Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae pryderon yn cynyddu ynghylch effaith Llywyddiaeth Hwngari ar yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae Hwngari wedi cymryd drosodd Llywyddiaeth Cyngor yr Undeb Ewropeaidd ar un o’r cyfnodau anoddaf i’r UE a gweddill y byd yn ddiweddar. Cymerodd y cyfrifoldeb o lywio'r UE am y chwe mis nesaf ar Orffennaf 1. Gwlad Belg oedd deiliad y llywyddiaeth ers mis Ionawr. Ond mae'r ffaith mai Hwngari yw hi, sydd yn aml wedi bod ar flaen y gad gyda'r UE yn y blynyddoedd diwethaf, wedi tanio dadlau.

Mae’r Chwith yn Senedd Ewrop wedi mynegi’r hyn y mae’n ei alw’n “bryder dwys a chondemniad llwyr” ynghylch goblygiadau posibl arlywyddiaeth Hwngari ar yr UE “a’i werthoedd sylfaenol.”

Bydd Hwngari, fel deiliad yr arlywyddiaeth gylchdroi, yn gyfrifol am lywio’r UE a’r gymuned ryngwladol drwy gyfnod cythryblus, gan gynnwys etholiadau’r wythnos hon yn y DU, yr 2il rownd o bleidleisio yn Ffrainc ddydd Sul a’r etholiadau sydd i ddod yn yr Unol Daleithiau.

In a play on the famous Donald Trump phrase, Hungary’s slogan for the Council Presidency, “Make Europe Great Again”.

But Manon Aubry, co leader of The Left Group, is pessimistic about the prospects, saying, “The presidency by Hungary of the Council of the European Union is in itself an insult to the values the European Union supposedly promotes, and the values of solidarity, humanism and democracy that The Left stands for.”

Aubry added, “During the six upcoming months inside this Parliament, we will hold true at the forefront of the fight against the far right”. 

Mae’r Grŵp Chwith, meddai, yn “condemnio’n ddiamwys” hanes llywodraeth Hwngari o dan Orbán, “sydd wedi erydu normau democrataidd yn systematig, wedi tawelu cyfryngau annibynnol, wedi tanseilio annibyniaeth farnwrol wrth dorri hawliau sylfaenol menywod, pobl wrth symud. ac aelodau o’r gymuned LGBTQIA+.”

hysbyseb

She added, “These actions starkly contrast with the EU’s core values of democracy, human rights, and the rule of law.

Mae Martin Schirdewan, hefyd o The Left Group, yn cytuno, gan nodi, “Mae Viktor Orbán wedi bod wrth y llyw yn Hwngari ers 14 mlynedd ac ers hynny mae wedi trawsnewid y wlad yn awtocratiaeth. 

“There have been anti-democratic constitutional changes, media law has been restricted, the justice system has been changed and minorities and refugees are considered second-class citizens. The Left and the EU Parliament have rightly urged the Commission to stop payments to Hungary because Orbán has violated the rule of law”.

“Bydd Hwngari yn ceisio llanast am sefydliadau’r UE. Byddai wedi bod yn braf pe bai llywodraethau’r UE wedi cydnabod hyn ymlaen llaw ac wedi trosglwyddo Llywyddiaeth y Cyngor i Wlad Pwyl ar unwaith.” 

Mynegir pryder pellach gan Zselyke Csaky, uwch gymrawd ymchwil yn y Ganolfan Diwygio Ewropeaidd, melin drafod flaenllaw ym Mrwsel.

Dywedodd Csaky, “Bydd arlywyddiaeth Hwngari yn cael effaith gyfyngedig ar bolisïau’r UE – ond gallai’r ergyd i enw da’r Undeb fod yn sylweddol. 

“Yn aml disgrifir arlywyddiaeth cylchdroi Cyngor yr UE fel 'cyfrifoldeb heb bŵer'. Pa aelod-wladwriaeth bynnag sydd wrth y llyw sy'n gyrru agenda ddeddfwriaethol yr UE ac yn cynrychioli'r Cyngor mewn trafodaethau gyda sefydliadau deddfu eraill yr UE. 

“Nid oes gan y llywyddiaeth bwerau caled, fodd bynnag, ac o ystyried natur gymhleth a chydsyniol prosesau gwneud penderfyniadau’r UE, mae ei blaenoriaethau’n aml yn cael eu gwanhau neu eu cynnwys gan argyfyngau a datblygiadau annisgwyl.

“Mae arlywyddiaeth Hwngari sy’n dod i mewn yn peri pryder.”

Ychwanegodd Csaky, “Fe wnaeth polisi cyson, blwyddyn o hyd y Prif Weinidog Viktor Orbán o danseilio undod yr UE ar yr Wcrain a materion eraill ysgogi llawer i gwestiynu a ddylai Hwngari gymryd y rôl. 

“Bydd yr Hwngariaid yn dal yr arlywyddiaeth yn syth ar ôl etholiadau’r UE a phan fydd swyddi allweddol yn y Comisiwn yn dal i gael eu trafod. Bydd hyn, a natur dechnegol cyfrifoldebau'r llywyddiaeth, gan gynnwys cynllunio a chadeirio cyfarfodydd, yn cyfyngu ar ddifrod mawr ar lefel polisi. Y prif risgiau fydd gweithredu o ddydd i ddydd ac enw da’r UE.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd