RSSgorbysgota

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

| Rhagfyr 5, 2019

Cyfarfu cynrychiolwyr a oedd yn cyrraedd sesiwn y bore yma o ymgynghoriad pysgodfeydd COP25 UE-Norwy gan griw o ddawnswyr fflamenco gwladaidd i dynnu sylw at y cysylltiad rhwng trafodaethau newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Madrid a'r angen i'r UE a Norwy gyflawni eu huchelgeisiau ar gyfer yr hinsawdd. gweithredu trwy roi diwedd ar orbysgota pysgod a rennir […]

Parhau Darllen

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

| Tachwedd 28, 2019

Cymeradwyodd Senedd Ewrop yn swyddogol ar 27 Tachwedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, a fydd yn gwneud ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn un o'i brif flaenoriaethau. Er mwyn lliniaru newid yn yr hinsawdd, mae Oceana yn galw ar y Comisiwn newydd i sicrhau bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd wedi'u hintegreiddio'n llawn i Fargen Werdd Ewrop. Disgwylir i'r Comisiwn newydd ddechrau ei […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota yn yr #Atlantig a #NorthSea ar gyfer 2020

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota yn yr #Atlantig a #NorthSea ar gyfer 2020

| Hydref 25, 2019

Cyn cyfarfod Cyngor 16-17 Rhagfyr ar bysgodfeydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota yn 2020 ar gyfer stociau 72 ym Môr yr Iwerydd a Môr y Gogledd: ar gyfer stociau 32 mae'r cwota pysgota naill ai'n cynyddu neu'n aros yr un fath; ar gyfer stociau 40 mae'r cwota yn cael ei leihau. Y cyfleoedd pysgota, neu […]

Parhau Darllen

#Oceana - Mae twyll pŵer injan eang yn galw am doriadau cryfach mewn ymdrech pysgota ym Môr y Canoldir #WestMedMAP #WMedMAP

#Oceana - Mae twyll pŵer injan eang yn galw am doriadau cryfach mewn ymdrech pysgota ym Môr y Canoldir #WestMedMAP #WMedMAP

| Hydref 12, 2019

Mae Oceana yn rhybuddio bod cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfleoedd pysgota ar gyfer Môr y Canoldir a'r Môr Du yn methu â mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota'r moroedd hyn. Mae maint y twyll a gydnabyddir ym mhwer injan cychod yn gofyn am ostyngiad uwch yn yr ymdrech bysgota er mwyn sicrhau bod poblogaethau pysgod yn cychwyn yn y dyfodol a dyfodol i bysgodfeydd allweddol […]

Parhau Darllen

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

| Hydref 10, 2019

Ar 14 Hydref, bydd Cyngor Amaeth a Physgodfeydd yr UE (AGRIFISH) yn cwrdd yn Lwcsembwrg i benderfynu ar derfynau pysgota 2020 ar gyfer rhywogaethau masnachol ym Môr y Baltig. Mae Oceana yn annog gweinidogion i osod terfynau dal yn unol â chyngor gwyddonol. Dyma'r cyfle olaf i'r UE gyflawni'r terfyn amser sy'n agosáu'n gyflym i ddod i ben […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

| Medi 2, 2019

Mae Cyrff Anllywodraethol Amgylcheddol Moroedd Mewn Perygl, Ein Pysgod a'n Oceana yn siomedig iawn bod cynnig y Comisiwn ar gyfer terfynau pysgota yn y Baltig yn caniatáu ar gyfer parhau i orbysgota yn 2020, er bod dyddiad cau cyfreithiol i ddiweddu gorbysgota gan 2020 o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE. . Mae cynnig y Comisiwn yn cynnwys terfynau pysgota sydd […]

Parhau Darllen

Ymateb #OurFish i'r gwaharddiad gan y Comisiwn ar benfras dwyreiniol y Baltig: Gormod, yn rhy hwyr

Ymateb #OurFish i'r gwaharddiad gan y Comisiwn ar benfras dwyreiniol y Baltig: Gormod, yn rhy hwyr

| Gorffennaf 25, 2019

Mae ein Pysgod wedi rhoi croeso cynnes i gyhoeddiad y Comisiwn Ewropeaidd o “fesurau brys i achub stoc dwyreiniol dwyreiniol y Baltig rhag cwympo'n fuan” trwy wahardd, “ar unwaith, bysgota masnachol am benfras yn y rhan fwyaf o Fôr y Baltig ”. Mae ein Pysgod yn credu bod y gwaharddiad yn rhy ychydig hefyd […]

Parhau Darllen