Tag: Awstralia

Mae #China yn cyhuddo #Australia o wahaniaethu yn erbyn #Huawei

Mae #China yn cyhuddo #Australia o wahaniaethu yn erbyn #Huawei

| Chwefror 24, 2020

Dywed llysgennad Tsieineaidd nad yw defnyddwyr yn cael eu gwasanaethu'n dda gan waharddiad 'â chymhelliant gwleidyddol' ar fynediad cwmni technoleg i rwydwaith 5G, yn ysgrifennu Amy Remeikis @amyremeikis. Dywed llysgennad Tsieineaidd, Cheng Jingye (yn y llun), fod gwaharddiad Awstralia ar Huawei yn 'llawn cymhelliant gwleidyddol' ac yn cyhuddo Awstralia o wahaniaethu yn erbyn y cwmni technoleg. Ffotograff: Lukas Coch / EPA Gwaharddiad llywodraeth Awstralia ar gyfranogiad Huawei […]

Parhau Darllen

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

#ASIC - Beth am ymgyfreitha?

#ASIC - Beth am ymgyfreitha?

| Ebrill 5, 2019

Oherwydd y gallai ddatgelu eich diffygion yn dda iawn. Dylai rheoleiddwyr gwarantau o amgylch y byd fod yn rhoi sylw manwl i sefyllfa a allai beri pryder yn esblygu yn Awstralia, yn ysgrifennu Colin Stevens. Mae diwygiadau ysgubol diweddar Comisiwn Brenhinol Hayne wedi dod o hyd i lawer o ddiffygion yn system ariannol Awstralia ac wedi argymell y dylai'r Gwarantau Awstralia […]

Parhau Darllen

Yr UE i gryfhau cydweithrediad â #Australia ar fuddsoddiad a seilwaith y sector preifat, #ClimateAction a #GenderEquality

Yr UE i gryfhau cydweithrediad â #Australia ar fuddsoddiad a seilwaith y sector preifat, #ClimateAction a #GenderEquality

| Mawrth 7, 2019

Cyrhaeddodd y Comisiynydd Datblygu Rhyngwladol a Chydweithrediad Neven Mimica (yn y llun) i Awstralia ar 6 Mawrth am ymweliad deuddydd. Ar yr achlysur hwn, dywedodd y Comisiynydd: "Mae'r UE ac Awstralia yn gweithio'n agos i gwrdd â chyfrifoldebau byd-eang a rennir. Rhaid inni ymladd yn erbyn tlodi a thîm hyd at gymalogi ymgysylltiad y sector preifat ar gyfer datblygu, meithrin gwydnwch hinsawdd, [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

Mae arweinwyr yn casglu ym Mrwsel am gyfarfod carreg filltir ar gysylltiadau #Australia

Mae arweinwyr yn casglu ym Mrwsel am gyfarfod carreg filltir ar gysylltiadau #Australia

| Tachwedd 21, 2018

Mae arweinwyr allweddol Ewropeaidd ac Awstralia o'r llywodraeth, y busnes, y cyfryngau, addysg a'r gymdeithas sifil wedi casglu ym Mrwsel yr wythnos hon i gymryd rhan yn Fforwm Arweinyddiaeth 2018 UE-Awstralia. Dyma'r tro cyntaf i'r Fforwm pum diwrnod mawreddog gael ei chynnal yn Ewrop. Mae'r Fforwm yn ddigwyddiad o gonglfaen prosiect Fforwm Arweinyddiaeth yr UE-Awstralia [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen