Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Mae cyn-gomisiynydd yr UE ac uwch ASE yn galw am “benderfyniad cyflym” ar lywyddiaeth y GE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae un o uwch ASEau senedd yr UE yn dweud y bydd “Ewrop yn goroesi” er gwaethaf cynnydd y pleidiau cenedlaetholgar a’r Dde Pell yn yr etholiadau Ewropeaidd. Daw’r sylwadau gan yr ASE o Wlad Pwyl, Danuta Hübner, ar ôl penwythnos o siociau yn y bleidlais ar draws yr UE.

Mae polau ymadael cyntaf yn dangos enillion i'r pleidiau canol-dde a'r dde eithaf. Bydd yr EPP, gyda thua 185 o seddi, yn parhau’n hawdd fel y grŵp mwyaf yn y senedd, ac yna’r Sosialwyr (137). Y collwyr mawr ar y noson oedd y Gwyrddion, a ddioddefodd golledion.

Mae ffigurau rhagarweiniol yn awgrymu amcangyfrif o’r ganran a bleidleisiodd ar draws yr UE o 50,8%, ychydig yn is nag etholiadau 2019.

Yr enillwyr mwyaf oedd Rali Genedlaethol Marine Le Pen ym mhleidlais Senedd Ewrop. Mae ei phlaid dde eithaf ar y trywydd iawn i ennill 32% o’r bleidlais.

Atgyfnerthodd arweinydd Caled-Dde yr Eidal, Giorgia Meloni, ei safle tra, yn yr Almaen, gwnaeth yr AfD, a gafodd ei daflu allan o grŵp Hunaniaeth a Democratiaeth Le Pen ar ôl sylwadau ei ymgeisydd Maximilian Krah ar yr SS, enillion allweddol.

Cwestiwn arall yw a all y pleidiau o’r gwahanol grwpiau poblogaidd hyn, sy’n dadlau’n aml ar faterion allweddol, ddod at ei gilydd mewn grŵp unedig yn y senedd.

hysbyseb

Yn fwy trawiadol efallai yw’r ffaith bod tua thraean o bleidiau cenedlaetholgar o’r fath bellach naill ai mewn grym neu lywodraethau clymblaid ar draws yr UE27.

Roedd Hübner, ASE o'r canol, yn siarad â'r wefan hon ddydd Llun.

Rhoddodd ei hymateb, gan ddweud, “Mae etholiadau Ewrop y tu ôl i ni ac, yn amlwg, mae 5 mlynedd o frwydro dros Ewrop o’n blaenau.”

Dywedodd cyn-gomisiynydd yr UE, “Mae rhai newyddion da i Ewrop yn dod o Wlad Pwyl. Pro democratiaeth Ewropeaidd wedi ennill. Ond mae’n haeddu sylw ychwanegol braidd yn chwerw: mae ‘na fintai weddol sylweddol o genedlaetholwyr, gan gynnwys rhai a gafwyd yn euog yn ddiweddar am droseddau a phardwn, a rhai efallai i’w cael yn euog yn fuan. 

“Yn y Senedd newydd hefyd bydd rhai dirprwyon o’r Cydffederasiwn asgell dde eithafol a fydd yn ymuno ag eraill sy’n gweithio’n ddiwyd i ddinistrio’r UE. Dyma fersiwn Pwyleg o fuddugoliaeth etholiadol FN yn Ffrainc a chynnydd Afd yn yr Almaen, datblygiad brawychus i Ewrop gyfan.

“Eto, bydd Ewrop yn goroesi.”

Ychwanegodd, “Yr hyn sydd ei angen arnom nawr yw cytundeb gwleidyddol cyflym ar Lywydd y Comisiwn. Ond ni ellir ei gymryd yn ganiataol. Gall dau bartner y mwyafrif canolog o EPP (S&D ac Renew) gadw at eu gynnau a pheidio â chefnogi ymgeisydd yr EPP ar gyfer Llywydd. Efallai bod yr amser wedi dod i’r Gwyrddion ymuno â’r brif ffrwd.”

Ychwanegodd y cyn-filwr ASE, “Y targed ddylai fod ffurfio Comisiwn sefydlog erbyn diwedd y flwyddyn hon. Mae cymaint yn parhau ar ein rhestr “i'w wneud”.

Daeth sylwadau pellach gan Gyfarwyddwr Gweithredol Safbwyntiau Strategol Linda Kalcher a ddywedodd “nad oes gan y Dde Pell ddigon o seddi a chydgyfeiriant i allu ffurfio clymblaid rheolaethol sefydlog yn Senedd Ewrop.”

“Wrth i’r dyraniad seddi ddod yn glir, mae’r ffocws yn symud ar drafodaethau dros swyddi uchel, mwyafrif cyfforddus ar gyfer Llywydd newydd y Comisiwn a blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.”

Dywedodd cyn ASE Rhyddfrydol y DU Andrew Duff, “Nid yw etholiadau cenedlaethol yn sail gyfiawn na phriodol ar gyfer Senedd Ewropeaidd. Oni bai bod gennym ni etholiad ffederal yn 2029, bydd yr un hen batrwm yn ailadrodd ei hun: nifer isel yn pleidleisio yn gyffredinol a chenedlaetholdeb yn dychwelyd i Ewrop.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd