RSSSenedd Ewrop

Mae #KingAbdullahII Jordan yn annerch ASEau

Mae #KingAbdullahII Jordan yn annerch ASEau

| Ionawr 17, 2020

Brenin yr Iorddonen yn annerch y Senedd Tanlinellodd Brenin Iorddonen bwysigrwydd heddwch yn y Dwyrain Canol yn ystod anerchiad i ASEau yn Strasbwrg ddydd Mercher 15 Ionawr. “Mae gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol ffordd o wneud iddo deimlo ei hun ym mhob man ledled y byd,” meddai Abdullah II ibn Al-Hussein, wrth siarad am […]

Parhau Darllen

#Brexit - ASEau sy'n poeni am hawliau dinasyddion

#Brexit - ASEau sy'n poeni am hawliau dinasyddion

| Ionawr 16, 2020

Mae ASEau yn pryderu am hawliau dinasyddion yr UE a'r DU, gan gynnwys rhyddid i symud © Shutterstock.com/1000 Geiriau Mae'r Senedd yn tynnu sylw bod angen sicrwydd ar amddiffyn hawliau dinasyddion i sicrhau ei chydsyniad i'r Cytundeb Tynnu'n Ôl. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mercher (15 Ionawr), mae ASEau yn ystyried hawliau dinasyddion yng nghyd-destun Brexit a […]

Parhau Darllen

Miliwn ewro Ewrop #ClimateFinancePlan

Miliwn ewro Ewrop #ClimateFinancePlan

| Ionawr 16, 2020

© Shutterstock.com/Franco Lucato Darganfyddwch sut mae Ewrop eisiau ariannu prosiectau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chefnogi'r rhanbarthau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y newid i economi werdd. Ychydig dros fis ar ôl cyflwyno'r Fargen Werdd Ewropeaidd, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig manwl ar sut i'w ariannu. Gwyrdd Ewrop […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cefnogi #EuropeanGreenDeal ac yn gwthio am uchelgeisiau hyd yn oed yn uwch

Mae'r Senedd yn cefnogi #EuropeanGreenDeal ac yn gwthio am uchelgeisiau hyd yn oed yn uwch

| Ionawr 16, 2020

Dylai buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd hefyd greu swyddi newydd © Shutterstock.com / Jodi C Mae ASEau yn cefnogi Bargen Werdd Ewrop, ond yn tynnu sylw at heriau, gan gynnwys sicrhau trosglwyddiad cyfiawn a chynhwysol a'r angen am dargedau interim uchel. Mabwysiadodd y Senedd ddydd Mercher (15 Ionawr) ei safbwynt ar Fargen Werdd Ewrop, a ddadorchuddiwyd gan Lywydd y Comisiwn […]

Parhau Darllen

Sassoli: 'Mae'r gynhadledd hon yn gyfle hanesyddol i Ewrop, mae'n rhaid i ni wneud iddi gyfrif'

Sassoli: 'Mae'r gynhadledd hon yn gyfle hanesyddol i Ewrop, mae'n rhaid i ni wneud iddi gyfrif'

| Ionawr 16, 2020

Nododd Senedd Ewrop ar 15 Ionawr ei safbwynt ar y gynhadledd ar ddyfodol Ewrop yn ei sesiwn lawn yn Strasbwrg. Wrth sôn ar ôl y bleidlais, dywedodd Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (yn y llun): “Mae terfynau model cyfredol llywodraethu’r UE wedi’u gwneud yn amlwg gan yr argyfyngau sydd wedi taro Ewrop […]

Parhau Darllen

Cynhadledd ar y #FutureOfTheEU - Canlyniad a bennwyd ymlaen llaw i gyfiawnhau undeb agosach fyth

Cynhadledd ar y #FutureOfTheEU - Canlyniad a bennwyd ymlaen llaw i gyfiawnhau undeb agosach fyth

| Ionawr 16, 2020

Mae ffederalwyr pro-UE o fewn Senedd Ewrop wedi’u cyhuddo mewn dadl ddoe (15 Ionawr) o drin y Gynhadledd arfaethedig ar Ddyfodol yr UE i gefnogi eu hamcanion eu hunain a chadarnhau eu safbwyntiau hen ffasiwn ac allan o gysylltiad. Dyna oedd y rhybudd gan Gyd-Gadeirydd Grŵp ECR Ryszard Legutko cyn pleidlais a fydd […]

Parhau Darllen

Pobl ifanc ar gyfer dyfodol Ewrop: Cofrestrwch nawr ar gyfer # EYE2020

Pobl ifanc ar gyfer dyfodol Ewrop: Cofrestrwch nawr ar gyfer # EYE2020

| Ionawr 14, 2020

Peidiwch â cholli'ch cyfle i gymryd rhan yn y Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd Cymerwch ran yn y Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd (EYE) yn Strasbwrg ar 29-30 Mai a helpwch i lunio dyfodol Ewrop gydag Ewropeaid ifanc eraill. Ydych chi'n ifanc ac yn angerddol am yr amgylchedd, cyfleoedd i bobl ifanc neu ddyfodol Ewrop? Mae gennym ni […]

Parhau Darllen