Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Canlyniadau cymysg ar gyfer hawl poblyddol yn cael ei feio ar bleidiau heb 'aeddfedrwydd gwleidyddol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Er i'r pleidiau ar y dde o'r hyn a alwodd yn 'yr EPP trist, canrifol' ennill seddi yn etholiad Ewrop, dywedodd Frank Füredi, Cyfarwyddwr Gweithredol melin drafod MCC Brwsel, nad oedd yn gwybod a oedd 'i wenu neu grio' . Roedd canlyniadau cymysg ar draws Ewrop yn golygu nad oedd y cydbwysedd gwleidyddol yn Senedd Ewrop wedi cael ei newid yn bendant, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Wrth gwrs roedd llawer i'r rhai ar y dde boblogaidd i godi eu calonnau, yn arbennig buddugoliaethau'r Rali Genedlaethol yn Ffrainc a'r Blaid Rhyddid yn Awstria. Ond er i enillion Brodyr yr Eidal gael eu croesawu hefyd nid oedd eclips y Gynghrair. Felly, er bod y naws mewn trafodaeth ôl-etholiad a gynhaliwyd gan MCC Brwsel ymhell o fod yn ddigalon, nid oedd unrhyw fuddugoliaeth ychwaith.

Mae MCC Brwsel yn fenter gan Mathias Corvinus Collegium o Hwngari ond hyd yn oed ei wlad enedigol, nid y canlyniad oedd y cyfan yr oedd wedi gobeithio amdano. Y Fidesz hir-ddominyddol a ddaeth yn gyntaf o hyd gyda 45% o’r bleidlais, ond cipiodd ei heriwr newydd, TISZA, 30% a bydd ei ASEau yn ymuno â’r grŵp EPP. Nododd Cyfarwyddwr Gweithredol MCC Brwsel, Frank Füredi, “ni wnaethom yn dda” yn ei wlad enedigol, Budapest.

Siom fwy fyth oedd y gwledydd Nordig, sydd bellach yn “achos coll” yn ei farn ef, gan ychwanegu bod llawer o bleidiau gwleidyddol ar y dde boblogaidd heb yr aeddfedrwydd gwleidyddol i wneud cynnydd cyson. Fel y gwelwyd yn Slofacia hefyd, doedden nhw ddim wedi amgyffred yr angen i frwydro am bob pleidlais, bob tro.

Yr eithriad mawr oedd buddugoliaeth y Rali Genedlaethol yn Ffrainc, a nododd yr Athro Füredi fel gweithrediad aeddfed gyda'r bobl iawn yn eu lle. “Efallai'n rhy bragmatig at fy dant”, roedden nhw wedi blino'n lân ar golli etholiadau ac wedi mynd ati'n llwyddiannus i ennill un. Roedd wedi mynychu un o'u digwyddiadau ymgyrchu, a oedd wedi denu cynulleidfa ifanc, gyda chynrychiolaeth dda o fenywod a lleiafrifoedd ethnig.

Mae’r zeitgeist, meddai, yn dal gyda’i frand o wleidyddiaeth asgell dde ac roedd pobl wedi dweud ‘digon yw digon’ i bolisïau’r Fargen Werdd, Sero Net a Hunaniaeth Rhywedd. Ond “ni chawsom y momentwm yr oedd ei angen arnom”. Roedd yn gobeithio y bydd Llywyddiaeth Hwngari ar y Cyngor Ewropeaidd, a fydd yn ei le cyn i'r Senedd newydd gyfarfod gyntaf ym mis Gorffennaf, yn ysgogi aelod-wladwriaethau eraill i beidio â gwneud cais y Comisiwn yn unig.

hysbyseb

Undod ar y dde oedd y ffordd ymlaen ond ar hyn o bryd roedd yn rhy ranedig. Ond yn y pen draw, byddai ei achos yn canfod mai democratiaeth ei hun oedd ei ffrind gorau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd