Cysylltu â ni

Cydraddoldeb Rhyw

'Ni allwn aros am 60 mlynedd arall i sicrhau cydraddoldeb rhywiol' 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, cyhoeddodd Cadeirydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhywiol Robert Biedroń y datganiad a ganlyn.

“Mae Senedd Ewrop wedi cymryd rhai camau sylweddol tuag at sicrhau cydraddoldeb rhywiol dros y deuddeg mis diwethaf. Cymeradwyodd y Senedd reolau carreg filltir i hybu cydraddoldeb rhywiol ar fyrddau corfforaethol yn mis Tachwedd, a chyrhaeddwyd bargen yn mlaen mesurau tryloywder cyflog rhwymol ym mis Rhagfyr, i enwi ond ychydig.

“Ond mae gennym ni hyd yn hyn i fynd.

“Os ydyn ni’n parhau ar y cyflymder presennol, mae’r Undeb Ewropeaidd o leiaf 60 mlynedd i ffwrdd rhag cyrraedd cydraddoldeb rhyw cyflawn. Ni allwn aros am 60 mlynedd arall.

"Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu adlach yn erbyn hawliau menywod yn Ewrop a ledled y byd. Mae'r ffenomen bryderus hon yn peryglu llawer o'r enillion caled y mae menywod wedi'u cyflawni, yn enwedig ym maes iechyd rhywiol ac atgenhedlol. a hawliau.

“Penderfyniad Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau i ymwrthod â’r hawl gyfansoddiadol ffederal i erthyliad wedi trawsnewid bywydau menywod a merched ar draws yr Unol Daleithiau, gan effeithio'n anghymesur ar fenywod mewn sefyllfaoedd bregus. Gyda'r diweddar gwaharddiad erthyliad de facto yng Ngwlad Pwyl a chyfyngiadau ar iechyd a hawliau rhywiol ac atgenhedlu yng ngwledydd eraill yr UE, mae mynd i'r afael ag erydiad hawliau iechyd rhywiol ac atgenhedlu yn fater o frys. Mae'r adlach yn erbyn hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol i'w deimlo hefyd mewn sectorau eraill gan gynnwys amddiffyn cymdeithasol a llafur, addysg, swyddi gwneud penderfyniadau gwleidyddol a gweithleoedd. Dyna pam y mae angen inni gynyddu ein hymdrechion i sicrhau bod y cynnydd a gyflawnwyd eisoes yn cael ei ddiogelu’n ofalus ac na allai menywod fyth gael eu hamddifadu o’u hawliau a enillwyd yn galed ac a gaffaelwyd. Dylai pob menyw Ewropeaidd allu mwynhau'r un hawliau.

“Mae trais ar sail rhywedd yn parhau i fod yn un o’r troseddau hawliau dynol mwyaf cyffredin yn y byd, ac mae trais rhywiol yn parhau i gael ei ddefnyddio fel arf rhyfel, gyda menywod a merched yn cael eu heffeithio’n arbennig gan y rhyfel yn yr Wcrain. Fel merched yn Afghanistan yn ddarostyngedig i apartheid rhyw, ac yn Iran mae protestwyr benywaidd yn parhau i wynebu ôl-effeithiau difrifol, bydd y Senedd yn parhau i weithio i wrthweithio'r datblygiadau negyddol hyn.

hysbyseb

"Mae angen i ni sefyll yn gryf yn erbyn yr adlach yn erbyn cydraddoldeb rhywiol a'r camau gwahaniaethol amlwg a welwn yn erbyn menywod, y gymuned LGBTQI+ a grwpiau bregus eraill ac, ar gyfer hyn, mae angen ewyllys gwleidyddol. Wrth edrych ymlaen, bydd y pwyllgor yn parhau i wthio am yr UE i gadarnhau'r Confensiwn Istanbul a bydd yn ceisio negodi’r cytundeb gorau posibl ar gyfarwyddeb ar frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod.”

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd