ar yr un hwnnw ac mewn gwirionedd yn cynnig swydd Comisiynydd i'r Eidal ar gyfer clipiau papur. Mewn gwirionedd, mae Meloni yn disgwyl o leiaf sicrhau penodiad is-lywydd Eidalaidd y Comisiwn, gyda rôl economaidd bwerus. Byddai hefyd yn wobr i’r ECR, y mae hi’n Llywydd arno a gallai hynny hefyd helpu achos von der Leyen wrth iddi geisio sicrhau’r pleidleisiau y bydd eu hangen arni pan roddir ei hailbenodiad i Senedd Ewrop, yn ei heisteddiad ym mis Gorffennaf mae’n debyg. yn Strasbwrg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd