Tag: Albania

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd ddweud 'Ie' i #Albania

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd ddweud 'Ie' i #Albania

| Mehefin 27, 2018

Rydw i ym Mrwsel, ac mae'n gynnar bore. Rwy'n sefyll ar y palmant yn Rue de la Loi, rhwng dau adeilad mawr. Ar y chwith i mi mae'r Comisiwn Ewropeaidd, yn yr adeilad sy'n codi'n ddirgel ar fy ochr dde, mae'r Cyngor Ewropeaidd wedi ei leoli. Dau o'r cyrff pwysicaf sy'n arwain Undeb dros 507 [...]

Parhau Darllen

Mae arwyddion UE yn agor sgyrsiau derbyn gyda #Albania sy'n debygol o ddechrau erbyn yr haf

Mae arwyddion UE yn agor sgyrsiau derbyn gyda #Albania sy'n debygol o ddechrau erbyn yr haf

| Mawrth 20, 2018

Mae Prif Federica Mogherini, Materion Tramor yr Undeb Ewropeaidd wedi nodi y gallai sgyrsiau derbyniad gyda Albania ddechrau cyn yr haf hwn, yn ysgrifennu Martin Banks. Wrth siarad yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ddydd Mawrth (20 Mawrth), dywedodd swyddog yr Eidal ei bod yn disgwyl i gomisiwn Ewropeaidd roi "argymhelliad diamod" ar gyfer trafodaethau adfywio i ddechrau yn y nesaf [...]

Parhau Darllen

#Albania yn annog yr UE i ddechrau trafodaethau ymyrryd 'cyn gynted ag y bo modd'

#Albania yn annog yr UE i ddechrau trafodaethau ymyrryd 'cyn gynted ag y bo modd'

| Chwefror 27, 2018

Anogwyd yr UE i gychwyn trafodaethau gydag Albania a Chyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia cyn gynted ag y bo modd, yn ysgrifennu Martin Banks. Wrth siarad mewn cynhadledd ddydd Llun (26 Chwefror), gwnaeth Prif Weinidog Albania, Edi Rama (yn y llun) bled anhygoel i Frwsel ddechrau sgyrsiau, gan ddweud bod hyn yn warantedig o ystyried y "enfawr [...]

Parhau Darllen

Rhaid i heddwch balkan fod yn rhagofyniad i fynediad #EU

Rhaid i heddwch balkan fod yn rhagofyniad i fynediad #EU

| Chwefror 26, 2018

Yn olaf, mae prif gynhyrchydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, wedi tynnu llinell yn y tywod ar gyfer Gorllewin y Balcanau: mae'r posibilrwydd o aelodaeth yr UE yn dal i fod ar y bwrdd ar gyfer y datganiadau sy'n cael eu hwynebu, ond nid cyn iddynt ddatrys eu anghydfodau parhaus ar y ffin. Daw ei sylwadau ymhlith anghydfod anamlwyddiannus rhwng Croatia a Slofenia a [...]

Parhau Darllen

Agorwyd achos llygredd #Albania - cywiro.

Agorwyd achos llygredd #Albania - cywiro.

| Chwefror 14, 2018

Ar 14 Chwefror, cyhoeddodd yr Adroddiadydd UE stori yn cynnwys honiadau yn erbyn Mr Shkëlzen Berisha, mab y cyn Brif Weinidog Albanaidd Sali Berisha. Gwnaethpwyd y honiadau hyn gan ffynhonnell ddibynadwy a ddymunir. Rydym yn awr yn derbyn ein bod wedi camarwain a bod y cyhuddiadau hyn yn gwbl heb sylfaen. Rydym yn cynnig ymddiheuriad heb ei gadw i Mr Shkëlzen Berisha. Mae Mr Berisha yn dymuno [...]

Parhau Darllen

#BorderManagement: Mae Asiantaeth Ffiniau'r Goron a'r Warchodfa Arfordir yn cryfhau cydweithrediad gweithredol gyda #Albania

#BorderManagement: Mae Asiantaeth Ffiniau'r Goron a'r Warchodfa Arfordir yn cryfhau cydweithrediad gweithredol gyda #Albania

| Chwefror 13, 2018

Ar 12 Chwefror, fe wnaeth y Gweinidog Mewnfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Dimitris Avramopoulos a Gweinidog Mewnol Albania Fatmir Xhafaj gychwynnodd y cytundeb statws drafft ar gyfer cydweithrediad gweithredol rhwng Asiantaeth y Ffiniau a'r Arfordir Gwarchod yr Alban a Albania. Unwaith y byddant mewn grym, bydd y cytundeb yn caniatáu i'r Asiantaeth ddarparu cymorth ym maes rheoli ffiniau allanol a bydd [...]

Parhau Darllen