Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

I ddod: Bargen Werdd, cronfeydd nwy, Wcráin 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd ASEau yn pleidleisio ar gynlluniau i dorri allyriadau carbon, hybu storio nwy a chefnogaeth i wledydd sy'n croesawu ffoaduriaid o'r Wcrain yn y sesiwn lawn 22-23 Mehefin, materion yr UE.

Pontio gwyrdd

Ddydd Mercher (22 Mehefin), bydd y Senedd yn pleidleisio ar dair deddf sy’n rhan o’r pecyn “Fit For 55”, yn dilyn eu gohirio yn ystod y cyfarfod llawn blaenorol. Maent yn cynnwys newidiadau yn System Masnachu Allyriadau yr UEI ardoll carbon newydd ar fewnforion a sefydlu a cronfa i helpu’r rhai y mae tlodi ynni a symudedd yn effeithio arnynt.

Mae'r pecyn “Fit for 55” yn rhan o'r pecyn Ymdrech yr UE i frwydro yn erbyn newid hinsawdd, ei nod yw helpu’r UE i leihau allyriadau 55% erbyn 2030 a chyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050.

Cronfeydd nwy yr UE

Bydd y Senedd yn dadlau ac yn pleidleisio ar y cynllun i ail-lenwi cronfeydd nwy strategol yr UE yn gynt cyn y gaeaf, er mwyn sicrhau digon o nwy ar gyfer gwresogi a diwydiant.

Wcráin

hysbyseb

Bydd ASEau yn trafod dydd Mercher ac yn pleidleisio ddydd Iau ar fesurau sydd wedi'u hanelu at gefnogi gwledydd sy'n cynnal pobl sy'n ffoi o'r Wcrain. Fe fyddan nhw hefyd yn trafod cysylltiadau Rwsia â phleidiau gwleidyddol eithafol yn yr UE.

Dewch i wybod sut mae'r UE a Senedd Ewrop yn cefnogi'r Wcráin ers goresgyniad Rwseg.

Uwchgynhadledd yr UE: Statws ymgeisydd yr Wcráin a Moldofa

Bydd ASEau yn amlinellu eu disgwyliadau ar gyfer yr uwchgynhadledd Ewropeaidd 23-24 Mehefin, gan gynnwys y cwestiwn a ddylai Wcráin a Moldofa gael statws ymgeisydd UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Mae'r Senedd ar fin cymeradwyo ymestyn Tystysgrif Digital Covid yr UE am 12 mis arall, ddydd Iau. Y nod yw helpu i sicrhau symudiad rhydd yn yr UE. Daw'r dystysgrif i ben ar 30 Mehefin.

Prif Weinidog Croateg yn y Senedd

Bydd Prif Weinidog Croateg Andrej Plenković yn trafod cyflwr yr UE a'i heriau gydag ASEau ddydd Mercher. Dyma y pedwerydd yn y 'Dyma Ewrop' cyfres o ddadleuon yn dilyn trafodaethau gyda Prif Weinidog Iwerddon, Micheál Martin, Prif weinidog Estonia Kaja Kallas ac Prif Weinidog yr Eidal Mario Draghi.

llywydd Zambia Hakainde Hichilema yn annerch ASEau ddydd Iau.

Mewn man arall yn y Senedd

Ddydd Llun, Llywydd Banc Canolog Ewrop Christine Lagarde yn ateb cwestiynau am oblygiadau'r rhyfel yn yr Wcrain a chwyddiant Ardal yr Ewro yn y pwyllgor materion economaidd.

Dilynwch y sesiwn lawn 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd