Cysylltu â ni

Cydraddoldeb Rhyw

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Gwahoddiad i gymdeithasau wneud yn well 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn seremoni i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, bu Shirin Ebadi, enillydd Gwobr Heddwch Nobel, a’r gofodwr Samantha Cristoforetti yn annerch ASEau yn Strasbwrg, Cyfarfod llawn, FEMM.

Talodd siaradwyr y grwpiau gwleidyddol deyrnged i'r arwyr benywaidd sy'n ysbrydoliaeth i ferched ifanc - i famau sy'n gweithio sy'n gofalu am eu teuluoedd, y rhai yr effeithir arnynt gan drais ar sail rhywedd, ffoaduriaid benywaidd yn rhedeg o ryfel, merched ysgol mewn perygl a'r menywod sy'n helpu menywod eraill i ymladd. am eu hawl i erthyliad diogel. Wrth siarad am achos yr actifydd Justyna Wydrzynska, a gafwyd yn euog i wyth mis o wasanaeth cymunedol yng Ngwlad Pwyl ddoe am helpu menyw i gael mynediad at erthyliad, galwodd rhai ASEau am ychwanegu’r hawl i erthyliad at Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE. Fe wnaethant ailadrodd na ddylid anghofio menywod y tu allan i Ewrop sydd angen ein hundod.

Dywedodd yr Arlywydd Metsola fod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod nid yn unig yn foment i gydnabod llwyddiannau menywod a merched ar draws y byd. Dylai hefyd fod yn alwad i weithredu i gryfhau cydraddoldeb rhywiol ar draws pob rhan o'n cymdeithas. Gan ei weld fel gwahoddiad i gymdeithasau wneud yn well, dywedodd yr Arlywydd Metsola: “Mae’r amser bellach i’r Undeb Ewropeaidd arwain drwy esiampl – gosod safonau mewn troseddoli trais yn erbyn menywod, gwella mynediad at gyfiawnder, a chadarnhau Confensiwn Istanbul. cyn diwedd y tymor hwn.” Mae araith lawn y Llywydd ar gael yma.

Canmolodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yr holl fenywod dewr o Iran sy’n ymladd am eu “rhyddid i ddangos eu gwallt neu ei orchuddio, i astudio, gweithio, i garu heb ofyn am ganiatâd neb” ac am ysbrydoli menywod ledled y byd. Pwysleisiodd y swm enfawr o waith sydd ei angen o hyd i amddiffyn menywod ac addawodd gyflawni cyfraith gyntaf yr UE ar frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod. Diolchodd i’r holl fodelau rôl, sy’n dangos i fechgyn a merched ifanc y gallant fod beth bynnag y dymunant fod, a daeth i’r casgliad drwy nodi, “mae’n bryd cael byd o gydraddoldeb a chyfleoedd teg, nid yn unig i ferched ond i bob un ohonom”.

Yn ei hanerchiad, pwysleisiodd y Comander Cristoforetti fod gofod yn elfen hanfodol o fywyd bob dydd, a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau hanfodol megis monitro amgylcheddol, ymateb i drychinebau a thrafodion ariannol. Nododd mai hi oedd rheolwr benywaidd Ewropeaidd cyntaf yr Orsaf Ofod Ryngwladol “ond yn sicr nid yr olaf”, gan nodi bod Asiantaeth Ofod Ewrop wedi dewis dosbarth newydd o ofodwyr gyrfa a gwarchodfa y llynedd, gyda dros hanner ohonynt yn fenywod. Mae'r gallu i anfon bodau dynol i'r gofod yn adeiladu hyder y gallwn fynd i'r afael â heriau anodd. “Os gallwn anfon bodau dynol i'r gofod, does dim byd na allwn ei wneud, iawn?” meddai hi. “Gadewch inni gael yr uchelgais hwnnw yn Ewrop. Rwyf wedi hedfan i’r gofod ddwywaith - mewn cerbydau Rwsia a’r Unol Daleithiau - rwy’n breuddwydio un diwrnod o weld gofodwyr yn hedfan i’r gofod mewn un Ewropeaidd.”

Apeliodd Dr Shirin Ebadi ar ASEau i beidio â throi eu cefnau ar y protestiadau yn Iran, a ysgogwyd gan lofruddiaeth y Mahsa Amini ifanc, lle dywedir bod mwy na 550 o bobl wedi colli eu bywydau a mwy na 20 000 wedi'u harestio. Disgrifiodd Ebadi sefyllfa enbyd newyddiadurwyr, cyfreithwyr, ysgrifenwyr, artistiaid, gweithredwyr tramor a merched ysgol ifanc a garcharwyd, ac absenoldeb system gyfiawnder weithredol ac annibynnol. Ailadroddodd ofynion y protestwyr am newid trefn o dan y slogan “Woman, life, freedom”. Gan alw ar ddemocratiaethau i beidio ag aros yn ddifater ynghylch troseddau hawliau dynol yn y wlad, anogodd nhw i enwi'r Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd grŵp terfysgol. Rhoddodd sicrwydd i Ewropeaid, os sefydlir democratiaeth yn Iran, nid yn unig y bydd nifer y ffoaduriaid sy'n ffoi yn cael ei leihau ond y bydd Iraniaid yn gallu ailadeiladu eu gwlad, gan ddod â heddwch a thawelwch i'r rhanbarth.

Cliciwch yma i wylio datganiadau Roberta Metsola, Llywydd Senedd Ewrop ac Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn.

hysbyseb

I wylio ymateb y grwpiau gwleidyddol eto, cliciwch yma.

Mae datganiadau'r Comander Samantha Cristoforetti a Dr Shirin Ebadi ar gael i'w gwylio eto yma.

Cefndir

Dyfarnwyd Gwobr Heddwch Nobel i Shirin Ebadi yn 2003 am ei gwaith dros ddemocratiaeth a hawliau dynol, yn canolbwyntio'n arbennig ar hawliau menywod a phlant.

Mae Samantha Cristoforetti yn ofodwr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a merch gyntaf Prif Gomander Alldaith Gorsaf Ofod Ryngwladol 68.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd