Tag: Aguilar

Rhwng obaith ac ofn: Dyfodol y cymunedau #Jewish yn Ewrop

Rhwng obaith ac ofn: Dyfodol y cymunedau #Jewish yn Ewrop

| Medi 30, 2016 | 0 Sylwadau

Gwrth-Semitiaeth yn parhau i fod yn broblem yn Ewrop gyda thrais geiriol neu gorfforol pob pumed Iddew wedi profi. Ar 27 ASEau Medi a chynrychiolwyr o gymunedau Iddewig a gasglwyd yn Senedd Ewrop i drafod wrth-Semitiaeth a dyfodol Iddewon yn Ewrop. "Ffrindiau a chymdogion Iddewig, rydym yn sefyll gyda chi yn erbyn y rhai sy'n lledaenu casineb," [...]

Parhau Darllen

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

Ddoe (3 Awst), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig cynllun rheoli amlflwydd ar gyfer Môr y Gogledd a anelwyd yn ddamcaniaethol at reoli stociau ar lefelau cynaliadwy ar gyfer penfras, lledod, moch daear, cimwch Norwyaidd a rhywogaethau masnachol eraill sy'n byw yn agos at lawr y môr yn y Gogledd Môr. Mae Oceana yn croesawu'r cynllun gan fod mesurau o'r fath yn hwyr iawn […]

Parhau Darllen

cyflwr enbyd o amgylchedd morol Ewropeaidd 'ddiogelu' tanlinellu angen am reoli meddai Oceana

cyflwr enbyd o amgylchedd morol Ewropeaidd 'ddiogelu' tanlinellu angen am reoli meddai Oceana

| Efallai y 26, 2015 | 0 Sylwadau

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE) wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Gyflwr Natur, asesiad chwe blynedd o statws cadwraeth cynefinoedd a rhywogaethau Ewropeaidd a warchodir dan fygythiad o dan y rhwydwaith Natura 2000, rhwydwaith mwyaf y byd o ardaloedd cadwraeth natur. Oceana yn rhybuddio bod y rhan fwyaf o rywogaethau morol yr UE a chynefinoedd o fewn y rhwydwaith Natura 2000 aros yn [...]

Parhau Darllen