RSSgwleidyddiaeth

Polisi Cydlyniant: Y Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobrau #2019RegioStars

Polisi Cydlyniant: Y Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobrau #2019RegioStars

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi enillwyr gwobrau 2019 RegioStars, gwobrau Ewrop am y prosiectau Polisi Cydlyniant mwyaf rhagorol. Cystadlodd y prosiectau mewn pum categori. Ar gyfer 'Hyrwyddo trawsnewid digidol' (categori 1st) aeth y wobr i Energy Cells GR, prosiect cydweithredu trawsffiniol rhwng yr Almaen, Gwlad Belg, Ffrainc a Lwcsembwrg ar gyfer defnyddio ynni'n gynaliadwy a […]

Parhau Darllen

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso a yw'r Gyfarwyddeb ar ddiogelu'r amgylchedd trwy gyfraith droseddol wedi cyflawni ei amcanion. Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE drin rhai gweithgareddau sy'n niweidio'r amgylchedd fel troseddau, er enghraifft masnachu rhywogaethau sydd mewn perygl, dinistrio cynefinoedd gwarchodedig, cynhyrchu, cynhyrchu neu drin […]

Parhau Darllen

Masnach: Mae'r Comisiwn yn parhau i lefelu'r cae chwarae i gynhyrchwyr #Steel yr UE

Masnach: Mae'r Comisiwn yn parhau i lefelu'r cae chwarae i gynhyrchwyr #Steel yr UE

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrth-dympio ar olwynion ffyrdd dur o China. Bydd y dyletswyddau dros dro hyn yn amrywio o 50.3% i 66.4% ar waith am gyfnod o fisoedd 6 hyd nes y ceir canlyniadau terfynol yr ymchwiliad. Roedd marchnad yr UE yn yr achos hwn werth oddeutu € 800 miliwn yn 2018, gyda diwydiant yr UE yn uniongyrchol […]

Parhau Darllen

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

| Hydref 11, 2019

Mae prif lys yr UE wedi cadarnhau rheolau amddiffyn llym a nodir yng Nghyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE y dylai awdurdodau cenedlaethol eu dilyn er mwyn atal dal a lladd rhywogaethau sydd mewn perygl yn y gwyllt. Cyfeiriwyd yr achos i Lys Cyfiawnder yr UE gan Goruchaf Lys Gweinyddol y Ffindir ar ôl i gyrff anllywodraethol herio […]

Parhau Darllen

Mae asesiad risg #5G yn helpu i nodi bylchau cybersecurity

Mae asesiad risg #5G yn helpu i nodi bylchau cybersecurity

| Hydref 11, 2019

Ar 9 Hydref, cyhoeddodd aelod-wladwriaethau, gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd a'r Asiantaeth Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch, adroddiad lefel uchel ar yr asesiad risg cydgysylltiedig o rwydweithiau 5G. Mae hyn yn nodi cwblhau cam mawr arall o Argymhelliad y Comisiwn ar gyfer dull cyffredin yr UE o ddiogelwch rhwydweithiau 5G. Undeb Diogelwch […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

| Hydref 11, 2019

Anodd credu y byddai gwlad fel Hwngari a brofodd ei hun yn ecsodus o dros ddinasyddion 200,000 yn dilyn y Chwyldro Hwngari yn 1956 yn trin y rhai sy'n ffoi rhag gwrthdaro uwch-dreisgar mewn ffordd mor ddi-galwad ac annynol. Mae'r UE - trwy ei brosesau llafurus - wedi canfod bod dull Hwngari hefyd yn groes i Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

| Hydref 10, 2019

Ar 14 Hydref, bydd Cyngor Amaeth a Physgodfeydd yr UE (AGRIFISH) yn cwrdd yn Lwcsembwrg i benderfynu ar derfynau pysgota 2020 ar gyfer rhywogaethau masnachol ym Môr y Baltig. Mae Oceana yn annog gweinidogion i osod terfynau dal yn unol â chyngor gwyddonol. Dyma'r cyfle olaf i'r UE gyflawni'r terfyn amser sy'n agosáu'n gyflym i ddod i ben […]

Parhau Darllen