Tag: Andorra

#Andorra: Cytundeb Gymdeithas gyda'r UE

#Andorra: Cytundeb Gymdeithas gyda'r UE

| Efallai y 15, 2017 | 0 Sylwadau

Andorra yn dymuno i ddwysáu ei gysylltiadau masnach gyda'r UE, osgoi ei buddiannau busnes cyfredol sy'n deillio o werthu diodydd alcoholig a thybaco, gyda chymorth rhai lwfansau di-dreth masnachol breintiedig. Yr hyn sydd wedi bod yn ganolfan fasnachol a thwristiaeth enwog y Pyrenees, mae'r llywodraeth am ddechrau cylch newydd o [...]

Parhau Darllen

Ewrop yn rhoi #Andorra golau gwyrdd ar dreth

Ewrop yn rhoi #Andorra golau gwyrdd ar dreth

| Medi 21, 2016 | 0 Sylwadau

Ddydd Mawrth, 20 Medi 2016, cymeradwyodd y Cyngor benodiad cytundeb gydag Andorra a fydd yn gwella cydymffurfiad treth gan arbedwyr preifat. Bydd y cytundeb yn helpu i gasglu i lawr ar osgoi treth trwy ofyn i aelod-wladwriaethau'r UE ac Andorra gyfnewid gwybodaeth yn awtomatig. Bydd hyn yn rhoi gwelliannau i draws-ffiniau ar eu gweinyddiaethau treth i wybodaeth ar [...]

Parhau Darllen

#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar yr agenda yr wythnos hon

#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar yr agenda yr wythnos hon

| Mawrth 14, 2016 | 0 Sylwadau

Er y bydd penaethiaid wladwriaeth a llywodraethau geisio gweithio allan manylion y UE-Twrci ymfudiad fargen yn ystod yr uwchgynhadledd Ewropeaidd olaf ym Mrwsel ar 17 18-Mawrth, bydd pwyllgorau seneddol hefyd yn ymdrin â materion mudo yr wythnos hon. Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn pleidleisio ar gynigion ar gyfer cynlluniau adleoli i ffoaduriaid a fisa dyngarol yr UE a hefyd asesu [...]

Parhau Darllen

#Taxes: Cwmnïau amlwladol ac awdurdodau treth yn ymddangos gerbron y pwyllgor dyfarniadau treth

#Taxes: Cwmnïau amlwladol ac awdurdodau treth yn ymddangos gerbron y pwyllgor dyfarniadau treth

| Mawrth 14, 2016 | 0 Sylwadau

pwyllgor arbennig Senedd "ar ddyfarniadau treth yn trafod mesurau treth gyda chynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol a gwahanol awdurdodau treth ar ddydd Llun 14 Mawrth a dydd Mawrth 15 Mawrth. Cyfranogwyr yn cynnwys Andorra, Liechtenstein, Monaco ac Ynysoedd y Sianel, yn ogystal â Apple, Google, IKEA a McDonalds. Aelodau o Senedd Ewrop yn cael y cyfle i'w holi, yn enwedig o ran y datblygiadau diweddaraf ym [...]

Parhau Darllen

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r trychinebau yn yr Wcrain a'r Dwyrain Canol ymysg y prif bynciau trafod gan Aelodau o Senedd Ewrop yn ystod y cyfarfod llawn o Chwefror yn Strasbourg. O flaen (12 Chwefror) uwchgynhadledd Ewropeaidd anghyffredin ddydd Iau, hefyd yn trafod Senedd mesurau diogelwch megis cyfnewid cofnodion enw i deithwyr rhwng aelod-wladwriaethau i well trac amau ​​terfysgol. Mae hefyd yn gofyn [...]

Parhau Darllen