Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Etholiadau'r UE: Mae'r Bechgyn (a'r Merched) yn ôl yn y dref

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth yr 'ymchwydd' a ragfynegwyd o'r Dde Pell ddigwydd rhyw fath o ddigwydd, roedd yn real iawn i Emmanuel Macron ac Olaf Scholz. Ond gadawodd yr Etholiadau Ewropeaidd yr un tri grŵp gwleidyddol oedd ar fin galw'r ergydion yn y Senedd newydd ag yn y Senedd yr olaf, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Does dim gwadu bod y pleidiau i’r dde o grŵp dominyddol y Democratiaid Cristnogol yn Senedd Ewrop wedi gwneud yn dda ar y cyfan yn etholiadau Senedd Ewrop. Roedd rhwystrau i aelod grŵp ECR PiS yng Ngwlad Pwyl yn fwy na gorbwyso'r cynnydd a gyflawnwyd gan y pleidiau ymhellach eto, yn enwedig AfD yn yr Almaen ac yn enwedig Rali Genedlaethol Marine Le Pen yn Ffrainc.

Ac eto hyd yn oed wrth i’r Arlywydd Macron ymateb i’r canlyniad yn Ffrainc trwy ddiddymu’r Cynulliad Cenedlaethol a galw etholiad cenedlaethol bachog, roedd y prif grwpiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop yn nodi nad oedd dim wedi newid o ran pwy fydd yn penderfynu beth sy’n digwydd.

Os rhywbeth, mae eu safbwynt wedi cryfhau, gadawyd yr ECR yn dadlau ei fod yn rhan o'r 'dde ganol' ac y dylai fod yn rhan o'r bloc mwyafrif yn y Senedd newydd. Ond roedd y canolwr Renew Group yn glir nad oedd ar fin rhoi’r gorau i’w gynghrair dactegol gyda’r canol ar y dde a’r canol chwith, er iddo honni ei bod yn ‘rhy gynnar’ i benderfynu a ddylid cefnogi Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen am ail dymor.

Ond nid oedd unrhyw oedi gan y Grŵp Sosialaidd a Democratiaid, a longyfarchodd y Blaid Pobl Ewropeaidd ac Ursula von der Leyen ar ennill yr etholiad ac addo parchu'r Spitzenkandidat egwyddor, ar yr amod bod yr EPP yn parhau i fod yn rhan o fwyafrif 'pro-reol-cyfraith' ac yn dangos 'dim amwysedd' tuag at yr ECR a'r partïon ymhellach i'r dde.

hysbyseb

Gwahoddodd arweinydd yr EPP, Manfred Weber, y S&D a Diwygio yn ddiymdroi i ymuno unwaith eto â'r 'gynghrair o blaid democrataidd', er iddo ddwyn i rym egwyddor wleidyddol Almaenig hyd yn oed yn fwy hybarch na pharchu. Spitzenkandidaten: Realpolitik. Dywedodd mai’r camau nesaf yw i Olaf Scholz yn gyntaf ac yna Emmanuel Macron gymeradwyo Ursula von der Leyen, gan baratoi’r ffordd i’w henw gael ei anfon i’r Senedd fel enwebai’r Cyngor Ewropeaidd ar gyfer Llywydd y Comisiwn.

Yn amlwg, mae hyd yn oed ardystiad Scholz sydd wedi'i wanhau'n wleidyddol yn hanfodol i von der Leyen, a fu unwaith yn gwasanaethu gydag ef mewn llywodraeth yn yr Almaen. O ran Macron, bydd yn dal i fod yn Arlywydd Ffrainc a yw ei benderfyniad i gynnal etholiad seneddol yn Ffrainc yn talu ar ei ganfed ai peidio. Er y bydd yn llai abl i ddylanwadu ar y Grŵp Renew ac felly efallai'n llai tebygol o fynnu ystyried ymgeiswyr eraill.

Roedd Manfred Weber yn ddigon graslon heb sôn mai neb llai na'r Arlywydd Macron a gafodd ei wrthod fel Spitzenkandidat bum mlynedd yn ôl, pan oedd Ursula von der Leyen yn fuddiolwr. Honnodd ei gydweithiwr EPP, Roberta Metsola, fod 'y ganolfan wedi dal', a chyda hynny - fel na ddywedodd - ei siawns o aros yn Llywydd Senedd Ewrop am 30 mis arall.

Mae'r cyfan yn ymddangos yn debyg iawn i fusnes fel arfer, p'un a oedd y pleidleiswyr eisiau hynny ai peidio. Er ar y cyfan, mae'r bobl wedi siarad yn bennaf am eu pryderon domestig. Ac mae hynny ymhell o fod yn newyddion drwg unffurf i'r prosiect Ewropeaidd. Mae symudiadau Giorgia Meloni tuag at y brif ffrwd wleidyddol wedi'u cyfiawnhau. Mae democratiaeth ‘anryddfrydol’ Viktor Orbán wedi’i herio’n gryf yn Hwngari gan Peter Magyar.

Ond ym Mrwsel, mae'r Bechgyn yn ôl yn y dref. Ac yn enwedig y Merched, os gall Llywyddion presennol y Senedd a'r Comisiwn, a Llywyddion y Senedd a'r Comisiwn yn ôl pob tebyg, faddau fy nghyfarwydd.


Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd