RSSbysgota anghyfreithlon

Y Comisiwn yn cymeradwyo mesurau brys i ddiogelu #EasternBalticCod

Y Comisiwn yn cymeradwyo mesurau brys i ddiogelu #EasternBalticCod

| Gorffennaf 24, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi mesurau brys i achub stoc penfras dwyreiniol y Baltig rhag cwympo'n fuan. Bydd mesurau brys yn gwahardd, ar unwaith, bysgota masnachol ar gyfer penfras yn y rhan fwyaf o Fôr y Baltig tan 31 Rhagfyr 2019. Meddai'r Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Byddai effaith y stoc penfras hwn yn cwympo yn […]

Parhau Darllen

#Oceana yn gwadu achosion posibl o bysgota anghyfreithlon, nas hysbyswyd ac a reoleiddir yn wael ar draws Môr y Canoldir

#Oceana yn gwadu achosion posibl o bysgota anghyfreithlon, nas hysbyswyd ac a reoleiddir yn wael ar draws Môr y Canoldir

| Gorffennaf 15, 2019

Mae dadansoddiad o signalau lloeren ym môr mwyaf gorlawn y byd yn datgelu dros XWWM mil o oriau o bysgota ymddangosiadol y tu mewn i ardaloedd gwarchodedig drwy 28. Mae Oceana wedi datgelu achosion posibl o bysgota anghyfreithlon, nas hysbyswyd ac a reoleiddir yn wael yn nyfroedd Môr y Canoldir - môr mwyaf gorlawn y byd (2018% o stociau pysgod). Cyflwynir canfyddiadau'r dadansoddiad hwn […]

Parhau Darllen

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

| Gorffennaf 11, 2019

Nod gwefan newydd a lansiwyd ar 10 Gorffennaf yw darparu ffordd gyfrinachol, ddienw a diogel i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant pysgota, awdurdodau cyhoeddus neu ardaloedd eraill adrodd am arferion pysgota amhriodol, anfoesegol neu anghyfreithlon yn eu barn nhw. “Fe wnaethom greu Fishyleaks i helpu'r rhai sydd am rannu gwybodaeth gyda ni, […]

Parhau Darllen

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

| Gorffennaf 1, 2019

Heddiw, mae'r Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) wedi cyhoeddi bod poblogaeth penfreision Môr y Gogledd wedi cwympo, ac mae wedi argymell gostwng ei derfynau dal gan 70% ar gyfer 2020. Er mwyn dychwelyd ei sefyllfa feirniadol, mae Oceana yn annog penderfynwyr yr UE yn gryf i ddilyn y cyngor hwn, sy'n ganlyniad i asesiad gwyddonol wedi'i ddiweddaru […]

Parhau Darllen

#IllegalFishing - Mae'r UE yn codi cerdyn melyn Taiwan yn dilyn diwygiadau

#IllegalFishing - Mae'r UE yn codi cerdyn melyn Taiwan yn dilyn diwygiadau

| Mehefin 28, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi penderfynu codi'r cerdyn melyn gan gydnabod y cynnydd a wnaed gan Taiwan a'r uwchraddio mawr ar ei systemau cyfreithiol a gweinyddol pysgodfeydd i ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd a heb ei reoleiddio (IUU). Meddai'r Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Rwy'n croesawu'r ymdrechion sylweddol a wnaed gan Taiwan […]

Parhau Darllen

#Oceana yn galw ar wledydd y Canoldir i ddiogelu ardaloedd sy'n hanfodol i oroesi pysgod er mwyn mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota

#Oceana yn galw ar wledydd y Canoldir i ddiogelu ardaloedd sy'n hanfodol i oroesi pysgod er mwyn mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota

| Mehefin 10, 2019

Cyn cyfarfod gwleidyddol i fynd i'r afael â'r argyfwng gorbysgota yn y Canoldir, mae Oceana yn galw ar wledydd y rhanbarth i amddiffyn cynefinoedd pysgod hanfodol (EFHs) fel mesur brys i sicrhau dyfodol i bysgodfeydd yn y môr mwyaf gorlawn. Bydd aelodau o Gomisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (GFCM) yn cyfarfod […]

Parhau Darllen

Cyrff anllywodraethol yn codi baner goch: Diwedd # Pysgota nawr neu golli terfyn amser cyfreithiol!

Cyrff anllywodraethol yn codi baner goch: Diwedd # Pysgota nawr neu golli terfyn amser cyfreithiol!

| Ebrill 11, 2019

Mae sefydliadau amgylcheddol ledled Ewrop yn ymuno â'i gilydd i ymateb gyda phryder mawr i adroddiad sydd newydd ei ryddhau gan y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd dros Bysgodfeydd (STECF). Unwaith eto, mae'r adroddiad blynyddol yn dangos diffyg dychrynllyd o gynnydd gan yr UE wrth roi'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) diwygiedig ar waith ac anrhydeddu'r dyddiad cau sy'n prysur agosáu at ddiweddu […]

Parhau Darllen