RSSgwleidyddiaeth

Teithio gyda #Pets - Rheolau i'w cadw mewn cof

Teithio gyda #Pets - Rheolau i'w cadw mewn cof

| Awst 14, 2019

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae rhai rheolau i'w cofio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. Diolch i reolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrind ffyrnig o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun datodiad #PolishCreditUnion yn newydd

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun datodiad #PolishCreditUnion yn newydd

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi awdurdodi, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, nawfed estyniad cynllun datodiad undeb credyd Gwlad Pwyl tan 15 Gorffennaf 2020. Bydd y mesur yn parhau i fod ar gael i undebau credyd sy'n endidau sy'n eiddo i aelodau ac sy'n darparu benthyciadau, cyfrifon cynilo a gwasanaethau talu i'w haelodaeth yn unig. Mae undebau credyd y tu allan i'r […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol o 8% i 18% ar fewnforion biodisel â chymhorthdal ​​o Indonesia. Nod y mesur yw adfer cae chwarae gwastad ar gyfer cynhyrchwyr biodisel yr UE. Canfu ymchwiliad manwl y Comisiwn fod cynhyrchwyr biodisel Indonesia yn elwa ar grantiau, buddion treth a mynediad at ddeunyddiau crai islaw prisiau'r farchnad. Mae hyn yn achosi […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio galwad i ymuno â #eHealthStakeholderGroup i gefnogi trawsnewid gofal iechyd yn ddigidol

Y Comisiwn yn lansio galwad i ymuno â #eHealthStakeholderGroup i gefnogi trawsnewid gofal iechyd yn ddigidol

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi lansio galwad newydd am fynegiant o ddiddordeb i ymuno â'r Grŵp Rhanddeiliaid e-Iechyd am gyfnod 2019-2022. Fel rhan o ymrwymiad yr UE i gynnwys rhanddeiliaid mewn llunio polisïau cyhoeddus, bydd y grŵp yn dwyn ynghyd arbenigwyr e-Iechyd a fydd yn cyfrannu at weithredu'r Cyfathrebu ar alluogi'r trawsnewid digidol […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

| Awst 14, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol mewn ymateb i'r sefyllfa bwyd a maeth sy'n dirywio yn Haiti. Bydd cymorth dyngarol yn ymdrin ag anghenion bwyd a maeth hanfodol mwy na phobl 130,000 sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf. “I'r UE, nid yw'r sefyllfa ddyngarol yn Haiti yn argyfwng anghofiedig. […]

Parhau Darllen

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

| Awst 13, 2019

Calendr 2020 Senedd Ewrop Coch, glas, pinc, gwyrddlas… Nid gwahanol arlliwiau'r enfys, ond sut mae gwahanol weithgareddau yn cael eu nodi ar galendr y Senedd. Mae cod lliw ar galendr y Senedd i ddangos pa fusnesau y mae ASEau yn canolbwyntio arnynt yn y cyfnod penodol hwnnw. Isod mae canllaw byr i'r lliwiau a fydd yn arwain gwaith […]

Parhau Darllen

#EHDS - Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd 2019: Gall Ewropeaid a thwristiaid gymryd rhan mewn dros ddigwyddiadau diwylliannol 70,000 ar draws y cyfandir

#EHDS - Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd 2019: Gall Ewropeaid a thwristiaid gymryd rhan mewn dros ddigwyddiadau diwylliannol 70,000 ar draws y cyfandir

| Awst 12, 2019

Mae Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd 2019 (#EHDs), menter ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop ers 1999, ac a gefnogir gan Raglen Ewrop Greadigol yn cael eu cynnal ledled Ewrop rhwng Awst a Hydref. Thema eleni yw'r Celfyddydau ac Adloniant. Gan gynnwys digwyddiadau 70,000, y Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd yw'r diwylliannol cyfranogol mwyaf sy'n digwydd ar y […]

Parhau Darllen