RSSgwleidyddiaeth

Cwis: Profwch eich gwybodaeth am y #EULongTermBudget

Cwis: Profwch eich gwybodaeth am y #EULongTermBudget

| Chwefror 27, 2020

Mae cyllideb yr UE yn ymwneud yn llwyr â chydweithio i sicrhau gwelliannau i fywydau Ewropeaid. Faint ydych chi'n ei wybod amdano? Rhowch gynnig ar y cwis hwn a darganfod. Mae cyllid yr UE yn cefnogi ystod eang o bolisïau a rhaglenni sy'n dod â gwerth ychwanegol i ddinasyddion yr UE. Mae gan yr UE gyllideb flynyddol a chyllideb hirdymor sydd […]

Parhau Darllen

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

| Chwefror 27, 2020

Heddiw (27 Chwefror), bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Josep Borrell (yn y llun) yn teithio i Ethiopia i fynychu 10fed cyfarfod Comisiwn-i-Gomisiwn yr Undeb Affricanaidd-Undeb Ewropeaidd. Ar ôl hynny, ddydd Gwener, bydd yn cwrdd â Phrif Weinidog Ethiopia, Abiy Ahmed, i gadarnhau cefnogaeth yr UE i’w wleidyddol […]

Parhau Darllen

Cysylltiadau â'r DU: Penodi Is-lywydd Šefčovič yn gynrychiolydd yr UE ac yn gyd-gadeirydd Cyd-bwyllgor yr UE-DU

Cysylltiadau â'r DU: Penodi Is-lywydd Šefčovič yn gynrychiolydd yr UE ac yn gyd-gadeirydd Cyd-bwyllgor yr UE-DU

| Chwefror 27, 2020

Ar 26 Chwefror, penododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen Is-lywydd Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Maroš Šefčovič (yn y llun) fel cynrychiolydd yr UE a Chyd-Gadeirydd y Cydbwyllgor a sefydlwyd gan y Cytundeb Tynnu’n Ôl (Erthygl 164). Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o'r UE a'r DU ac mae'n gyfrifol am oruchwylio […]

Parhau Darllen

Mae pecyn y gaeaf yn rhoi cynaliadwyedd cystadleuol wrth galon y #EuropeanSemester

Mae pecyn y gaeaf yn rhoi cynaliadwyedd cystadleuol wrth galon y #EuropeanSemester

| Chwefror 27, 2020

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiadau gwlad sy'n dadansoddi heriau economaidd-gymdeithasol allweddol pob aelod-wladwriaeth. Mae'r dadansoddiad yn adroddiadau'r wlad yn adlewyrchu'r Strategaeth Twf Cynaliadwy Flynyddol, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2019, gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd cystadleuol gyda'r nod o adeiladu economi sy'n gweithio i bobl a'r blaned. Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Kyriakides i gwrdd â gweinidog iechyd yr Eidal yn ystod cenhadaeth arbenigwyr yr UE a #WHO i'r Eidal

Comisiynydd Kyriakides i gwrdd â gweinidog iechyd yr Eidal yn ystod cenhadaeth arbenigwyr yr UE a #WHO i'r Eidal

| Chwefror 25, 2020

Mae cenhadaeth ar y cyd rhwng y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), arbenigwyr o DG SANTE, a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar y gweill yn yr Eidal ar hyn o bryd. Mae'r tîm o arbenigwyr yn canolbwyntio ar drosglwyddo COVID-19 yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn yr Eidal, ar reolaeth glinigol, gwyliadwriaeth, rheoli heintiau a chyfathrebu risg. Heddiw […]

Parhau Darllen

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Sbaen

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Sbaen

| Chwefror 25, 2020

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu arwydd daearyddol newydd o Sbaen yn y gofrestr Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Mae 'Queso Castellano' yn gaws braster llawn i fraster llawn ychwanegol wedi'i wneud o laeth defaid amrwd neu basteureiddiedig a gynhyrchir ar ffermydd yn Castile a Leon. Mae ei flas yn gorff llawn ac yn ddwys, ond yn fwy asidig ar […]

Parhau Darllen

#EUUKRelations - Mae'r Cyngor yn mabwysiadu penderfyniad ar gyfer partneriaeth newydd gyda'r DU

#EUUKRelations - Mae'r Cyngor yn mabwysiadu penderfyniad ar gyfer partneriaeth newydd gyda'r DU

| Chwefror 25, 2020

Mabwysiadodd y Cyngor heddiw (25 Chwefror) benderfyniad yn awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer partneriaeth newydd gyda’r DU, ac enwebu’r Comisiwn yn ffurfiol fel negodwr yr UE. Mabwysiadodd y Cyngor hefyd gyfarwyddebau negodi sy'n fandad i'r Comisiwn ar gyfer y trafodaethau. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu mandad clir a chryf ar gyfer ein […]

Parhau Darllen