Tag: Gan fod cymaint o bobl yn parhau i ddioddef o'r argyfwng economaidd-gymdeithasol difrifol yn Venezuela

#Venezuela crisis: Mae'r UE yn annog cymorth dyngarol ychwanegol

#Venezuela crisis: Mae'r UE yn annog cymorth dyngarol ychwanegol

| Chwefror 6, 2019

Gan fod llawer o bobl yn parhau i ddioddef o'r argyfwng economaidd-gymdeithasol ddifrifol yn Venezuela, mae'r Comisiwn wedi dyrannu cymorth dyngarol ychwanegol o € 5 miliwn i helpu'r rhai sydd fwyaf mewn angen. Mae hyn yn ychwanegol at y cymorth dyngarol sy'n gyfanswm o € 34m ar gyfer yr argyfwng yn 2018 yn unig. "Mae helpu pobl Venezuelan mewn angen yn flaenoriaeth ar gyfer [...]

Parhau Darllen