Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Pryder mawr am enillion asgell dde eithaf yn etholiadau Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae enillion o’r dde eithaf yn etholiadau’r UE yr wythnos ddiwethaf yn “bryderus iawn”, meddai’r cyn ASE Claude Moraes. Daliodd y dde eithaf eu swyddi yn yr Eidal a'r Iseldiroedd (gyda siglenni rhwng pleidiau asgell dde eithafol yn hytrach nag iddynt). Ond methwyd â gwneud cynnydd mewn gwledydd eraill lle rhagwelwyd y byddent yn gwneud yn dda: Gwlad Belg, Tsiec (y Weriniaeth Tsiec), Hwngari (rhwystr i Viktor Orbán), y Ffindir a Gwlad Pwyl.


Serch hynny, dywedodd Moraes, un o gyn-ASEau hynaf y DU, fod y canlyniadau'n peri pryder gwirioneddol. Dywedodd wrth y wefan hon, “Mae’r enillion asgell dde eithafol sy’n peri pryder mawr yn Ffrainc ac etholiad cyffredinol Ffrainc sydd ar ddod yn rhoi eiliad hollbwysig i ni symud ein cyfeiriad gwleidyddol a moesol tuag at agweddau gwaethaf gwleidyddiaeth Ewropeaidd yr 20fed ganrif.

“Ond yn baradocsaidd ni chreodd canlyniad gwirioneddol etholiadau’r UE fwyafrif asgell dde eithaf yn senedd yr UE – ddim hyd yn oed yn agos. 

“Mae ganddyn nhw fwy o ASEau wedi'u dosbarthu rhwng yr ECR a'r Grwpiau ID ond nid yw'r naill na'r llall yn fwy na'r EPP. 

“Roedd Ursula Von der Leyen yn llygad ei lle wrth ddweud bod y 'ganolfan yn dal'. Mae'r S&D yn dychwelyd tua'r un nifer o ASEau ag yn 2019, a'r Rhyddfrydol Renew gyda 79 o seddi yn dal i fod yn rym er gwaethaf cael eu difrodi gan golli ASEau Renew o Ffrainc.

“Y gwir amdani yw y bydd yr EPP ceidwadol dde ganol ar lefel yr UE yn cadw cydbwysedd grym yn y senedd newydd. A fyddant yn mynd i’r afael â’r dde eithaf ac yn ffurfio cynghreiriau â’r ECR a’r ID neu’n ffurfio’r hyn a allai fod yn fwyafrif gwrth-dde pellaf sylweddol.”

Ychwanegodd Moraes, sy’n gyn ASE Llafur, “Mae yna bopeth i chwarae drosto yn y senedd newydd – ond bydd yn rhaid gwneud penderfyniadau difrifol yn y dyddiau nesaf.

“Mae presenoldeb yr asgell dde eithafol yn Ewrop yn yr 21ain ganrif bellach yn rhywbeth a roddir – mae’r ffordd y mae pleidiau nad ydynt yn bell dde yn ymateb yn bopeth.”

Mewn man arall, nododd Edward McMillan-Scott, cyn ASE arall, mai’r arolwg barn oedd plebiscite democrataidd ail-fwyaf y byd eleni.

Wrth fyfyrio ar y canlyniad, dywedodd wrth y wefan hon, “Mae’n ymddangos bod yr ymyriadau malaen gan fyddin Putin o aflonyddwyr wedi methu, yn wahanol i 2016, pan wnaethant ystumio canlyniad refferendwm Brexit y DU, a gynigiwyd yn wan gan David Cameron i dyhuddo cenedlaetholwr ei blaid. .”

Wrth edrych i’r dyfodol agos, ychwanegodd, “Mae’n dal i gael ei weld sut mae Senedd Ewrop yn trefnu ei hun a’r Comisiwn Ewropeaidd yn y dyddiau nesaf, ond mae hanes yn pwyso’n drwm arno, ac mae’r rhagolygon o ddyddiau tywyllach o’n blaenau yn gosod baich arbennig.”

hysbyseb

 McMillan-Scott oedd Is-lywydd olaf y DU yn Senedd Ewrop yn gwasanaethu pedwar tymor 2004-2014. Cynrychiolodd Swydd Efrog fel ASE o blaid yr UE rhwng 1984 a 2014 ond gadawodd y Blaid Geidwadol mewn protest am greu partneriaeth ECR David Cameron yn 2009.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd