Cysylltu â ni

Gofod

Lloeren ail-raglenadwy gyntaf y byd wedi'i defnyddio yn y gofod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Lansiwyd lloeren telathrebu soffistigedig y gellir ei hailosod yn llwyr tra yn y gofod yn llwyddiannus neithiwr.

Wedi'i ddatblygu o dan Brosiect Partneriaeth Asiantaeth Ofod Ewropeaidd gyda'r gweithredwr lloeren Eutelsat a'r prif wneuthurwr Airbus, Eutelsat Quantum yw'r lloeren fasnachol gwbl hyblyg gyntaf wedi'i diffinio gan feddalwedd yn y byd.

hysbyseb

Lansiwyd y lloeren - a fydd yn cael ei defnyddio ar gyfer trosglwyddo data a chyfathrebu diogel - ar fwrdd lansiwr Ariane 5 ar 30 Gorffennaf o Spaceport Ewrop yn Guiana Ffrengig.

Ers hynny mae wedi cyrraedd orbit daearegol rhyw 36 000 km uwchben y Ddaear, lle mae wedi defnyddio ei arae solar ac yn cyfathrebu'n dda gyda'i weithredwr ar y Ddaear.

Oherwydd y gellir ailraglennu'r lloeren mewn orbit, gall ymateb i ofynion newidiol yn ystod ei oes.

hysbyseb

Gellir ailgyfeirio ei drawstiau i symud mewn amser real bron i ddarparu gwybodaeth i deithwyr ar fwrdd llongau neu awyrennau sy'n symud. Gellir addasu'r trawstiau hefyd yn hawdd i ddarparu mwy o ddata pan fydd y galw yn cynyddu.

Gall y lloeren ganfod a nodweddu unrhyw allyriadau twyllodrus, gan ei alluogi i ymateb yn ddeinamig i ymyrraeth ddamweiniol neu jamio bwriadol.

Bydd y lloeren yn aros mewn orbit daearegol am ei hyd oes 15 mlynedd, ac ar ôl hynny bydd yn cael ei gosod yn ddiogel mewn orbit mynwent i ffwrdd o'r Ddaear er mwyn osgoi dod yn risg i loerennau eraill.

Mae Quantum yn brosiect blaenllaw yn y DU gyda'r rhan fwyaf o'r lloeren wedi'i ddatblygu a'i gynhyrchu gan ddiwydiant Prydain. Airbus yw'r prif gontractwr ac roedd yn gyfrifol am adeiladu llwyth tâl arloesol y lloeren, tra bod Surrey Satellite Technology Ltd yn gweithgynhyrchu'r platfform newydd.

Gwnaethpwyd y lansiad llwyddiannus gan Ariane 5 a weithredwyd gan Arianespace (is-gwmni i ArianeGroup), yng Nghanolfan Ofod Guiana yn Kourou, gyda chefnogaeth timau gan asiantaeth ofod Ffrainc, CNES.

Y perfformiad sy'n ofynnol gan yr Ariane 5 ar gyfer y lansiad hwn oedd 10,515 kg, gan gynnwys 9,651 kg ar gyfer y ddau lwyth tâl. Roedd gan Ariane 5 hefyd gam uchaf cryogenig o'r enw ESC-D, yr estynnwyd ei danciau ar gyfer y genhadaeth hon, gyda màs cyffredinol y llwyfan wrth godi o fwy na 19 tunnell fetrig.

Roedd y lansiad cyntaf hwn o Ariane 5 yn 2021 yn llwyddiant dwbl i dîm Ariane gan iddo hefyd ddarparu ail loeren telathrebu Star One D2 ar gyfer y gweithredwr Embratel, a thrwy hynny gadarnhau dibynadwyedd eithriadol y lansiwr.

“Gyda’r llwyddiant Ariane 5 newydd hwn, y cyntaf yn 2021, mae Arianespace yn falch o fod yn parhau â’i wasanaeth i ddau o’i gwsmeriaid mwyaf ffyddlon, gweithredwyr Embratel ac Eutelsat,” meddai Stéphane Israël, Prif Swyddog Gweithredol Arianespace. “Mae'r genhadaeth hon gyda dwy loeren arloesol iawn ar fwrdd y llong wedi ail-gadarnhau sut mae cystadleurwydd a dibynadwyedd ein datrysiadau lansio yn gwasanaethu uchelgeisiau ein cwsmeriaid. Rydym wedi ymrwymo i'w boddhad llwyr. ”

ArianeGroup yw'r prif gontractwr ar gyfer datblygu a chynhyrchu lanswyr Ariane 5 ac Ariane 6. Mae'r cwmni'n cydlynu rhwydwaith diwydiannol o fwy na 600 o gwmnïau (gan gynnwys 350 o fusnesau bach a chanolig).

Mae ArianeGroup yn goruchwylio cadwyn gyflenwi ddiwydiannol Ariane 5 gyfan, o optimeiddio perfformiad ac astudiaethau cysylltiedig, i gynhyrchu a data a meddalwedd sy'n benodol i genhadaeth. Mae'r gadwyn hon yn cynnwys offer a strwythurau, gweithgynhyrchu injan, integreiddio'r gwahanol gamau, ac integreiddio lanswyr yn Guiana Ffrainc.

Mae ArianeGroup yn dosbarthu lansiwr parod ar gyfer hedfan ar y pad lansio i'w is-gwmni Arianespace, sy'n gweithredu'r hediad o'r lifft, ar ran ei gwsmeriaid.

Llongyfarchiadau i ArianeGroup am gyfraniad pwysig i gyflawniadau Ewrop yn y Gofod gyda'r lansiad llwyddiannus hwn.

france

Lansio pedwaredd loeren Unseenlabs yn llwyddiannus: Bellach mae gan gwmni Ffrengig y cytser mwyaf datblygedig ym maes rhyng-gipio signal RF o'r gofod

cyhoeddwyd

on

Mae Unseenlabs, yr arweinydd Ewropeaidd ym maes geolocation amledd radio ar sail lloeren (RF) ar y môr, wedi defnyddio'r bedwaredd loeren yn ei fflyd yn llwyddiannus. Bore Mawrth am 1:47 am UTC (3:47 am amser Ffrengig), gosododd cerbyd lansio VEGA Arianespace nano-loeren Unseenlabs (Breizh Reconnaissance Orbiter-4) i orbit cydamserol haul ar uchder o (oddeutu) 4 km, trwy Hedfan VV551. Llwyddodd Unseenlabs, cychwyn gofod newydd Ffrengig arloesol, i lansio ei loeren gyntaf (BRO-19) ym mis Awst 1.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae ganddo bellach y cytser mwyaf datblygedig yn ei faes. Mewn gwirionedd, mae'r cwmni'n adeiladu cytser o loerennau sy'n ymroddedig i geolocation radio-amledd sy'n caniatáu i gwsmeriaid fonitro ac olrhain signalau o longau ar y môr. Mae'r cymwysiadau'n amrywio o ddarparu data sefyllfa cychod cyfoes i gwmnïau llongau, i ddarparu offer i lywodraethau ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Mae perfformiad gwasanaeth Unseenlabs yn cynyddu sawl gwaith gyda phob lansiad newydd. Mae lansiad llwyddiannus BRO-4 unwaith eto yn cadarnhau statws blaenllaw'r cwmni o Ffrainc. Dywedodd Unseenlabs ar Ebrill 27 ei fod wedi codi € 20 miliwn i'w helpu i dyfu ei gytser i rhwng 20 a 25 o loerennau erbyn 2025.

Mae'r pedwerydd lansiad hwn hefyd yn cadarnhau gwybodaeth Ewropeaidd: trwy ddewis cydweithredu â'r grŵp Ffrengig Arianespace, mae Unseenlabs yn anfon neges bwerus i'r holl chwaraewyr yn y diwydiannau gofod ac awyrofod Ewropeaidd newydd. Rhaid annog cydweithrediadau o'r math hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf i warantu sofraniaeth Ewrop yn y maes hwn. Ynglŷn ag Unseenlabs Fe'i sefydlwyd yn 2015, ac mae Unseenlabs yn gwmni arloesol o darddiad Ffrengig, arweinydd Ewropeaidd ym maes geolocation RF ar loeren ar y môr. Mae ei dechnoleg lloeren berchnogol ar fwrdd yn caniatáu ar gyfer geolocation unrhyw long ar y môr mewn amser real bron, i'r cilomedr agosaf, o un nano-loeren.

hysbyseb

Mae Unseenlabs yn darparu data sefyllfa cychod cywir a chyfoes i ystod eang o randdeiliaid morwrol, gan alluogi monitro gweithgareddau ar y môr yn well. P'un a yw am ddiwallu anghenion data cwmnïau morwrol neu helpu sefydliadau a sefydliadau i ymladd yn erbyn ymddygiadau anghyfreithlon a gwrth-amgylcheddol, megis pysgota anghyfreithlon neu ddympio gwastraff yn anghyfreithlon, mae gwasanaeth Unseenlabs yn offeryn i wasanaethu'r cefnforoedd.

hysbyseb
Parhau Darllen

Estonia

Estonia i arwain y ffordd ym maes cynhyrchu ocsigen ar y blaned Mawrth mewn cydweithrediad agos ag Asiantaeth Ofod Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) a'r Sefydliad Cenedlaethol Ffiseg Cemegol a Bioffiseg (NICPB) yn Estonia wedi llofnodi cytundeb partneriaeth ar gyfer ymchwilio i hollti electrocemegol CO2 ar gyfer cynhyrchu carbon ac ocsigen mewn amodau Mars. Daw’r cytundeb ar adeg gyffrous lle mae’r ras ar gyfer archwilio pobl o’r blaned Mawrth hyd yn hyn wedi ei rhannu rhwng yr uwch bwerau sy’n arwain y byd. Mae Estonia, gyda'i phoblogaeth o 1.3 miliwn, hefyd yn mynd i mewn i gêm Mars nawr.

Mae gwyddonwyr o Estonia dan arweiniad Labordy Technolegau Ynni NICPB wedi cynnig astudiaeth ar gyfer datblygu technoleg adweithydd lle mae CO2 yn cael ei rannu'n electrochemig yn garbon solet ac ocsigen nwyol, sydd wedyn yn cael eu gwahanu a'u storio. Y dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer y broses hon yw dal carbon halen tawdd a thrawsnewid electrocemegol (MSCC-ET) lle mae'r CO2 mae moleciwl yn cael ei ddadelfennu trwy electrolyt halen carbonad. Ar y blaned Mawrth, gallai fod yn ddatrysiad i ddwy broblem: storio ynni a chynhyrchu ocsigen. Hyd yn oed yn fwy gan fod yr amodau'n berffaith gan fod awyrgylch y blaned Mawrth yn cynnwys dros 95% o garbon deuocsid gyda dim ond tua 0.1% o ocsigen.

Mae ESA a NICPB wedi cytuno i roi eu cymhwysedd a'u cyfleusterau priodol ar gael i'w gilydd at ddibenion profi hyfywedd MSCC-ET i'w ddefnyddio ar y blaned Mawrth a datblygu adweithydd a allai weithio fel dyfais storio ynni a chynhyrchu ocsigen. "Bydd yn rhoi cyfle gwych i wyddonwyr o Estonia gyfrannu at ymchwil gofod Ewropeaidd a rhyngweithio ag arbenigwyr y diwydiant gofod i gymryd y cam nesaf wrth fyw yn y Blaned Goch," meddai pennaeth Madis Võõras, Swyddfa Ofod Estonia.

hysbyseb

Er mwyn cefnogi'r ymchwil yn weithredol, mae ESA wedi cytuno i gyd-ariannu Astudiaeth Ôl-Doc o Dr Sander Ratso, a fydd yn cynnal ei ymchwil dros 24 mis yn y Sefydliad Cenedlaethol Ffiseg Cemegol a Bioffiseg yn Tallinn, a Canolfan Ymchwil a Thechnoleg Gofod Ewrop yn Noordwijk, yr Iseldiroedd. "Mae'n amlwg bod cynhyrchu ocsigen a storio ynni yn achosion defnydd hollol newydd ar gyfer y dull arfaethedig hwn ac mae yna lawer o bethau anhysbys rydyn ni'n mynd i'w hwynebu," soniodd Ratso. "Fodd bynnag, efallai ein bod ar drothwy darganfyddiad gwyddonol gwych i'r ddynoliaeth," parhaodd.

Mae Dr Ratso wedi amddiffyn ei draethawd PhD ar gatalyddion carbon ar gyfer catodau celloedd tanwydd. Mae wedi derbyn sawl anrhydedd ac ysgoloriaeth am ei waith rhagorol yn astudio systemau electrocemegol. Mae Ratso hefyd yn gyd-sylfaenydd UPCatalyst cychwyn yn Estonia, sy'n cynhyrchu nanoddefnyddiau carbon cynaliadwy o CO2 a biomas gwastraff ar gyfer ystod eang o gymwysiadau yn amrywio o fiofeddygaeth i dechnolegau batri.

hysbyseb
Parhau Darllen

Estonia

Mae arwyddion cychwyn Estonia yn contractio gydag Asiantaeth Ofod Ewrop i ddatblygu celloedd tanwydd hydrogen catod caeedig ar gyfer teithiau archwilio'r lleuad a'r blaned Mawrth

cyhoeddwyd

on

Mae PowerUP Energy Technologies, busnes cychwynnol Estonia, wedi llofnodi contract gyda'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) i ddatblygu pentwr celloedd tanwydd hydrogen catod caeedig 1kW wedi'i oeri a fydd yn cael ei ddefnyddio ar longau cargo Lunar (goroesi nos Lunar) ac o bosibl hefyd ymlaen rovers. Fel rheol mae celloedd tanwydd yn catod agored, fodd bynnag, oherwydd diffyg ocsigen ar y lleuad a'r blaned Mawrth, defnyddir celloedd tanwydd catod caeedig. Yna mae rovers robotig fel arfer yn cael eu rheoli o bell ac yn cario llwyth tâl o offerynnau gwyddonol gyda'r nod o gynnal ymchwiliad arbrofol dros ardal ddosbarthedig o wyneb y gwrthrych seryddol. Mae'r math hwn o ddyluniad wedi canfod perthnasedd arbennig o ran archwilio'r lleuad a'r blaned Mawrth. 

Bu sawl gweithgaredd ymchwil a datblygu ar systemau celloedd tanwydd PEM adfywiol ar gyfer cymwysiadau gofod yn ystod y degawd diwethaf. Mae'r astudiaethau hyn wedi targedu dau fath o gais yn bennaf: cymwysiadau masnachol a llwyfannau telathrebu a chymwysiadau gwyddoniaeth yn fwy arbennig, gyda chenadaethau archwilio planedol. 

Wrth siarad am y cydweithredu, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PowerUP Energy Technologies, Dr. Ivar Kruusenberg: “Fel arfer mae celloedd tanwydd yn gatod agored. Mae hyn yn golygu eu bod yn cymryd ocsigen o'r aer o'u cwmpas, ond yn achos cenadaethau Mars a'r Lleuad, nid oes ocsigen. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gyda chymorth ESA byddwn yn datblygu pentwr celloedd tanwydd hydrogen catod caeedig 1kW a allai weithio mewn teithiau gofod o’r fath. Byddai'r pentwr hwn yn ffynhonnell ynni ychwanegol a fydd yn cael ei integreiddio â phaneli solar a batris. Mewn achosion lle na ellid defnyddio'r paneli solar i wefru'r batris megis yn ystod y nos, dyna pryd y bydd ein pentwr yn cael ei chwarae. Rwy'n credu bod gan systemau celloedd tanwydd botensial mawr mewn teithiau gofod i'r Lleuad neu i'r blaned Mawrth, yn enwedig i bweru crwydrau robotig a llongau cargo, fel yn yr achos presennol. Rydym yn hynod gyffrous ein bod yn datblygu hyn o dan arweiniad Asiantaeth Ofod Ewrop. ”

hysbyseb

Un o brif nodau'r prosiect hwn yw lleihau cymhlethdod systemau celloedd tanwydd a rhoi rhannau nad ydynt yn symud yn lle systemau ategol. Er bod disgwyl i'r prototeip cyntaf o'r pentwr gael ei gwblhau erbyn 2023, mae'r prosiect eisoes wedi cychwyn y mis hwn. 

Ynglŷn â PowerUP Energy Technologies

Mae PowerUP Energy Technologies yn fusnes cychwyn glanach o Estonia sy'n cynhyrchu generaduron trydan sy'n seiliedig ar gell tanwydd hydrogen gorau yn y dosbarth a chelloedd tanwydd pilen cyfnewid proton. Mae technoleg PowerUP yn seiliedig ar 15 mlynedd eu cyd-sylfaenwyr o ymchwil wyddonol ym maes celloedd tanwydd a thechnolegau ynni. Mae gan eu generaduron achosion defnydd amrywiol mewn diwydiannau fel morol, telathrebu, milwrol, adeiladu, ysbytai, cartrefi oddi ar y grid, a lluoedd achub i enwi ond ychydig. Mae ystod cynnyrch UP® yn gynaliadwy gan ei fod yn allyrru anwedd dŵr, cryno ac ysgafn yn unig, yn gweithredu'n dawel ac yn gofyn am gynhaliaeth leiaf. Eu generadur cludadwy 400W cynnyrch masnachol cyntaf ac yn fuan maent yn lansio generaduron 200W, 1kW a 6kW. Mae PowerUP Energy Technologies yn ddewis amgen cynaliadwy i gynhyrchu pŵer yn y byd sydd ohoni ac yn helpu ei ddefnyddwyr mewn amrywiol ddiwydiannau i gyrraedd y targedau net-sero byd-eang. 

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd