RSSSenedd Ewrop

Teithio gyda #Pets - Rheolau i'w cadw mewn cof

Teithio gyda #Pets - Rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 14, 2019

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes [...]

Parhau Darllen

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

| Awst 13, 2019

Calendr 2020 Senedd Ewrop Coch, glas, pinc, gwyrddlas… Nid gwahanol arlliwiau'r enfys, ond sut mae gwahanol weithgareddau yn cael eu nodi ar galendr y Senedd. Mae cod lliw ar galendr y Senedd i ddangos pa fusnesau y mae ASEau yn canolbwyntio arnynt yn y cyfnod penodol hwnnw. Isod mae canllaw byr i'r lliwiau a fydd yn arwain gwaith […]

Parhau Darllen

#PassengerRights - Teithio yn yr UE heb unrhyw bryderon

#PassengerRights - Teithio yn yr UE heb unrhyw bryderon

| Awst 9, 2019

A gafodd eich trên oedi neu'ch cancyn wedi'i ganslo? Dysgwch am eich hawliau teithwyr wrth deithio yn yr UE. Wrth i chi gychwyn ar eich gwyliau haf, mae'n dda gwybod bod hawliau teithwyr yr UE yn eich diogelu, pe bai unrhyw beth yn mynd o'i le wrth deithio. Mae rheolau'r UE yn sicrhau lefel isaf o amddiffyniad i deithwyr, waeth beth fo [...]

Parhau Darllen

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

| Awst 1, 2019

Gan nad ydych yn dewis ble neu pan fyddwch chi'n sâl, dylech osgoi annisgwyl a gofyn am i'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd gael ei gynnwys ar draws yr UE. Rydych chi wedi prynu tocynnau, wedi archebu'r gwesty neis hwnnw ger y môr, mae eich cymydog wedi cytuno i ofalu am eich cath - mae popeth yn barod ar gyfer y […]

Parhau Darllen

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

| Gorffennaf 31, 2019

Croeso i'n diweddariad diweddaraf wrth i ni baratoi i symud i mewn i fis Awst (ie, eisoes). Bydd llawer ohonoch yn edrych ymlaen at seibiant haeddiannol, ac felly byddwn ni hefyd yn EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Ydy, mae hyd yn oed y Gynghrair yn cymryd ychydig o anadl yn y frwydr barhaus er […]

Parhau Darllen

#Brexit - Cynlluniau ar waith i liniaru effaith dim cytundeb

#Brexit - Cynlluniau ar waith i liniaru effaith dim cytundeb

| Gorffennaf 29, 2019

© AP Images / European Union-EP Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, bydd pobl a chwmnïau ledled Ewrop yn teimlo'r effeithiau. Mae'r UE wedi mabwysiadu mesurau i liniaru effaith tynnu'n ôl yn afreolus. Mae'r UE wedi pwysleisio dro ar ôl tro ei fod yn ffafrio tynnu'r DU yn ôl o'r Undeb yn drefnus. Daeth i ben […]

Parhau Darllen

#EUAsylumRules - Diwygio'r #DublinSystem

#EUAsylumRules - Diwygio'r #DublinSystem

| Gorffennaf 25, 2019

Mae'r mewnlifiad o ymfudwyr a cheiswyr lloches i Ewrop yn y blynyddoedd diwethaf wedi dangos yr angen am bolisi lloches Ewropeaidd tecach, mwy effeithiol. Edrychwch ar y ffeithlun am ragor o wybodaeth. Er bod y llifoedd mudol o gofnodion i'r UE a welwyd yn 2015 a 2016 wedi treiddio, yn Ewrop - oherwydd ei safle daearyddol a'i sefydlogrwydd […]

Parhau Darllen