Tag: Bangladesh

Mae'r Comisiwn yn cyflawni ei addewid i gefnogi ffoaduriaid #Rohingya yn #Bangladesh

Mae'r Comisiwn yn cyflawni ei addewid i gefnogi ffoaduriaid #Rohingya yn #Bangladesh

| Hydref 18, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn darparu cefnogaeth wleidyddol, ddatblygiad a dyngarol sylweddol sylweddol mewn ymateb i argyfwng ffoaduriaid Rohingya o'r cychwyn cyntaf. Hyd yn hyn mae wedi bod ar gael € 65 miliwn mewn cymorth dyngarol. Gyda € € 15 ychwanegol ychwanegol i'w gefnogi, mae'n darparu ar ei addewid i gynorthwyo ffoaduriaid Rohingya ym Mangladesh. Bydd y gefnogaeth yn darparu ar y datblygiad tymor canolig [...]

Parhau Darllen

#Bangladesh: Mae'n rhaid i gyfraith newydd yn gwahardd pob priodas yn ymwneud â phlant, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

#Bangladesh: Mae'n rhaid i gyfraith newydd yn gwahardd pob priodas yn ymwneud â phlant, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

| Ebrill 6, 2017 | 0 Sylwadau

Aelodau o Senedd Ewrop yn nodi gyda phryder mabwysiadu'r Deddf Priodasau Ataliaeth Plant, sydd â bylchau sy'n darparu ar gyfer "awdurdod cyfreithiol ar gyfer priodas plentyn" yn Bangladesh, y wlad sydd â'r gyfradd uchaf o briodas plentyn yn Asia. Mae'r Ddeddf yn caniatáu eithriadau i'r isafswm oedran briodas 18 i fenywod a 21 i ddynion fod yn [...]

Parhau Darllen

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

| Chwefror 24, 2016 | 0 Sylwadau

28 Chwefror yn Ddiwrnod Clefyd Prin. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio afiechydon prin fel unrhyw glefyd sy'n effeithio llai na phump o bobl yn 10,000, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Ffigurau yn amcangyfrif bod, heddiw yn yr UE, 5 8000-afiechydon prin amlwg yn effeithio ar 6 8-% o'r boblogaeth - dyna rhwng 27 36-miliwn o bobl. [...]

Parhau Darllen

Canlyniad y pleidleisiau o ddydd Mercher (29 Ebrill) yn y cyfarfod llawn

Canlyniad y pleidleisiau o ddydd Mercher (29 Ebrill) yn y cyfarfod llawn

| Ebrill 29, 2015 | 0 Sylwadau

Canlyniad yr holl bleidleisiau o 29 Ebrill yn y cyfarfod llawn ar gael yma. € 1 biliwn ar gyfer Menter Cyflogaeth Ieuenctid yng sefydliad a phrosiectau technoleg newydd 2015 UE Rhaid egluro gyfrifon 2013, yn dweud Aelodau Seneddol Ewropeaidd Mudo: Senedd yn galw am fesurau brys i achub bywydau diodydd meddwol dylai ddatgan calorïau, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop Rhaid gwneud mwy [...]

Parhau Darllen

Bangladesh: A yw sefyllfa wedi gwella ddwy flynedd ar ôl trychineb Rana Plaza?

Bangladesh: A yw sefyllfa wedi gwella ddwy flynedd ar ôl trychineb Rana Plaza?

| Ebrill 24, 2015 | 0 Sylwadau

Berthnasau dioddefwyr Rana Plaza yn cynnal lluniau o'u hanwyliaid. @Rohat Ffatri Ali Rajib Y Rana Plaza yn Bangladesh cwympo ddwy flynedd yn ôl heddiw (24 Ebrill), gan honni bywydau yn fwy na phobl 1,100. Amlygodd y drasiedi cost ddynol dillad rhad. Ar 29 Ebrill ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ar y cynnydd [...]

Parhau Darllen

sector RMG yn Bangladesh: Un flwyddyn ar ôl trasig Rana Plaza cwymp

sector RMG yn Bangladesh: Un flwyddyn ar ôl trasig Rana Plaza cwymp

| Gorffennaf 29, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r diwydiant dillad parod a wnaed (RMG) o'r Bangladesh yn dod o dan ffocws byd-eang y llynedd, ond o dan amgylchiadau trasig iawn. Dim ond mis yn ôl oedd y pen-blwydd cyntaf y ffatri cwymp Rana Plaza pan fydd mwy nag 1,100 o bobl eu lladd a 2,500 anafwyd pan ffatri dilledyn yn Bangladesh cwympo. Ismat Jahan, mae'r Bangladesh [...]

Parhau Darllen

Barn: Tra'n aros rheithfarnau cadarnhau gwerth y Bangladesh Tribiwnlys Troseddau Rhyfel

Barn: Tra'n aros rheithfarnau cadarnhau gwerth y Bangladesh Tribiwnlys Troseddau Rhyfel

| Mehefin 23, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Dysgl Gawl Afroz Cyn bo hir bydd y byd yn dysgu y tynged rhai o droseddwyr rhyfel mwyaf drwg-enwog hanes - dau ddyn sy'n wynebu cyfiawnder yn olaf ar gyfer eu rôl yn yr hil-laddiad 1971 rhyddhau gan Pacistan ar Bangladesh, fel y wlad honno ymladd am ei hannibyniaeth. Mae'r dynion - Motiur Rahman Nizami a Delwar Hossain [...]

Parhau Darllen