Tag: azerbaijan

Diwydiant cyhoeddi: Ysbrydoli # darllenwyr ifanc Azerbaijan

Diwydiant cyhoeddi: Ysbrydoli # darllenwyr ifanc Azerbaijan

| Hydref 31, 2018

Mae cyfranogiad Azerbaijan yn Ffair Lyfrau Frankfurt eleni, lle mae cannoedd o gyhoeddiadau newydd wedi'u cyflwyno, yn dangos ffyniant diweddar y wlad yn y busnes llyfrau. Wrth gyhoeddi, mae llawer wedi newid ers y cyfnod ôl-Sofietaidd, gyda'r wlad yn gwneud cryn gynnydd trwy drosglwyddo'n llwyddiannus o'r Cyrillic i'r wyddor Lladin a chynhyrchu cannoedd o [...]

Parhau Darllen

Partneriaeth #Eastern - Mae gwledydd yr UE a gwledydd cyfagos yn hybu cydweithrediad ar #DigitalEconomy

Partneriaeth #Eastern - Mae gwledydd yr UE a gwledydd cyfagos yn hybu cydweithrediad ar #DigitalEconomy

| Mehefin 26, 2018

Mae'r UE a'r chwe gwlad Partner Dwyreiniol - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofia a'r Wcrain, wedi cytuno i gamu eu cydweithrediad ar yr economi ddigidol: mabwysiadu map ffordd ar leihau taliadau crwydro, gan fynd i'r afael â'r seibersefydnder bygwth mewn modd cydlynol, ac ehangu e-wasanaethau i greu mwy o swyddi yn y diwydiant digidol. Polisi Cymdogaeth ac Ymestyn [...]

Parhau Darllen

# Llywydd #Azerbaijan yn ôl mewn grym â thirlithriad

# Llywydd #Azerbaijan yn ôl mewn grym â thirlithriad

| Ebrill 12, 2018

Mae llywydd meddiannydd Azerbaijan, Ilham Aliyev, wedi cael ei ysgubo i mewn i rym gyda chefnogaeth llethol 86% o'r etholaeth, yn ysgrifennu Tony Mallett ym Baku. Amcangyfrifodd y polau ymadael ar ôl i'r bleidlais gau ar 11 Ebrill gyfansymiau rhwng 83-86% yn ffafr y sawl a ddaeth i ben a chadarnhawyd y rhain yn effeithiol y bore yma (12 Ebrill) gan [...]

Parhau Darllen

#Azerbaijan yn cyflwyno ei ymgeisydd ar gyfer UNESCO cyfarwyddwr-cyffredinol

#Azerbaijan yn cyflwyno ei ymgeisydd ar gyfer UNESCO cyfarwyddwr-cyffredinol

| Ebrill 24, 2017 | 0 Sylwadau

UNESCO ym Mharis, y corff rhyngwladol sy'n ymroddedig i gydweithio ym maes addysg, gwyddoniaeth a diwylliant, yn chwilio am gyfarwyddwr-cyffredinol newydd i arwain ei am gyfnod o bedair blynedd newydd ddechrau yn Ionawr 2018, yn ysgrifennu Colin Stevens. Mae Gweriniaeth Azerbaijan wedi cyflwyno Polad Bülbüloğlu (yn y llun), actor, gwleidydd, a diplomydd fel ei ymgeisydd ar gyfer y swydd uchaf. Daeth Bülbüloğlu [...]

Parhau Darllen

sgyrsiau partneriaeth #EU gyda Azerbaijan a Armenia - cyfle i heddwch a ffyniant

sgyrsiau partneriaeth #EU gyda Azerbaijan a Armenia - cyfle i heddwch a ffyniant

| Chwefror 8, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r trafodaethau rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Azerbaijan ar gytundeb partneriaeth newydd a ddechreuodd ar 7 ym Mrwsel ym Mrwsel yn darparu llithriad o obaith y bydd yr UE yn gallu perswadio Baku i ddatgymalu polisïau gwrthrychol yn erbyn cymdeithas sifil a chaiff carcharorion gwleidyddol rhad ac am ddim eu dal yn y carchardai'r wlad, yn ysgrifennu Krzyszt Bobinski (Unia [...]

Parhau Darllen

#Juncker UE yn dweud hwyl ar ben wrth iddo pennau i gwrdd Aliyev Azerbaijan yn

#Juncker UE yn dweud hwyl ar ben wrth iddo pennau i gwrdd Aliyev Azerbaijan yn

| Chwefror 7, 2017 | 0 Sylwadau

Nododd Jean-Claude Juncker, pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd, ddydd Llun (6 Chwefror) yr anhawster sydd gan yr UE wrth ddelio â chyn weriniaeth Sofietaidd Azerbaijan gyda jôc ar draul ei llywydd. "Diolch, mae gennych ddiwrnod braf," meddai Juncker wrth gohebwyr ar ddiwedd cynhadledd newyddion. "Byddaf yn awr yn gweld [...]

Parhau Darllen

#Azerbaijan: UE i lansio trafodaethau ar gytundeb

#Azerbaijan: UE i lansio trafodaethau ar gytundeb

| Tachwedd 14, 2016 | 0 Sylwadau

Mabwysiadodd y Cyngor Ewropeaidd (14 Tachwedd) mandad ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd a Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch i drafod, ar ran y UE a'i aelod-wladwriaethau, cytundeb cynhwysfawr gyda Gweriniaeth Azerbaijan. Mae'r cytundeb newydd ddisodli'r cytundeb partneriaeth a chydweithrediad 1996 a dylai gymryd [...]

Parhau Darllen