Cysylltu â ni

Ymfudwyr

Plant dan oed o long ymfudol dadleuol yn ffoi o ganolfan ffoaduriaid Ffrainc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae mwy na hanner y 44 o blant dan oed a oedd ar fwrdd llong achub ffoaduriaid Ocean Viking wedi ffoi o wasanaeth cymdeithasol Ffrainc a oedd yn gofalu amdanyn nhw.

Caniataodd Ffrainc y llong oedd yn cludo 200 o ymfudwyr, a achubwyd ym Môr y Canoldir, i ddocio chwe diwrnod yn ôl yn Toulon yn rhanbarth deheuol Var. Roedd yr Eidal wedi gwrthod eu derbyn.

Achosodd hyn anghydfod rhwng Ffrainc a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â chondemniad gan bleidiau asgell dde Ffrainc a gyhuddodd y llywodraeth o fod yn rhy feddal ar fewnfudo.

Cyhoeddodd y prefecture Var fod 26 o 44 o blant dan oed ar fwrdd y llong wedi ffoi o Toulon, lle cawsant eu cartrefu.

Yn ôl y datganiad, Eritreiaid oedd y plant a ffodd yn bennaf, a oedd am fyw gyda pherthnasau yn Ewrop, fel yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir.

Nid oedd y plant yn cael eu cadw mewn cell a gallent fynd i ble bynnag yr hoffent. Mae oedolion a oedd ar fwrdd y llong, a oedd yn cael ei gweithredu gan Medecins Sans Frontieres, yn cael eu cadw mewn canolfan gymdeithasol ac yn cael eu gwahardd rhag gadael.

Yn ôl y prefecture, bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn parhau i ddarparu lloches dros dro a gofal meddygol i blant dan oed Llychlynwyr y Cefnfor.

hysbyseb

Cyhoeddodd swyddog rhanbarth Var yr wythnos diwethaf y byddai ymfudwyr yn cael eu trosglwyddo i fan cadw lle byddent yn derbyn gofal meddygol a bod eu ceisiadau lloches yn cael eu prosesu. Bydd y llywodraeth yn dychwelyd y rhai nad ydynt yn gymwys i aros i'w gwledydd tarddiad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd