Cysylltu â ni

Gofod

Gofod: Mae Galileo yn darparu swyddogaeth unigryw newydd - y Gwasanaeth Cyswllt Dychwelyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

6 Ebrill oedd y Diwrnod Disglair Chwilio ac Achub Rhyngwladol neu “406 Day”, diwrnod gyda'r bwriad o atgoffa perchnogion disglair 406MHz Chwilio ac Achub i brofi eu bannau, gwirio'r batris a diweddaru eu cofrestriad. Ar y diwrnod hwn, bydd y Comisiwn ynghyd â'i bartneriaid (y Asiantaeth GNSS Ewropeaidd (GSA), Y Asiantaeth Ofod Ewrop Mae (ESA), ymhlith eraill) yn falch o ddathlu cyfraniad Ewropeaidd i'r ymdrech ryngwladol hon trwy osod derbynyddion rhybuddio trallod ar loerennau Galileo.

Mae hyn yn caniatáu darparu cyflymder digynsail o ganfod signalau trallod a chywirdeb wrth leoli safle'r person mewn trallod. Dywedodd y Comisiynydd Thierry Breton, sy'n gyfrifol am y Farchnad Fewnol: "Trwy ei lloerennau ar gyfer canfod a lleoli rhybudd trallod, mae Galileo yn cyfrannu at weithrediadau chwilio ac achub ledled y byd. Mae'n gyflawniad Ewropeaidd gwych sy'n dangos bod Ewrop nid yn unig yn pŵer gofod pwysig, ond hefyd actor sy'n gweithio'n barhaus er lles pobl. "

Mae Galileo bellach yn darparu cynllun newydd Swyddogaeth Gwasanaeth Cyswllt Dychwelyd. Mae'r nodwedd unigryw hon yn rhoi arwydd cydnabod i'r defnyddiwr mewn trallod ar y ffagl y derbyniwyd y signal trallod o'r ffagl a'i leoliad. Mewn ychydig dros flwyddyn ers ei gyflwyno gyntaf, mae nodwedd Galileo Return Link wedi'i chymeradwyo gan y Cospas-Sarsat Y Cyngor ym mis Mawrth 2021 fel un sydd wedi cyflawni'r trosglwyddiad i Gynhwysedd Gweithredol Llawn, ac mae ar gael ledled y byd.

hysbyseb

Ar yr achlysur hwn, anfonodd y Comisiwn wahoddiadau i fwy na 250 o unedau Chwilio ac Achub gweithredol i gasglu eu barn a'u disgwyliadau, fel y bydd Datblygiadau Nesaf Galileo / SAR yn cyd-fynd â'u hanghenion gweithredol mor agos â phosibl, er mwyn arbed mwy fyth o fywydau mewn y dyfodol. Am fwy o wybodaeth, darllenwch hwn eitem newyddion.

hysbyseb

Asiantaeth Ofod Ewrop

Rhaid mynd i’r afael â gofod ‘erioed wedi tagfeydd’, meddai’r cwmni lansio lloeren

cyhoeddwyd

on

Mae prif gwmni lansio lloeren y byd wedi galw am reolau newydd i frwydro yn erbyn peryglon a ddaw yn sgil gofod “tagfeydd erioed”. ” Dywed Grŵp Ariane fod angen “llyfr rheolau” i fynd i’r afael â’r mater i atal gofod rhag dod yn “dagfeydd peryglus”.

Amcangyfrifir bod yr unigolyn ar gyfartaledd yn defnyddio 47 lloeren bob dydd ac, erbyn 2025, y bydd nifer y lloerennau yn y gofod yn cynyddu bum gwaith.

Mae lloerennau effeithiolrwydd a diogelwch yn cael eu peryglu gan y swm enfawr o falurion sydd hefyd yn hedfan o gwmpas yn y gofod, meddai Ariane.

hysbyseb

Mae am weld rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i helpu i reoli “traffig gofod” ac atal nifer y gwrthdrawiadau rhag cynyddu eto.

Mewn sesiwn friffio ddiweddar, dywedodd llefarydd ar ran Ariane, “mae gennym ni reolau o’r fath ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd ac yn yr awyr felly beth am fynd am le?”

Mae dros 1,500 o loerennau yn y gofod, at ddefnydd sifil a milwrol yn bennaf a lansiwyd 600 y llynedd yn unig.

hysbyseb

Dywedodd y llefarydd, “Mae gofod yn dod yn fwy a mwy o dagfeydd ac mae’r holl falurion sy’n hedfan o gwmpas yn troi lle yn fin.

“Mae hyn yn cynyddu’r risg a’r tebygolrwydd o wrthdrawiadau a allai fod yn niweidiol iawn. Mae hyn yn bwysig oherwydd os yw lloeren ddrud yn cael ei tharo ac yn torri i fyny ni all weithredu mwyach. ”

Amcangyfrifir bod lloeren yn costio rhwng € 100m a € 400m. Mae eu defnydd a'u gwerth, meddai Ariane, yn bwysicach nag erioed ar draws ystod o feysydd, gan gynnwys ar gyfer y fyddin yn ogystal ag at ddefnydd arsylwadol, sifil a llywio.

Yn y cyfamser, mae'r Grŵp, menter ar y cyd gan y cwmni awyrofod Ewropeaidd Airbus a'r grŵp Ffrengig Safran, wedi croesawu ymrwymiad o'r newydd yr UE i ofod, diogelwch ac amddiffyn.

Mewn araith ddiweddar i ASEau, dywedodd llywydd y comisiwn Ursula von der Leyen ei bod yn “hanfodol” i’r Undeb Ewropeaidd “gamu i fyny” ar gydweithrediad cudd-wybodaeth.

Dywedodd llefarydd Grŵp Ariane, “Rydym yn croesawu ei sylwadau yn ei chyflwr o gyfeiriad yr undeb ond rydym am weld gweithredoedd, nid geiriau yn unig.”

“Mae Ewrop yn ailosod ei huchelgeisiau ar gyfer gofod ac mae hynny'n beth da.”

Yn ei haraith, dywedodd von der Leyen, "Mae angen asesiad cyffredin arnom o'r bygythiadau sy'n ein hwynebu a dull cyffredin o ddelio â nhw."

Cyhoeddodd hefyd y bydd arlywyddiaeth Ffrainc ar yr UE yn cynnull uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. 

Dywedodd y dylai'r bloc ystyried ei "ganolfan ymwybyddiaeth sefyllfaol ar y cyd" ei hun a hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn "a gynhyrchir ac a gynhyrchir yn Ewrop" a fyddai'n helpu i "leihau ein dibyniaethau heddiw". 

Mae mater amddiffyniad Ewropeaidd ar y cyd yn ymrannol gyda rhai aelod-wladwriaethau, yn enwedig gwledydd y Dwyrain a'r Baltig, gan wrthwynebu'r gobaith o ymreolaeth filwrol yr UE oherwydd eu bod yn dadlau y byddai'r gorgyffwrdd yn gwanhau cynghrair NATO, asesiad a rennir hefyd gan Washington.

Rhwng 2021 a 2027, mae'r UE ar fin twndis bron i € 8 biliwn i'w EDF newydd. Nid yw'r rhaglen yn golygu sefydlu byddin yr UE ac mae'n canolbwyntio'n syml ar gefnogi ymchwil a datblygu trawsffiniol ym maes amddiffyn.

O ran seiber-amddiffyn, galwodd ar aelod-wladwriaethau i "fwndelu" eu hadnoddau.

"Os yw popeth yn cael ei gasglu, gellir hacio popeth," meddai.

"Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf."

Parhau Darllen

france

Lansio pedwaredd loeren Unseenlabs yn llwyddiannus: Bellach mae gan gwmni Ffrengig y cytser mwyaf datblygedig ym maes rhyng-gipio signal RF o'r gofod

cyhoeddwyd

on

Mae Unseenlabs, yr arweinydd Ewropeaidd ym maes geolocation amledd radio ar sail lloeren (RF) ar y môr, wedi defnyddio'r bedwaredd loeren yn ei fflyd yn llwyddiannus. Bore Mawrth am 1:47 am UTC (3:47 am amser Ffrengig), gosododd cerbyd lansio VEGA Arianespace nano-loeren Unseenlabs (Breizh Reconnaissance Orbiter-4) i orbit cydamserol haul ar uchder o (oddeutu) 4 km, trwy Hedfan VV551. Llwyddodd Unseenlabs, cychwyn gofod newydd Ffrengig arloesol, i lansio ei loeren gyntaf (BRO-19) ym mis Awst 1.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae ganddo bellach y cytser mwyaf datblygedig yn ei faes. Mewn gwirionedd, mae'r cwmni'n adeiladu cytser o loerennau sy'n ymroddedig i geolocation radio-amledd sy'n caniatáu i gwsmeriaid fonitro ac olrhain signalau o longau ar y môr. Mae'r cymwysiadau'n amrywio o ddarparu data sefyllfa cychod cyfoes i gwmnïau llongau, i ddarparu offer i lywodraethau ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Mae perfformiad gwasanaeth Unseenlabs yn cynyddu sawl gwaith gyda phob lansiad newydd. Mae lansiad llwyddiannus BRO-4 unwaith eto yn cadarnhau statws blaenllaw'r cwmni o Ffrainc. Dywedodd Unseenlabs ar Ebrill 27 ei fod wedi codi € 20 miliwn i'w helpu i dyfu ei gytser i rhwng 20 a 25 o loerennau erbyn 2025.

Mae'r pedwerydd lansiad hwn hefyd yn cadarnhau gwybodaeth Ewropeaidd: trwy ddewis cydweithredu â'r grŵp Ffrengig Arianespace, mae Unseenlabs yn anfon neges bwerus i'r holl chwaraewyr yn y diwydiannau gofod ac awyrofod Ewropeaidd newydd. Rhaid annog cydweithrediadau o'r math hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf i warantu sofraniaeth Ewrop yn y maes hwn. Ynglŷn ag Unseenlabs Fe'i sefydlwyd yn 2015, ac mae Unseenlabs yn gwmni arloesol o darddiad Ffrengig, arweinydd Ewropeaidd ym maes geolocation RF ar loeren ar y môr. Mae ei dechnoleg lloeren berchnogol ar fwrdd yn caniatáu ar gyfer geolocation unrhyw long ar y môr mewn amser real bron, i'r cilomedr agosaf, o un nano-loeren.

hysbyseb

Mae Unseenlabs yn darparu data sefyllfa cychod cywir a chyfoes i ystod eang o randdeiliaid morwrol, gan alluogi monitro gweithgareddau ar y môr yn well. P'un a yw am ddiwallu anghenion data cwmnïau morwrol neu helpu sefydliadau a sefydliadau i ymladd yn erbyn ymddygiadau anghyfreithlon a gwrth-amgylcheddol, megis pysgota anghyfreithlon neu ddympio gwastraff yn anghyfreithlon, mae gwasanaeth Unseenlabs yn offeryn i wasanaethu'r cefnforoedd.

hysbyseb
Parhau Darllen

Estonia

Estonia i arwain y ffordd ym maes cynhyrchu ocsigen ar y blaned Mawrth mewn cydweithrediad agos ag Asiantaeth Ofod Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) a'r Sefydliad Cenedlaethol Ffiseg Cemegol a Bioffiseg (NICPB) yn Estonia wedi llofnodi cytundeb partneriaeth ar gyfer ymchwilio i hollti electrocemegol CO2 ar gyfer cynhyrchu carbon ac ocsigen mewn amodau Mars. Daw’r cytundeb ar adeg gyffrous lle mae’r ras ar gyfer archwilio pobl o’r blaned Mawrth hyd yn hyn wedi ei rhannu rhwng yr uwch bwerau sy’n arwain y byd. Mae Estonia, gyda'i phoblogaeth o 1.3 miliwn, hefyd yn mynd i mewn i gêm Mars nawr.

Mae gwyddonwyr o Estonia dan arweiniad Labordy Technolegau Ynni NICPB wedi cynnig astudiaeth ar gyfer datblygu technoleg adweithydd lle mae CO2 yn cael ei rannu'n electrochemig yn garbon solet ac ocsigen nwyol, sydd wedyn yn cael eu gwahanu a'u storio. Y dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer y broses hon yw dal carbon halen tawdd a thrawsnewid electrocemegol (MSCC-ET) lle mae'r CO2 mae moleciwl yn cael ei ddadelfennu trwy electrolyt halen carbonad. Ar y blaned Mawrth, gallai fod yn ddatrysiad i ddwy broblem: storio ynni a chynhyrchu ocsigen. Hyd yn oed yn fwy gan fod yr amodau'n berffaith gan fod awyrgylch y blaned Mawrth yn cynnwys dros 95% o garbon deuocsid gyda dim ond tua 0.1% o ocsigen.

Mae ESA a NICPB wedi cytuno i roi eu cymhwysedd a'u cyfleusterau priodol ar gael i'w gilydd at ddibenion profi hyfywedd MSCC-ET i'w ddefnyddio ar y blaned Mawrth a datblygu adweithydd a allai weithio fel dyfais storio ynni a chynhyrchu ocsigen. "Bydd yn rhoi cyfle gwych i wyddonwyr o Estonia gyfrannu at ymchwil gofod Ewropeaidd a rhyngweithio ag arbenigwyr y diwydiant gofod i gymryd y cam nesaf wrth fyw yn y Blaned Goch," meddai pennaeth Madis Võõras, Swyddfa Ofod Estonia.

hysbyseb

Er mwyn cefnogi'r ymchwil yn weithredol, mae ESA wedi cytuno i gyd-ariannu Astudiaeth Ôl-Doc o Dr Sander Ratso, a fydd yn cynnal ei ymchwil dros 24 mis yn y Sefydliad Cenedlaethol Ffiseg Cemegol a Bioffiseg yn Tallinn, a Canolfan Ymchwil a Thechnoleg Gofod Ewrop yn Noordwijk, yr Iseldiroedd. "Mae'n amlwg bod cynhyrchu ocsigen a storio ynni yn achosion defnydd hollol newydd ar gyfer y dull arfaethedig hwn ac mae yna lawer o bethau anhysbys rydyn ni'n mynd i'w hwynebu," soniodd Ratso. "Fodd bynnag, efallai ein bod ar drothwy darganfyddiad gwyddonol gwych i'r ddynoliaeth," parhaodd.

Mae Dr Ratso wedi amddiffyn ei draethawd PhD ar gatalyddion carbon ar gyfer catodau celloedd tanwydd. Mae wedi derbyn sawl anrhydedd ac ysgoloriaeth am ei waith rhagorol yn astudio systemau electrocemegol. Mae Ratso hefyd yn gyd-sylfaenydd UPCatalyst cychwyn yn Estonia, sy'n cynhyrchu nanoddefnyddiau carbon cynaliadwy o CO2 a biomas gwastraff ar gyfer ystod eang o gymwysiadau yn amrywio o fiofeddygaeth i dechnolegau batri.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd