Cysylltu â ni

Cyngor Ewropeaidd

Cyflawnwyd y gwaith o gerfio swyddi yn yr UE erbyn hanner nos, ond bydd cwympiadau yn para wythnosau, misoedd - hyd yn oed flynyddoedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r bloc traddodiadol 'o blaid yr UE' wedi cadw ei oruchafiaeth ar y Cyngor Ewropeaidd, gan enwebu Ursula von der Leyen am ail dymor fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd a Kaja Kallas o Estonia i ddod yn Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor. Rhaid i Von der Leyen nawr ennill cefnogaeth y mwyafrif yn Senedd Ewrop ac mae rôl Kallas yn y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn amodol ar gymeradwyaeth yr ASE.

Nid yw'r Cyngor yn atebol i unrhyw un arall am ei ddewis o António Costa o Bortiwgal fel ei Lywydd ei hun ond nid yw'r syniad y gallai gael ei ddisodli ar ôl dwy flynedd a hanner wedi diflannu. Nid oedd yr un o’r dewisiadau yn unfrydol, wrth i Brif Weinidog yr Eidal, Giorgia Meloni, wylltio ei dicter o gael ei gadael allan o’r broses o wneud cytundeb trwy ymatal yn y bleidlais i gymeradwyo von der Leyen a phleidleisio yn erbyn Costa a Kallas. 

Arweinydd adain dde arall, sydd wedi hen arfer â bod yn y lleiafrif coll ar yr achlysuron hyn, yw Viktor Orbán o Hwngari. Gwnaeth ei brotest ychydig yn wahanol. Pleidleisiodd yn erbyn Ursula von der Leyen ond ymataliodd yn y pleidleisiau a roddodd eu swyddi i Kaja Kallas ac António Costa.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Luís Montenegro, fod penodiad ei ragflaenydd yn fuddugoliaeth i “bobl Portiwgal”. Ond tynnodd sylw hefyd at y ffaith bod swydd Llywydd y Cyngor am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd a hanner. Erys y posibilrwydd y gallai Plaid y Bobl Ewropeaidd, sy'n gobeithio cael ei chynrychioli'n gryfach yn y Cyngor erbyn canol 2027, geisio disodli'r Sosialaidd Costa ag un o'u rhai eu hunain.

Mewn post ar X, cadarnhaodd António Costa ei fod yn derbyn y swydd, gan gymryd drosodd oddi wrth Charles Michel ar 1 Rhagfyr. “Byddaf yn gwbl ymrwymedig i hyrwyddo undod rhwng pob un o’r 27 o Aelod-wladwriaethau ac yn canolbwyntio ar roi’r Agenda Strategol ar y trywydd iawn, a fydd … yn darparu arweiniad i’r Undeb Ewropeaidd am y pum mlynedd nesaf”, ysgrifennodd

Postiodd Prif Weinidog Estonia, Kaja Kallas, ar X ei bod yn “anrhydedd cael ei henwebu fel yr ymgeisydd ar gyfer Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch”, gan ychwanegu mai “rhyfel yn Ewrop, ansefydlogrwydd cynyddol yn ein cymdogaeth ac yn fyd-eang yw'r prif heriau i bolisi tramor Ewropeaidd”.

hysbyseb

Roedd y ddau yn edrych ymlaen at weithio gydag Ursula von der Leyen ond nid yw ei hail dymor wedi dod i ben eto. Mae’n rhaid iddi ennill mwyafrif yn Senedd Ewrop, lle bu ond yn crafu drwodd bum mlynedd yn ôl gyda chefnogaeth ASEau Prydeinig sydd ar fin cael eu mandadau wedi’u canslo o ganlyniad i Brexit.

Y tro hwn, byddai pleidleisiau cyfun yr EPP, y Sosialwyr a’r grŵp Diwygio yn ddigon mewn egwyddor. Ond ni fydd eu holl ASEau ar flaen y gad, gan adael von der Leyen yn gorfod ennill o leiaf rhywfaint o gefnogaeth o ymhellach i'r dde yn y grŵp ECR, neu gan y Gwyrddion - neu hyd yn oed rywsut gan y ddau.

Daeth y Cyngor Ewropeaidd i ben ychydig cyn hanner nos ond nid yw'n fore hyderus iawn eto i Lywydd y Comisiwn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd