Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Roedd cynnydd 'llawer-hyped' o Dde Pell yn etholiad yr UE yn 'gyfyngedig', meddai cyn uwch ASE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Roedd Richard Corbett, un o’r cyn-ddirprwyon sydd wedi gwasanaethu hiraf, yn siarad ar ôl i bleidiau cenedlaetholgar mewn rhai o wledydd yr UE gael effaith sylweddol yn etholiad y penwythnos. Enillodd Rali Genedlaethol Marine Le Pen tua 32% o’r bleidlais, cadarnhaodd arweinydd yr Eidal Georgia Meloni ei safle tra, yn yr Almaen, gwnaeth yr AfD yn dda yn y bleidlais UE gyfan.

Ymatebodd arlywydd Ffrainc Macron i Rassemblement Nationale Marine Le Pen ddod yn gyntaf trwy alw etholiad seneddol bachog.

Ond, er gwaethaf llwyddiannau o’r fath, roedd Corbett wedi bychanu effaith ei phlaid hi a phleidiau eraill, gan ddweud, “Er gwaetha’r ddrama yn Ffrainc, roedd ymchwydd mawr y dde eithaf yn etholiadau Ewrop y penwythnos hwn braidd yn gyfyngedig.”

Bydd yr unig fwyafrifoedd “cynaliadwy a dibynadwy” yn Senedd Ewrop, meddai, ar draws y canol, gyda bargeinion rhwng yr EPP, yr Adnewyddu rhyddfrydol a’r Grwpiau S&D sosialaidd, weithiau’n cael eu hategu gan y Gwyrddion.

Roedd Corbett, arbenigwr cyfansoddiadol uchel ei barch yn yr UE, yn rhagweld, “Ni fydd clymblaid asgell dde yn y senedd newydd.”

Mae Le Pen wedi ceisio ehangu apêl ei mudiad gwleidyddol a lleddfu ei ddelwedd eithafol a bydd yn cael ei hybu gan y canlyniadau.

hysbyseb

Llwyddodd ei phlaid Rali Genedlaethol i gasglu mwy na dwbl nifer pleidleisiau plaid y Dadeni Arlywydd Macron.

Bydd etholiad Ffrainc yn cael ei gynnal dros 2 rownd y mis hwn ac ym mis Gorffennaf. Mae'r bleidlais arlywyddol nesaf yn Ffrainc wedi'i threfnu ar gyfer 2027.

Yn y cyfamser, bydd plaid ganol-Dde y Bobl Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn parhau i fod y grŵp mwyaf o bleidiau o'r un anian yn y senedd newydd ond gallai llwyddiant pleidiau De caled fel yr AfD gael effaith ar faterion fel mudo a newid hinsawdd.

Yng Ngwlad Belg mae plaid genedlaetholgar, plaid gystadleuol y Vlaams Belang, N-VA (Cynghrair Ffleminaidd Newydd), ar y trywydd iawn i aros y blaid fwyaf yn senedd Gwlad Belg.

“Ysgrifennwyd ein ysgrifau coffa, ond fe enillon ni’r etholiadau hyn,” meddai arweinydd yr N-VA, Bart De Wever, a allai fod yn brif weinidog nesaf Gwlad Belg.

Daeth sylwadau pellach ar yr arolwg barn gan yr Arglwydd (Richard) Balfe, cyn uwch ASE arall yn y DU.

Dywedodd wrth y wefan hon, “O’m safbwynt i, roedd y canlyniadau’n dderbyniol er y gallent fod wedi bod yn well. Yn 2019 roeddwn yn dal i fod yn breswylydd ym Mrwsel a chan na allwn gefnogi maniffesto'r Ceidwadwyr, teithiais i Frwsel i bleidleisio dros y Democratiaid Cristnogol. Wnes i erioed ymuno â’r ECR felly rwy’n dal yn rhan o’r grŵp cyn-aelodau PPE ac felly rwy’n falch ein bod wedi ennill.”

Ychwanegodd yr Arglwydd Balfe, “Rwy’n gobeithio y bydd y Cyngor nawr yn enwebu Ursula von der Leyen ac yn peidio â gwneud fel y gwnaethant yn 2019 ac anwybyddu’r Spitzenkandidat. Serch hynny, roedd y bleidlais a addawyd yn 2019 tua 25 yn uwch na’r bleidlais wirioneddol felly mae angen ffin uwch na’r mwyafrif llym.”

“O ran yr Iawn, rydw i bob amser yn cael fy nharo gan eu gallu i ryfela yn rhyngwladol. Yn bersonol rwy’n ystyried Meloni yn ymarferol ag ef ond ni fyddwn yn mynd llawer ymhellach.”

Ychwanegodd, “Fy mlaenoriaethau personol fyddai edrych yn fanwl ar fewnfudo a chwestiynu a oes angen y lefel bresennol o fudo cyfreithlon. Mae'n foesoldeb amheus i gael gwared ar y byd datblygol o weithwyr medrus. O ran mudo anghyfreithlon, nid wyf yn deall pam na allwn dorri'r gangiau smyglo gyda'r holl offer technegol sydd gennym.

Dywedodd yr Arglwydd Balfe, cyn ASE Llafur a ymunodd â’r Torïaid yn 2002, “Yn ail nid wyf yn rhannu’r agweddau presennol tuag at yr Wcráin a Rwsia. 

“Mae yna nifer o anghydfodau ffiniau yn deillio o gwymp yr Undeb Sofietaidd. Rwyf wedi ymweld â'r Donbass a Crimea cyn goresgyniad Rwsia. 

“Doedd dim teimlad o’r Wcráin yno ac roedd ymyrraeth barhaus y Gorllewin a’r methiant i bwyso am weithredu cytundebau Minsk wedi medi eu gwobr eu hunain. Mae'n ymddangos mai'r nod esblygol yw rhannu Ffederasiwn Rwsia yn nifer o wladwriaethau llai. Ni fydd hynny'n digwydd a phe bai'n gwneud byddai'n gadael Gorllewin Ewrop â hunllef. 

“Felly yn fy marn i mae angen cynhadledd Diogelwch Ewropeaidd newydd lle rydym yn canolbwyntio ar warantu ffiniau gwladwriaethau NATO presennol yn gyfnewid am gytuno i beidio ag ehangu’r UE na NATO,” meddai’r Arglwydd Balfe, ASE o’r etholiadau cyntaf yn 1979 i 2004, a oedd hefyd yn gennad undeb llafur i gyn Brif Weinidog y DU David Cameron. 

“Byddai hyn yn arbed llawer o arian i ni ac fel rydyn ni i gyd yn gwybod yn iawn ni fyddwn yn gwneud llawer am ailadeiladu’r Wcráin felly efallai y dylen ni roi’r gorau i’w bomio’n ddarnau,” meddai.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd