Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Mae canlyniadau etholiad yr UE a Gwlad Belg yn rhoi gobaith Green i gyn-filwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae un o gyn-ASEau mwyaf adnabyddus Brwsel yn dweud ei fod yn falch na wireddwyd y rhagolygon am ddatblygiad mawr i bleidiau'r Dde Pell yn etholiadau'r UE.

Sgoriodd rhai pleidiau cenedlaetholgar yn drwm mewn rhai aelod-wladwriaethau’r UE fel Ffrainc, yr Eidal a’r Almaen. Ond y grŵp EPP dde canol yw’r mwyaf o bell ffordd yn senedd Ewrop ar ôl y bleidlais dros y penwythnos a, gyda’r Sosialwyr, bydd yn parhau i fod yn brif frocer pŵer am y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd cyn ASE y Gwyrddion, Frank Schwalba-Hoth, sy’n dal i fod yn un o’r wynebau mwyaf adnabyddadwy yn Senedd yr UE, wrth y wefan hon, “Er gwaethaf y colledion trwm i’r Gwyrddion a’r Rhyddfrydwyr, rwy’n ddiolchgar bod y rhagfynegiadau etholiad hyd at chwarter/traean ni ddaeth y pleidleisiau a oedd yn boblyddol yn wir.”

Gan droi at etholiadau yng Ngwlad Belg, lle mae wedi bod yn seiliedig ers blynyddoedd lawer, dywedodd, “Mae'r pleidleiswyr yn Fflandrys yn fwy rhesymol na'r rhagfynegiadau etholiad - mae rhif un yn boblyddwyr cymedrol (N-VA) ac nid yr un eithafol (Vlaams Belang) .”

Mae Schwalba-Hoth yn un o sylfaenwyr Gwyrddion yr Almaen ac yn gyn ASE sy'n dal yn adnabyddus yn y Senedd.

Mewn man arall, dywedodd BusinessEurope, y sefydliad sy’n cynrychioli’r gymuned fusnes ar lefel yr UE, ei fod “a’r gymuned fusnes Ewropeaidd gyfan” yn llongyfarch ASEau newydd ar eu hetholiad ac yn “croesawu’r nifer gref o bleidleiswyr ar draws y cyfandir sy’n profi bod dinasyddion yn malio am Ewrop.”

Dywedodd Llywydd BusinessEurope Fredrik Persson: “Mae etholiadau’r UE wedi gweld enillydd clir.”

hysbyseb

Ychwanegodd Persson, "Rydym yn annog y prif rymoedd gwleidyddol i drefnu'r mwyafrif o blaid Ewrop yn Senedd Ewrop i gymryd y camau angenrheidiol i wella cystadleurwydd a chytuno ar arweinwyr yr UE yn y dyfodol cyn gynted â phosibl. Mae uchelgais economaidd, sefydlogrwydd gwleidyddol a rhagweladwyedd yn allweddol ar gyfer twf economaidd yr UE a'i atyniad ar gyfer buddsoddiad sy'n hanfodol ar gyfer lles dinasyddion Ewropeaidd.

“Er mwyn cyflawni dros gymdeithas, mae angen cwmnïau cryf ar yr UE cymaint ag y mae angen Undeb Ewropeaidd cryf ar gwmnïau Ewropeaidd i lwyddo. 

"Dyma oedd ein neges allweddol yn arwain at yr etholiadau, lle buom hefyd yn galw am ailgychwyn ym mholisïau'r UE i ddiogelu cystadleurwydd Ewrop. Mae hyn yn ganolog i lwyddiant Ewrop a'i gallu i chwarae rhan gref mewn sefyllfa geopolitical gynyddol.

“Yr ateb gorau yn erbyn poblyddiaeth yw economi sy’n ymdrechu’n galed ac sy’n denu buddsoddiad a chwmnïau llwyddiannus sy’n creu swyddi o safon. 

“Nawr yw’r foment i lywio’r llong Ewropeaidd yn ôl ar y trywydd iawn.

“Rydym yn barod i weithio’n adeiladol gyda’r sefydliadau newydd i wneud yn siŵr bod Ewrop yn parhau i fod y lle gorau i fyw, gweithio a gwneud busnes.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd