RSSSenedd Ewrop

Defence: EU #EuropeanArmy

Defence: EU #EuropeanArmy

| Mehefin 26, 2019

Llun gan yr Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd Er nad oes unrhyw fyddin ac amddiffyniad yr UE yn parhau i fod yn fater i aelod-wladwriaethau yn unig, yn ddiweddar mae'r UE wedi cymryd camau mawr i hybu cydweithrediad amddiffyn. Ers 2016, bu cynnydd sylweddol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE gyda nifer o fentrau cadarn gan yr UE i annog cydweithredu […]

Parhau Darllen

Dylai #Erdogan ddeall neges: Yn #Istanbul mae pobl wedi pleidleisio dros ddemocratiaeth ac amodau byw gwell, meddai S&D

Dylai #Erdogan ddeall neges: Yn #Istanbul mae pobl wedi pleidleisio dros ddemocratiaeth ac amodau byw gwell, meddai S&D

| Mehefin 25, 2019

Mae sosialwyr a Democratiaid yn Senedd Ewrop yn llongyfarch yr holl ymgeisydd Plaid Ieithoedd Cwsmer Istanbullus a'r wrthblaid Ekrem İmamoğlu a enillodd am yr eildro, ar ôl ei fuddugoliaeth ym mis Mawrth yn dilyn pwysau gan lywodraeth Erdo. Mae buddugoliaeth 23 June hyd yn oed yn fwy trawiadol ac yn rhoi arwydd clir i'r Arlywydd Erdoğan, bod y bobl Twrcaidd […]

Parhau Darllen

Rhaid i #Poland ddangos ymrwymiad i werthoedd Ewropeaidd '

Rhaid i #Poland ddangos ymrwymiad i werthoedd Ewropeaidd '

| Mehefin 25, 2019

Dyfarnodd Llys Cyfiawnder Ewrop ar 24 Mehefin fod y ddeddfwriaeth Pwylaidd sy'n ymwneud â gostwng oedran ymddeol barnwyr y Goruchaf Lys yn groes i gyfraith yr UE. Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Reinhard Bütikofer a Monica Frassoni, Cyd-Gadeiryddion y Blaid Werdd Ewropeaidd: “Dylai dyfarniad yr ECJ ysgogi awdurdodau Pwylaidd i gymryd camau brys […]

Parhau Darllen

#Globalization - Sut mae polisi masnach yr UE yn helpu i hyrwyddo hawliau dynol

#Globalization - Sut mae polisi masnach yr UE yn helpu i hyrwyddo hawliau dynol

| Mehefin 24, 2019

Mewnforion tecstilau: ASEau yn pwyso am reolau UE i atal camfanteisio ar weithwyr Gall globaleiddio a masnach ryngwladol effeithio ar hawliau dynol, felly mae polisi masnach yr UE yn cynnwys offer i'w diogelu. Dysgwch sut. Mae gan fasnach ryngwladol a globaleiddio botensial mawr i greu swyddi yn yr UE a thu hwnt. Eto i gyd, gall cystadleuaeth fyd-eang sy'n tyfu beryglu hawliau dynol erbyn […]

Parhau Darllen

#EAPM - Amser i gydweithio ymhellach: Mae'r dystiolaeth (byd go iawn) yn glir

#EAPM - Amser i gydweithio ymhellach: Mae'r dystiolaeth (byd go iawn) yn glir

| Mehefin 21, 2019

Croeso i'n diweddariad ar hyn, heuldro'r haf. Gadewch i ni obeithio na fydd eich dydd Gwener gweithio yn y cyfnod hiraf erioed, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewrop ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Ond mae wedi bod yn wythnos hir. Ar ddydd Mercher a dydd Iau yr wythnos hon (19 a 20 June) cynhaliodd EAPM ddau fwrdd crwn ym Mrwsel, […]

Parhau Darllen

Aml-amlochrogStiroedd wedi'u StrwythuroDialog gyda sefydliadau'r UE i gefnogi datblygiad gwyrdd ynysoedd

Aml-amlochrogStiroedd wedi'u StrwythuroDialog gyda sefydliadau'r UE i gefnogi datblygiad gwyrdd ynysoedd

| Mehefin 20, 2019

Mae angen i aelod-wladwriaethau'r UE ystyried anghenion yr ynysoedd a chydnabod eu rôl hanfodol fel labordy ar gyfer y newid i ddyfodol carbon isel. Mae Cynhadledd Comisiwn Ynysoedd y Moroedd Ymylol (CPMR) a Greening the Islands yn galw am ddeialog strwythuredig rhwng gweinyddiaethau'r ynys, busnesau a sefydliadau Ewropeaidd i helpu i gyflawni amcanion trosglwyddo ynni'r UE ar gyfer 2030 a […]

Parhau Darllen

Etholodd Dacian Cioloș lywydd #RenewEuropeGroup yn Senedd Ewrop

Etholodd Dacian Cioloș lywydd #RenewEuropeGroup yn Senedd Ewrop

| Mehefin 19, 2019

Mae cyn Brif Weinidog Rwmania a'r Comisiynydd Ewropeaidd, Dacian Cioloiol, wedi ei ethol yn Llywydd Renew Europe, y trydydd grŵp gwleidyddol mwyaf yn Senedd Ewrop gyda ASEau 108. Yn dilyn y bleidlais, dywedodd Dacian Cioloș: “Rwy'n ddiolchgar i holl gydweithwyr Adnewyddu Ewrop am eu hymddiriedaeth a'u cefnogaeth. Mae Adnewyddu Ewrop yn fwy na'r trydydd grŵp mwyaf o'r […]

Parhau Darllen