Cysylltu â ni

Llywyddiaeth yr UE

Yr hyn y mae ASEau Tsiec yn ei ddisgwyl gan lywyddiaeth Cyngor eu gwlad 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i'r Weriniaeth Tsiec gymryd drosodd llywyddiaeth cylchdroi Cyngor yr UE ar 1 Gorffennaf, darganfyddwch beth mae ASEau Tsiec yn ei ddisgwyl gan lywyddiaeth eu gwlad yn y chwe mis nesaf, materion yr UE.

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn cymryd yr awenau o Ffrainc a bydd Sweden yn ei dilyn ym mis Ionawr 2023. Gyda'i gilydd maent yn ffurfio'r triawd llywyddiaeth presennol, sy'n gosod nodau hirdymor a rhaglen gyffredin am gyfnod o 18 mis, ond mae gan bob gwlad ei blaenoriaethau ei hun hefyd.

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn bwriadu canolbwyntio ar bum maes sydd â chysylltiad agos:

  1. Rheoli'r argyfwng ffoaduriaid ac adferiad Wcráin ar ôl y rhyfel
  2. Diogelwch ynni
  3. Cryfhau galluoedd amddiffyn a diogelwch seiberofod Ewrop
  4. Gwydnwch strategol yr economi Ewropeaidd
  5. Gwydnwch sefydliadau democrataidd

Dysgwch fwy am y blaenoriaethau arlywyddiaeth Tsiec.

Bu Prif Weinidog Tsiec, Petr Fiala, yn trafod rhaglen y llywyddiaeth gyda Llywydd Senedd Ewrop Roberta Metsola ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar 16 Mehefin. “Bydd cyfarfodydd heddiw’n caniatáu i ni ddechrau gweithredu cyn gynted ag y bydd [yr arlywyddiaeth] yn dechrau ar y 1af o Orffennaf oherwydd bydd y ffordd y byddwn yn ymateb yn y misoedd nesaf yn diffinio dyfodol ein Ewrop gyffredin,” meddai Metsola.

Yr hyn y mae ASEau Tsiec yn ei ddisgwyl gan y llywyddiaeth

I Luděk Niedermayer (EPP), yr her fwyaf o ran deddfwriaeth yw cwblhau o leiaf rhan o'r Pecyn addas ar gyfer 55 ardderchog a'r pecyn gwyngalchu arian. Ymdrin â chanlyniadau'r rhyfel yn yr Wcrain bydd yn fater mawr arall. “Gallwn elwa o’r enw da a’r clod y mae gwledydd ein rhanbarth wedi’u hennill o’u hymateb clir a chyflym,” meddai. Mae Niedermayer yn gobeithio y bydd lledaenu ymwybyddiaeth o gamau gweithredu'r UE i sicrhau canfyddiad mwy cadarnhaol yn y Weriniaeth Tsiec yn un o'r blaenoriaethau hefyd.

hysbyseb

Gan nodi’r heriau sy’n wynebu’r UE, gan gynnwys y rhyfel yn yr Wcrain a’r angen am adferiad economaidd-gymdeithasol ar ôl y pandemig, dywedodd Radka Maxová (S&D): “Hoffwn weld arlywyddiaeth Tsiec yn canolbwyntio ar wella gwytnwch yr UE, gan sicrhau bod digidol ac mae pontio gwyrdd yn digwydd mewn ffordd gymdeithasol gyfiawn ac rwy’n gobeithio ei weld yn cymryd camau cryf ym maes iechyd meddwl.”

Mae Dita Charanzová (Adnewyddu) yn meddwl mai'r rhyfel a'i ganlyniadau fydd y prif ffocws. “Mae’n hanfodol bod gennym ni ymateb unedig cryf gan yr UE i Rwsia ond hefyd yn parhau i helpu’r Wcráin, yn ariannol ac yn wleidyddol.” Yr heriau allweddol fydd sicrhau annibyniaeth ynni a gwrthsefyll y cynnydd mewn prisiau ynni a bwyd, meddai

“Mae’r Undeb Ewropeaidd yn wynebu un o’r treialon anoddaf ers ei sefydlu,” meddai Veronika Vrecionová (ECR) “Tasg arlywyddiaeth Tsiec fydd helpu i oresgyn yr argyfwng hwn yn llwyddiannus,” meddai, gan ychwanegu bod arwyddair yr arlywyddiaeth yn cyfleu y nod hwn yn eithaf cywir.

Dywedodd Marcel Kolaja (Greens / EFA) y bydd yn chwe mis anodd. “Mae’n debygol iawn y bydd angen i wledydd Ewrop ddangos undod ac undod mewn ffordd na wnaethant erioed o’r blaen. Mae angen i Czechia weithredu fel partner dibynadwy sy'n adeiladu pontydd ac sydd bob amser yn chwilio am gyfaddawd. ”

Mae Kateřina Konečná (Y Chwith) yn gobeithio, er gwaethaf y rhyfel yn yr Wcrain, y bydd arlywyddiaeth Tsiec yn dod o hyd i amser i weithio ar heriau eraill, megis y cynllun gweithredu Ewropeaidd ar gyfer Clefydau Prin a'r Gyfarwyddeb Credyd Defnyddwyr. “Mae sefyllfa economaidd ddirywiedig Ewropeaid oherwydd y rhyfel a’r argyfwng ynni yn galw am hyn.”

Yn ôl Ivan David (ID), mae Ewrop yn mynd i mewn i argyfwng “sy’n bennaf oherwydd camgymeriadau a mentrau’r Undeb Ewropeaidd ei hun, yn enwedig y sancsiynau ‘gwrth-Rwsiaidd’ a’r Fargen Werdd,” ond yn amau ​​​​gallu llywodraeth Tsiec i ymdopi. gyda'r problemau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd