Tag: Albania

#CounterTerrorism - Comisiwn i arwyddo trefniadau gyda #Albania a #Macedonia fel rhan o'r Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar gyfer y Balcanau Gorllewinol

#CounterTerrorism - Comisiwn i arwyddo trefniadau gyda #Albania a #Macedonia fel rhan o'r Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar gyfer y Balcanau Gorllewinol

| Hydref 10, 2019

Ar 9 Hydref, llofnododd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos (yn y llun) ddau drefniant gydag Albania a Gogledd Macedonia, gan weithredu'r Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar Wrthderfysgaeth ar gyfer y Balcanau Gorllewinol. Bydd y trefniadau yn nodi camau blaenoriaeth pendant ar gyfer pob partner Western Balcanaidd ym maes cydweithredu gwrthderfysgaeth ar gyfer 2019 a 2020 hefyd […]

Parhau Darllen

Llywyddion yn galw am agor sgyrsiau derbyn gyda #NorthMacedonia a #Albania

Llywyddion yn galw am agor sgyrsiau derbyn gyda #NorthMacedonia a #Albania

| Hydref 3, 2019

Ysgrifennodd yr Arlywyddion Tusk (Cyngor Ewropeaidd), Sassoli (Senedd Ewrop), Juncker (Comisiwn Ewropeaidd) a’r Arlywydd-ethol von der Leyen at lywodraethau heddiw (3 Hydref) i alw ar aelod-wladwriaethau’r UE “i ddod i benderfyniad clir a sylweddol ar y agor trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania erbyn Hydref 2019 fan bellaf. ”Yn y llythyr maent yn dadlau bod yr Undeb Ewropeaidd yn sefyll o flaen […]

Parhau Darllen

Galwad am gynigion ar gyfer rhaglen #Albania y gronfa gaethwasiaeth fodern

Galwad am gynigion ar gyfer rhaglen #Albania y gronfa gaethwasiaeth fodern

| Awst 12, 2019

Mae Llysgenhadaeth Prydain Tirana yn gwahodd cynigion cyllido prosiect ar gyfer Rhaglen Albania Cronfa Caethwasiaeth Fodern ar gyfer yr 2019-2021. Derbynnir ceisiadau tan 6 Medi 2019. Cyfeiriwyd gwladolion 947 o Albania at Fecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol y DU (NRM) yn 2018, gan wneud Albania yn wlad ffynhonnell ail uchaf y dioddefwyr posib i'r DU. Ym mis Hydref 2018 fe wnaeth y […]

Parhau Darllen

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

| Gorffennaf 24, 2019

Mae Oceana yn canmol y cynnydd a wnaed gan wledydd y Canoldir yn ystod cyfarfod cydymffurfio pysgodfeydd y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM), a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Tirana, Albania. Ar ddiwedd y cyfarfod rhanbarthol rhwng partïon contractio 24, cytunodd y cynrychiolwyr i fabwysiadu proses gosbi llymach ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir nad oedd yn cydymffurfio, ac i wella tryloywder a […]

Parhau Darllen

Mae UDA eisiau etholiadau sydd i ddod yn #Albania i fynd ymlaen yn heddychlon

Mae UDA eisiau etholiadau sydd i ddod yn #Albania i fynd ymlaen yn heddychlon

| Mehefin 26, 2019

Mae'r Unol Daleithiau wedi rhybuddio bod yn rhaid caniatáu i etholiadau y penwythnos hwn yn Albania fynd ymlaen yn heddychlon neu fel arall bydd gwrthwynebiad y wlad yn cael ei ystyried yn “sefydliad treisgar”. Daw'r rhybudd anarferol o gryf ychydig cyn etholiadau lleol allweddol ar ddydd Sul, a fydd yn cael ei boicotio gan Blaid Ddemocrataidd yr wrthblaid. Dirprwy Brif Genhadaeth Dros Dro […]

Parhau Darllen

Mae UDA yn rhybuddio am waharddiadau teithio fel argyfwng cyfansoddiadol yn #Albania yn gwaethygu

Mae UDA yn rhybuddio am waharddiadau teithio fel argyfwng cyfansoddiadol yn #Albania yn gwaethygu

| Mehefin 10, 2019

Mae Matthew Palmer, Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol yr Unol Daleithiau (yn y llun) wedi bygwth arweinwyr gwrthbleidiau Albania gyda gwaharddiadau mynediad yr Unol Daleithiau. Yn y geiriad caletaf yn yr Unol Daleithiau eto, dywedodd Palmer: “Gallai rhwystro proses etholiadol fod yn sail i anghymwyster i fynd i mewn i'r Unol Daleithiau.” Daw ei sylwadau gyda'r sefyllfa anesmwyth bresennol yn Albania yn troi'n gyfansoddiadol […]

Parhau Darllen

Cwblhau gwerthiant #TiranaBank

Cwblhau gwerthiant #TiranaBank

| Mawrth 4, 2019

Mae Piraeus Bank SA ('Piraeus') yn cyhoeddi ei fod wedi cwblhau gwerthiant ei gyfranddaliad (98.83%) yn ei is-gwmni Albanian, Shrana Bank Sh.A., i Balfin Sh.pk a Komercijalna Banka AD, ar ôl derbyn y cymeradwyaethau gofynnol o yr awdurdodau rheoleiddio cymwys yn Albania, gan gynnwys Banc Albania yn ogystal ag o'r Gronfa Sefydlogrwydd Ariannol Hellenig. [...]

Parhau Darllen