Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Wnaeth etholiad Ewrop ddim newid llawer ond fe sbardunodd bleidlais dyngedfennol yn Ffrainc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Denis MacShane

Mae etholiadau Senedd Ewrop gyda'u niferoedd isel yn pleidleisio, gwleidyddion anhysbys, a defnydd fel pleidlais brotest yn erbyn llywodraethau presennol wedi ffrwydro i fywyd gyda phenderfyniad yr Arlywydd Macron i ddiddymu Senedd Ffrainc.

Mewn gwirionedd mae'n cynnal plebiscite yn gofyn i bobl Ffrainc ac yn anuniongyrchol weddill Ewrop a yw ei dyfodol yn dychwelyd i wleidyddiaeth casineb, cenedlaetholdeb, senoffobia a gafodd ei apogee yn y 1930au.

Mae Prydain eisoes wedi penderfynu, os yw polau piniwn i’w credu, nad yw cenedlaetholdeb Seisnig gwrth-Ewropeaidd y Torïaid Brexit yn rhywbeth y mae pedair cenedl y DU yn ymddiried ynddo nac yn ei ddymuno.

Oni bai am bomshell Macron byddai canlyniad etholiadau Senedd Ewrop wedi cyd-fynd â disgwyliadau

Prin 50 y cant oedd y nifer a bleidleisiodd. 

Gwnaeth y Sosialwyr yn dda yn Sbaen, enillodd y pro-Ewropiaid yng Ngwlad Pwyl, cwympodd y Gwyrddion ac mae plaid fwyaf y Rhyddfrydwyr yn cael ei harwain gan Macron .. a gollodd yn wael. 

hysbyseb

Enillodd y dde eithaf naw sedd arall mewn Senedd o 720 o ASEau.

Nid oes unrhyw feddiant caled o'r Dde o Ewrop.

Yn wir, enillodd Plaid y Bobl Ewropeaidd dde-ganol fwyafrifol, EPP, wyth sedd ychwanegol. 

Cerddodd David Cameron allan o’r EPP yn 2009 wrth iddo dyhuddo adain senoffobe cenedlaetholgar Seisnig cynyddol ei Blaid Dorïaidd sydd bellach mewn cyflwr mor flin.

Mae Marine Le Pen wedi bod yn hofran ar dros 30 y cant yn y polau am fwy na blwyddyn ac fe gafodd y bleidlais honno ei chadarnhau ddydd Sul.

Ond yn gyffredinol nid yw cyfansoddiad Senedd Ewrop wedi newid yn ddramatig gyda mwy o ASEau democrataidd cymdeithasol yn cael eu hethol na'r rhai asgell dde eithafol.

Siaradais â’r Arlywydd Macron ym Mhalas Elysée ym mis Ebrill ac mae’n cael ei hysbysu’n llawn am ddyfodiad tebygol llywodraeth sefydlog un blaid ym Mhrydain a fydd am droi’r dudalen ar anhrefn a gwrthddywediadau ideoleg Dorïaidd cyfnod Brexit.

Wrth alw etholiadau Seneddol newydd mae Macron i bob pwrpas yn gwahodd gwleidyddiaeth Ffrainc i dyfu i fyny.

Mae pleidiau gwleidyddol Ffrainc naill ai’n rhai mater unigol fel Les Verts, y Gwyrddion, neu’n debyg i’r Sosialwyr a’r Gâliaid a ymsefydlodd mewn llywodraeth rhwng 1980-2016 ac sydd wedi rhannu’n garfanau fel ein Torïaid a’n Diwygwyr neu’r carfanwyr Jeremy Corbyn o’r chwith caled sy’n gwrth-UE. cadw Llafur yn wrthblaid ar ôl 2015.


Wrth wrando ar y gwahanol “moi, moi, moi” chwith a hawliau ar radio a theledu Ffrainc yn rhwygo lympiau allan o’i gilydd mae’n annhebygol y byddant yn dod o hyd i undod i atal Marine Pen rhag ennill mwyafrif dridiau ar ôl i Syr Keir Starmer ddod i mewn i Stryd Downing.


Ac eto, arlywydd Ffrainc yw prif weithredwr Ffrainc. 

Ni ellir pasio unrhyw gyfraith heb ei gymeradwyaeth. Jordan Bardellais, 28 oed, yw ffefryn anifail anwes Marine Le Pen sy'n ifanc, yn edrych yn dda, ac yn dweud dim byd heblaw'r cyffredinolion annelwig.

Roedd yn ASE na ddaeth byth i fyny. 

Mae’n ymddangos ar y teledu yn Ffrainc fel pob merch Ffrengig o ŵyr hoff oed Marine Le Pen – “Comme il est beau!”

Fel efallai ein Chris Philp (Gweinidog Gwladol dros Droseddau Prydain), ni fyddai Jordan yn para dwy funud yn nwylo Emma Barnett neu Cathy Newman (darlledwyr teledu Prydeinig)

Mae'r Ffrancwyr yn disgwyl i'w gwleidyddion fod yn ddeallusion fforensig a dewiswyd Bardella yn union oherwydd nad yw'n her i Marine Le Pen.

Mae'r Dde Pell Ewropeaidd bellach yn rhannu dros gyllid yr UE a chymorthdaliadau i bleidleiswyr, i fewnfudwyr.

Mae Marine Le Pen wedi galw am ddiarddel delwyr pellaf yr Almaen o grwpiau gwleidyddol ar draws yr UE. Mae hi hefyd yn gandryll gyda pholisi ei chwaer wleidyddol Giorgia Meloni o wthio ceiswyr lloches heb eu dogfennu sy’n glanio yn yr Eidal dros y ffin i Ffrainc.

Mae yna hefyd raniadau chwerw dros y gefnogaeth gan Bumed Golofn Vladimir Putin yn yr UE dan arweiniad arweinwyr cyfiawn gwrth UE Hwngari a Slofacia, Viktor Orbán o Hwngari, yr Iseldiroedd Geert Wilders neu Robert Fico o Slofacia.

Yn fyr, bydd y tair blynedd nesaf yn gweld y Dde Pellaf Ewropeaidd yn hollti ac yn ansicr yn eu cynghreiriau

Ni all Macron sefyll eto yn 2027. 

Felly mae amser i weld a all arweinwyr newydd ddod allan o'r brif ffrwd ddemocrataidd. 

Mae Raphäel Glucksmann wedi creu argraff gref fel gwleidydd Sosialaidd ifanc a aeth â'r Sosialwyr i sibrwd o oddiweddyd rhyddfrydwyr Macron

Dim ond ef ei hun sydd ar fai gan Macron. 

Ers 2017 pan gyrhaeddodd yr Elysée mae wedi gosod rhaglen ultra-rhyddfrydol-elite Davos ar Ffrainc a greodd ormod o golledwyr a oedd yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl.

Cawsant eu temtio gan ddemagogy Le Pen mai mewnfudwyr neu Fwslemiaid neu swyddogion yr UE oedd y bai i gyd.

Bydd y tair blynedd nesaf yn dangos a yw hen ddemagogy'r 1930au yn gweithio neu a all y dosbarth gwleidyddol Ffrengig adnewyddu ei hun a siarad â Ffrainc gyfan ac ar ei rhan.

* Denis MacShane yw cyn Weinidog Ewrop y DU sydd wedi byw a gweithio yn Ffrainc ac ysgrifennodd y cofiant cyntaf yn Saesneg i arlywydd Sosialaidd Ffrainc, François Mitterrand.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd