RSSSenedd Ewrop

#OperationSECTIO - ergyd ryngwladol yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol Belarwsia sy'n ymwneud â lladradau cargo rhyngwladol

#OperationSECTIO - ergyd ryngwladol yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol Belarwsia sy'n ymwneud â lladradau cargo rhyngwladol

| Hydref 19, 2019

Datgymalodd Adran Heddlu’r Almaen Heidekreis, mewn cydweithrediad ag awdurdodau Gendarmerie a Tsiec Ffrainc, Swyddfa Heddlu Troseddol Talaith yr Almaen Saxony-Anhalt, EMPACT OPC, ac Europol grŵp troseddau cyfundrefnol Belarwsiaidd sy’n ymwneud â lladradau cargo rhyngwladol. Roedd y grŵp yn targedu tryciau ar fannau gorffwys traffordd ac yn parcio llawer i ddwyn y cargo. Mae'r grŵp […]

Parhau Darllen

Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

| Hydref 16, 2019

Mae'r Senedd yn cynnal cynhadledd i nodi blynyddoedd 30 o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn Bydd Senedd Ewrop yn trefnu cynhadledd ar 20 Tachwedd i nodi 30fed pen-blwydd y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn. Bydd y gynhadledd yn ystyried cynnydd dros y tri degawd diwethaf ac yn myfyrio ar […]

Parhau Darllen

Cynlluniau i gadw cyllid #EUBudget yn 2020 rhag ofn na fydd bargen #Brexit

Cynlluniau i gadw cyllid #EUBudget yn 2020 rhag ofn na fydd bargen #Brexit

| Hydref 15, 2019

Byddai Ymchwilwyr, myfyrwyr a ffermwyr y DU yn parhau i gael cefnogaeth yr UE pe bai Brexit dim bargen, o dan ddarpariaethau a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Cyllidebau ddydd Llun (14 Hydref) Cymeradwyodd Pwyllgor y Gyllideb fesur i sicrhau bod cronfeydd yr UE ar gyfer 2019 a Mae 2020 ar gael yn llawn os yw'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019

Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad y bleidlais o welliannau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020. “Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi yn […]

Parhau Darllen

# Kövesi - Mae'r Cyngor yn cadarnhau Laura Codruţa Kövesi fel prif erlynydd Ewropeaidd cyntaf #EPPO

# Kövesi - Mae'r Cyngor yn cadarnhau Laura Codruţa Kövesi fel prif erlynydd Ewropeaidd cyntaf #EPPO

| Hydref 14, 2019

Cytunodd y Cyngor heddiw (14 Hydref) i benodi Laura Codruţa Kövesi (yn y llun) i fod y prif erlynydd Ewropeaidd cyntaf. Rhaid i'r penodiad gael ei gadarnhau nawr gan Senedd Ewrop, a fydd yn ffurfioldeb gan fod Senedd Ewrop eisoes wedi rhoi gwybod i'r Cyngor mai Kövesi yw'r ymgeisydd sydd orau ganddyn nhw. Kövesi, a […]

Parhau Darllen

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

| Hydref 14, 2019

Mae Grŵp Renew Europe yn Senedd Ewrop wedi galw ar HR / VP Federica Mogherini i gyfleu datganiad yr UE ddydd Mercher 9 Hydref 2019 i awdurdodau Twrci ac i osod y sylfaen ar gyfer ymateb cryf a chynhwysfawr yr UE i’r argyfwng yng ngogledd-ddwyrain Syria. Mewn llythyr a anfonwyd at HR / VP Mogherini gan Renew Europe Group […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

| Hydref 14, 2019

Dydd Mercher 16 Hydref, Senedd Ewropeaidd 18-20h, Brwsel, ystafell ASP3G3, mynediad am ddim ac agored. Bydd y ddadl gyhoeddus bwysig hon yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau am Huawei a'r materion digidol a masnach cysylltiedig: Cybersecurity, 5G, ysbïo a honiadau awyr agored, China a Deddf Cudd-wybodaeth Genedlaethol Tsieina, gwaharddiad yr Unol Daleithiau yn erbyn Huawei, anghydfodau masnach, dwyochredd, cadwyni cyflenwi, ac ati. Y ddadl […]

Parhau Darllen