RSSCynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

| Gorffennaf 24, 2019

Mae Oceana yn canmol y cynnydd a wnaed gan wledydd y Canoldir yn ystod cyfarfod cydymffurfio pysgodfeydd y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM), a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Tirana, Albania. Ar ddiwedd y cyfarfod rhanbarthol rhwng partïon contractio 24, cytunodd y cynrychiolwyr i fabwysiadu proses gosbi llymach ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir nad oedd yn cydymffurfio, ac i wella tryloywder a […]

Parhau Darllen

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

| Gorffennaf 11, 2019

Nod gwefan newydd a lansiwyd ar 10 Gorffennaf yw darparu ffordd gyfrinachol, ddienw a diogel i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant pysgota, awdurdodau cyhoeddus neu ardaloedd eraill adrodd am arferion pysgota amhriodol, anfoesegol neu anghyfreithlon yn eu barn nhw. “Fe wnaethom greu Fishyleaks i helpu'r rhai sydd am rannu gwybodaeth gyda ni, […]

Parhau Darllen

Aml-amlochrogStiroedd wedi'u StrwythuroDialog gyda sefydliadau'r UE i gefnogi datblygiad gwyrdd ynysoedd

Aml-amlochrogStiroedd wedi'u StrwythuroDialog gyda sefydliadau'r UE i gefnogi datblygiad gwyrdd ynysoedd

| Mehefin 20, 2019

Mae angen i aelod-wladwriaethau'r UE ystyried anghenion yr ynysoedd a chydnabod eu rôl hanfodol fel labordy ar gyfer y newid i ddyfodol carbon isel. Mae Cynhadledd Comisiwn Ynysoedd y Moroedd Ymylol (CPMR) a Greening the Islands yn galw am ddeialog strwythuredig rhwng gweinyddiaethau'r ynys, busnesau a sefydliadau Ewropeaidd i helpu i gyflawni amcanion trosglwyddo ynni'r UE ar gyfer 2030 a […]

Parhau Darllen

Mae sefydliadau pysgodfeydd ac amgylcheddol yn cyhoeddi galwad ar y cyd am foratoriwm ar #DeepSeaMining

Mae sefydliadau pysgodfeydd ac amgylcheddol yn cyhoeddi galwad ar y cyd am foratoriwm ar #DeepSeaMining

| Efallai y 29, 2019

Mae Moroedd mewn Perygl a'r Glymblaid Cadwraeth Deep Sea (DSCC) yn croesawu'r galw am foratoriwm ar gloddio morol dwfn mewn dyfroedd rhyngwladol gan y Cyngor Cynghori ar Fflyd Hirbell (LDAC) o'r Undeb Ewropeaidd. Wrth alw am foratoriwm, tynnodd yr LDAC sylw at bryderon gan wyddonwyr, y diwydiant pysgota a sefydliadau amgylcheddol ynglŷn â'r […]

Parhau Darllen

Rheolau symlach y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar gyfer #EUFishermen

Rheolau symlach y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar gyfer #EUFishermen

| Ebrill 19, 2019

Ar ôl mwy na thair blynedd o waith, mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu rheolau newydd a hyblyg y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar sut y gall pysgotwyr bysgota. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r ddeddfwriaeth, sy'n ceisio cyfyngu ar ddaliadau diangen a lleihau effaith gweithgareddau pysgota ar adnoddau naturiol ac ecosystemau, wedi datblygu i fod yn gymhleth […]

Parhau Darllen

Cyrff anllywodraethol yn codi baner goch: Diwedd # Pysgota nawr neu golli terfyn amser cyfreithiol!

Cyrff anllywodraethol yn codi baner goch: Diwedd # Pysgota nawr neu golli terfyn amser cyfreithiol!

| Ebrill 11, 2019

Mae sefydliadau amgylcheddol ledled Ewrop yn ymuno â'i gilydd i ymateb gyda phryder mawr i adroddiad sydd newydd ei ryddhau gan y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd dros Bysgodfeydd (STECF). Unwaith eto, mae'r adroddiad blynyddol yn dangos diffyg dychrynllyd o gynnydd gan yr UE wrth roi'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) diwygiedig ar waith ac anrhydeddu'r dyddiad cau sy'n prysur agosáu at ddiweddu […]

Parhau Darllen

Mwy o sbwriel yn cael ei ddal na chod: Mae cyrff anllywodraethol yn galw am fesurau brys i amddiffyn #EasternBalticCod

Mwy o sbwriel yn cael ei ddal na chod: Mae cyrff anllywodraethol yn galw am fesurau brys i amddiffyn #EasternBalticCod

| Chwefror 22, 2019

Mae cyrff anllywodraethol yn Rhanbarth Môr y Baltig wedi anfon llythyr brys i'r Comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am Faterion Môr a Physgodfeydd yr Amgylchedd, Karmenu Vella, gan ei annog i weithredu mesurau brys yn unol ag erthygl 12 [1] o Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE i warchod yr hyn olion bychan o stoc godid Baltig dwyreiniol. Mae'r stoc hwn [...]

Parhau Darllen