Tag: Awstralia

#ASIC - Beth am ymgyfreitha?

#ASIC - Beth am ymgyfreitha?

| Ebrill 5, 2019

Oherwydd y gallai ddatgelu eich diffygion yn dda iawn. Dylai rheoleiddwyr gwarantau o amgylch y byd fod yn rhoi sylw manwl i sefyllfa a allai beri pryder yn esblygu yn Awstralia, yn ysgrifennu Colin Stevens. Mae diwygiadau ysgubol diweddar Comisiwn Brenhinol Hayne wedi dod o hyd i lawer o ddiffygion yn system ariannol Awstralia ac wedi argymell y dylai'r Gwarantau Awstralia […]

Parhau Darllen

Yr UE i gryfhau cydweithrediad â #Australia ar fuddsoddiad a seilwaith y sector preifat, #ClimateAction a #GenderEquality

Yr UE i gryfhau cydweithrediad â #Australia ar fuddsoddiad a seilwaith y sector preifat, #ClimateAction a #GenderEquality

| Mawrth 7, 2019

Cyrhaeddodd y Comisiynydd Datblygu Rhyngwladol a Chydweithrediad Neven Mimica (yn y llun) i Awstralia ar 6 Mawrth am ymweliad deuddydd. Ar yr achlysur hwn, dywedodd y Comisiynydd: "Mae'r UE ac Awstralia yn gweithio'n agos i gwrdd â chyfrifoldebau byd-eang a rennir. Rhaid inni ymladd yn erbyn tlodi a thîm hyd at gymalogi ymgysylltiad y sector preifat ar gyfer datblygu, meithrin gwydnwch hinsawdd, [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

Mae arweinwyr yn casglu ym Mrwsel am gyfarfod carreg filltir ar gysylltiadau #Australia

Mae arweinwyr yn casglu ym Mrwsel am gyfarfod carreg filltir ar gysylltiadau #Australia

| Tachwedd 21, 2018

Mae arweinwyr allweddol Ewropeaidd ac Awstralia o'r llywodraeth, y busnes, y cyfryngau, addysg a'r gymdeithas sifil wedi casglu ym Mrwsel yr wythnos hon i gymryd rhan yn Fforwm Arweinyddiaeth 2018 UE-Awstralia. Dyma'r tro cyntaf i'r Fforwm pum diwrnod mawreddog gael ei chynnal yn Ewrop. Mae'r Fforwm yn ddigwyddiad o gonglfaen prosiect Fforwm Arweinyddiaeth yr UE-Awstralia [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn talu ymweliad swyddogol â #Australia

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn talu ymweliad swyddogol â #Australia

| Awst 10, 2018

Ar 8 Awst, ymwelodd Federica Mogherini (yn y llun) ag Awstralia am y tro cyntaf yn ei swydd fel Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Tra yn Sydney, cyfarfu â Julie Bishop, Gweinidog Tramor Awstralia. Buont yn trafod materion dwyochrog, megis y trafodaethau a lansiwyd yn ddiweddar ar [...]

Parhau Darllen

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini ar ymweliad swyddogol â Seland Newydd ac Awstralia

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini ar ymweliad swyddogol â Seland Newydd ac Awstralia

| Awst 8, 2018

Mae Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini (yn y llun) ar 7 a 8 Awst yn teithio i Wellington a Sydney am ei hymweliadau cyntaf i Seland Newydd ac Awstralia yn ei rôl bresennol. Bydd y ddau ymweliad yn rhoi cyfle i'r Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd gymryd stoc o gyflwr ardderchog cysylltiadau UE-Seland Newydd a UE-Awstralia yn y drefn honno i fynd i'r afael â [...]

Parhau Darllen