Tag: Afghanistan

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o € 37.5 miliwn i helpu pobl yr effeithir arnynt gan wrthdaro a thrychinebau naturiol yn Afghanistan, Iran a Phacistan. "Bydd y cymorth yr ydym yn ei chyhoeddi yn cyrraedd y rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro parhaus yn Afghanistan, o fewn y wlad ac ar draws y rhanbarth, ac mae llawer ohonynt yn wynebu amodau anffodus iawn. [...]

Parhau Darllen

#Afghanistan: UE yn nodi ei strategaeth i gefnogi heddwch a ffyniant yn Afghanistan

#Afghanistan: UE yn nodi ei strategaeth i gefnogi heddwch a ffyniant yn Afghanistan

| Gorffennaf 24, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (24 Gorffennaf) Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer sut y gall yr Undeb Ewropeaidd yn cefnogi Afghanistan ddau i fynd i'r afael â'i heriau, ac i sicrhau newid cadarnhaol ar gyfer y bobl Afghan. Yn y blynyddoedd diwethaf, Afghanistan wedi cael ei wynebu nifer o [...]

Parhau Darllen

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

| Efallai y 29, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o dros € 44 miliwn i helpu pobl mewn angen yn Ne-orllewin a Chanolbarth Asia, sy'n parhau i wynebu canlyniadau blynyddoedd o wrthdaro a dadleoli, yn ogystal â thrychinebau naturiol rheolaidd. Bydd y cyllid yn cefnogi ffoaduriaid Afghan a'u teuluoedd yn Iran a Pacistan, helpu dioddefwyr [...]

Parhau Darllen

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen

#Afghanistan: Awyren fomio hunanladdiad yn lladd o leiaf 27 yn mosg Shi'ite yn Kabul

#Afghanistan: Awyren fomio hunanladdiad yn lladd o leiaf 27 yn mosg Shi'ite yn Kabul

| Tachwedd 21, 2016 | 0 Sylwadau

A awyren fomio hunanladdiad lladd o leiaf 27 o bobl a dwsinau ddydd Llun hanafu mewn ffrwydrad mewn mosg Shi'ite gorlawn yn y brifddinas Afghan Kabul, swyddogion meddai. Mae'r ymosodwr mynd i mewn i'r mosg Baqir ul Olum ystod seremoni, dywedodd y weinidogaeth tu mewn datganiad. Fraidoon Obaidi, prif yr heddlu Kabul Ymchwiliadau Troseddol [...]

Parhau Darllen

Brwsel Cynhadledd ar #Afghanistan: UE yn cyhoeddi cymorth ariannol i gefnogi diwygiadau

Brwsel Cynhadledd ar #Afghanistan: UE yn cyhoeddi cymorth ariannol i gefnogi diwygiadau

| Hydref 5, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth ariannol newydd i Lywodraeth y Afghan ar ffurf contract wladwriaeth-adeiladu. Drwy gontractau wladwriaeth-adeiladu, yr Undeb Ewropeaidd yn darparu cymorth cyllideb uniongyrchol i wledydd mewn sefyllfaoedd bregus ac trosiannol. Mae'r seremoni llofnodi'r contract wladwriaeth-adeiladu gynhaliwyd ar 4 Hydref yn ymylon y Gynhadledd Brwsel [...]

Parhau Darllen

prosiect ar y cyd ar #Afghanistan yn tynnu sylw at ymdrechion #Kazakhstan ar gymorth datblygu rhyngwladol

prosiect ar y cyd ar #Afghanistan yn tynnu sylw at ymdrechion #Kazakhstan ar gymorth datblygu rhyngwladol

| Medi 19, 2016 | 0 Sylwadau

Ar 1 2017 Ionawr, bydd Kazakhstan cymryd ei le ar y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae'n symbol o ba mor bell y wlad hon wedi dod ers annibyniaeth ac ein statws o fewn y gymuned ryngwladol. Ond mae hefyd yn gyfrifoldeb mawr. Mae'r wlad wedi cael ei ymddiried gan ein partneriaid rhyngwladol gyda helpu i wneud [...]

Parhau Darllen