Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Gwobr Daphne Caruana Galizia am Newyddiaduraeth - Galwad am gyflwyno ceisiadau 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 3 Mai, sef Diwrnod Rhyddid y Wasg y Byd, lansiodd Senedd Ewrop yn swyddogol yr alwad am geisiadau am geisiadau i Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia.

Mae’r Wobr yn gwobrwyo newyddiaduraeth ragorol yn flynyddol sy’n hyrwyddo neu’n amddiffyn egwyddorion a gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd megis urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, rheolaeth y gyfraith, a hawliau dynol.

Dywedodd Llywydd Senedd Ewrop, Roberta Metsola: “Y gwir amdani yw bod newyddiadurwyr sy’n ymchwilio i wirioneddau anghyfforddus yn cael eu targedu ar gyfer gwneud eu gwaith. Tra gwnaed popeth i dawelu Daphne, ni chaiff hi byth ei anghofio. Bob blwyddyn, mae'r Wobr sy'n dwyn enw Daphne yn anrhydeddu ei chof. Mae’n atgof pwerus o ymrwymiad Senedd Ewrop i ddiogelu rhyddid y wasg a diogelwch newyddiadurwyr”.

Mae’r Wobr yn agored i newyddiadurwyr proffesiynol a thimau o newyddiadurwyr proffesiynol o unrhyw genedligrwydd i gyflwyno darnau manwl sydd wedi’u cyhoeddi neu eu darlledu gan gyfryngau yn un o 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cefnogi ac amlygu pwysigrwydd newyddiaduraeth broffesiynol wrth ddiogelu rhyddid, a chydraddoldeb.

Bydd rheithgor annibynnol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r wasg a chymdeithas sifil o'r 27 o aelod-wladwriaethau Ewropeaidd a chynrychiolwyr o'r prif Gymdeithasau Newyddiaduraeth Ewropeaidd yn dewis y cais buddugol. Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal bob blwyddyn tua 16 Hydref, y dyddiad y cafodd Daphne Caruana Galizia ei lofruddio.

Mae'r wobr a'r wobr ariannol o €20 000 yn dangos cefnogaeth gref Senedd Ewrop i newyddiaduraeth ymchwiliol a phwysigrwydd y wasg rydd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r Senedd wedi rhybuddio am ymdrechion yn yr UE a thu hwnt i danseilio plwraliaeth y cyfryngau.

Mae ASEau wedi gwadu'r ymosodiadau ar newyddiadurwyr, yn enwedig gan wleidyddion, a galwodd ar y Comisiwn i gyflwyno deddfwriaeth yn erbyn achosion cyfreithiol camdriniol. Y llynedd, cyflwynwyd cynnig i fynd i’r afael ag ymgyfreitha maleisus yn erbyn newyddiadurwyr ac actifyddion ac mae’r cyd-ddeddfwyr yn delio â hyn ar hyn o bryd.

hysbyseb

Gall newyddiadurwyr gyflwyno eu herthygl(au) ar-lein yma erbyn 31 Gorffennaf 2023, 12 PM (CET).

Pwy oedd Daphne Caruana Galizia?

Newyddiadurwr, blogiwr ac actifydd gwrth-lygredd o Falta oedd Daphne Caruana Galizia a adroddodd yn helaeth ar lygredd, gwyngalchu arian, troseddau trefniadol, gwerthu dinasyddiaeth a chysylltiadau llywodraeth Malteg â Phapurau Panama. Yn dilyn aflonyddu a bygythiadau, cafodd ei llofruddio mewn ffrwydrad bom car ar 16 Hydref 2017. Yn y pen draw, fe wnaeth y brotest am y modd yr ymdriniodd yr awdurdodau â’i hymchwiliad llofruddiaeth ysgogi ymddiswyddiad y Prif Weinidog Joseph Muscat. Yn feirniadol o fethiannau yn yr ymchwiliad, ym mis Rhagfyr 2019, galwodd ASEau ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu.

Ym mis Hydref 2022, bum mlynedd ar ôl ei llofruddiaeth, Cydnabu’r Senedd y cynnydd yn yr achosion barnwrol a’r diwygiadau a fabwysiadwyd ym Malta. Fodd bynnag, roedd ASEau yn gresynu bod yr ymchwiliadau wedi arwain at dri euogfarn yn unig a mynnodd fod angen i bawb dan sylw, ar bob lefel, gael eu dwyn o flaen eu gwell.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd