Tag: Afghanistan

Sylwadau gan y Dirprwy Weinidog Materion Tramor #Kazakhstan #RomanVassilenko yn y Gynhadledd Ryngwladol ar #Afghanistan

Sylwadau gan y Dirprwy Weinidog Materion Tramor #Kazakhstan #RomanVassilenko yn y Gynhadledd Ryngwladol ar #Afghanistan

| Rhagfyr 11, 2018

Mae gan Kazakhstan, fel pob gwlad yn y rhanbarth, ddiddordeb yn Afghanistan sefydlog, economaidd gynaliadwy a diogel. Mae'r sefyllfa milwrol-wleidyddol amser yn Afghanistan, y bygythiad o derfysgaeth ac eithafiaeth, a masnachu cyffuriau yn effeithio ar Ganolog Asia, gan fod gennym ffiniau cyffredin, diwylliant, hanes, presenoldeb diasporas, yn ogystal â chysylltiadau masnach trawsffiniol gweithgar. Yn hyn o beth, [...]

Parhau Darllen

# Gall Kazakhstan gael effaith ar broses heddychlon yn #Afghanistan

# Gall Kazakhstan gael effaith ar broses heddychlon yn #Afghanistan

| Tachwedd 22, 2018

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd ddiddordeb mewn ymgysylltiad gweithredol Kazakhstan ym mhroses rheoleiddio Afghan, Arfog Arbennig yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Afghanistan Dywedodd Roland Kobia mewn cyfweliad â Kazinform ar ochr y gynhadledd yn EP ar Weledigaeth ar y Cyd o Afghanistan. Trefnwyd y digwyddiad gan danc meddwl y Fforwm Democrataidd De Asia. Dirprwyon yr Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn graddio cefnogaeth ddyngarol i #Afghanistan fel y sychder gwaethaf mewn degawd yn ei deimlo'n fawr

Mae'r UE yn graddio cefnogaeth ddyngarol i #Afghanistan fel y sychder gwaethaf mewn degawd yn ei deimlo'n fawr

| Hydref 9, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyrannu € 20 miliwn ychwanegol mewn cymorth brys i Affganistan gan fod y sefyllfa ddyngarol wedi gwaethygu ers dechrau 2018, oherwydd yn rhannol sychder difrifol sy'n effeithio ar rannau helaeth o'r wlad. Mae hyn yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i Afghanistan i € 47m yn 2018. "Mae'r sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan yn dangos [...]

Parhau Darllen

Mae #Astana yn cynnal cynhadledd ranbarthol ar rymuso menywod yn #Afghanistan

Mae #Astana yn cynnal cynhadledd ranbarthol ar rymuso menywod yn #Afghanistan

| Medi 12, 2018

Cynhaliwyd y Gynhadledd Ranbarthol ar Grymuso Menywod yn Afghanistan ar 5 Medi yn Astana. Cychwynnwyd y digwyddiad fel rhan o hyrwyddo egwyddorion cydraddoldeb rhywiol ar lefel fyd-eang. Dirprwyaethau lefel uchel o Azerbaijan, Affganistan, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, yr Undeb Ewropeaidd, India, Tsieina, Rwsia, Unol Daleithiau America [...]

Parhau Darllen

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o € 37.5 miliwn i helpu pobl yr effeithir arnynt gan wrthdaro a thrychinebau naturiol yn Afghanistan, Iran a Phacistan. "Bydd y cymorth yr ydym yn ei chyhoeddi yn cyrraedd y rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro parhaus yn Afghanistan, o fewn y wlad ac ar draws y rhanbarth, ac mae llawer ohonynt yn wynebu amodau anffodus iawn. [...]

Parhau Darllen

#Afghanistan: UE yn nodi ei strategaeth i gefnogi heddwch a ffyniant yn Afghanistan

#Afghanistan: UE yn nodi ei strategaeth i gefnogi heddwch a ffyniant yn Afghanistan

| Gorffennaf 24, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (24 Gorffennaf) Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer sut y gall yr Undeb Ewropeaidd yn cefnogi Afghanistan ddau i fynd i'r afael â'i heriau, ac i sicrhau newid cadarnhaol ar gyfer y bobl Afghan. Yn y blynyddoedd diwethaf, Afghanistan wedi cael ei wynebu nifer o [...]

Parhau Darllen

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

| Efallai y 29, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o dros € 44 miliwn i helpu pobl mewn angen yn Ne-orllewin a Chanolbarth Asia, sy'n parhau i wynebu canlyniadau blynyddoedd o wrthdaro a dadleoli, yn ogystal â thrychinebau naturiol rheolaidd. Bydd y cyllid yn cefnogi ffoaduriaid Afghan a'u teuluoedd yn Iran a Pacistan, helpu dioddefwyr [...]

Parhau Darllen