Tag: Bangladesh

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

Mae rhaglen ddiogelwch a sefydlwyd chwe blynedd yn ôl yn #Bangladesh wedi achub bywydau ac wedi atal dial ar draws cannoedd o ffatrïoedd

Mae rhaglen ddiogelwch a sefydlwyd chwe blynedd yn ôl yn #Bangladesh wedi achub bywydau ac wedi atal dial ar draws cannoedd o ffatrïoedd

| Efallai y 16, 2019

Mae mecanwaith annibynnol sy'n caniatáu i weithwyr dillad godi materion diogelwch yn uniongyrchol yn golygu bod ffatrïoedd yn fwy diogel ac yn grymuso gweithwyr i eirioli dros eu diogelwch eu hunain, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y Fforwm Hawliau Llafur Rhyngwladol. Llwyddiant y mecanwaith cwyno sy'n cael ei redeg gan y Cytundeb ar Ddiogelwch Tân ac Adeiladu ym Mangladesh - yr ymddiriedir ynddo […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyflawni ei addewid i gefnogi ffoaduriaid #Rohingya yn #Bangladesh

Mae'r Comisiwn yn cyflawni ei addewid i gefnogi ffoaduriaid #Rohingya yn #Bangladesh

| Hydref 18, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn darparu cefnogaeth wleidyddol, ddatblygiad a dyngarol sylweddol sylweddol mewn ymateb i argyfwng ffoaduriaid Rohingya o'r cychwyn cyntaf. Hyd yn hyn mae wedi bod ar gael € 65 miliwn mewn cymorth dyngarol. Gyda € € 15 ychwanegol ychwanegol i'w gefnogi, mae'n darparu ar ei addewid i gynorthwyo ffoaduriaid Rohingya ym Mangladesh. Bydd y gefnogaeth yn darparu ar y datblygiad tymor canolig [...]

Parhau Darllen

#Bangladesh: Mae'n rhaid i gyfraith newydd yn gwahardd pob priodas yn ymwneud â phlant, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

#Bangladesh: Mae'n rhaid i gyfraith newydd yn gwahardd pob priodas yn ymwneud â phlant, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

| Ebrill 6, 2017 | 0 Sylwadau

Aelodau o Senedd Ewrop yn nodi gyda phryder mabwysiadu'r Deddf Priodasau Ataliaeth Plant, sydd â bylchau sy'n darparu ar gyfer "awdurdod cyfreithiol ar gyfer priodas plentyn" yn Bangladesh, y wlad sydd â'r gyfradd uchaf o briodas plentyn yn Asia. Mae'r Ddeddf yn caniatáu eithriadau i'r isafswm oedran briodas 18 i fenywod a 21 i ddynion fod yn [...]

Parhau Darllen

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

| Chwefror 24, 2016 | 0 Sylwadau

28 Chwefror yn Ddiwrnod Clefyd Prin. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio afiechydon prin fel unrhyw glefyd sy'n effeithio llai na phump o bobl yn 10,000, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Ffigurau yn amcangyfrif bod, heddiw yn yr UE, 5 8000-afiechydon prin amlwg yn effeithio ar 6 8-% o'r boblogaeth - dyna rhwng 27 36-miliwn o bobl. [...]

Parhau Darllen

Canlyniad y pleidleisiau o ddydd Mercher (29 Ebrill) yn y cyfarfod llawn

Canlyniad y pleidleisiau o ddydd Mercher (29 Ebrill) yn y cyfarfod llawn

| Ebrill 29, 2015 | 0 Sylwadau

Canlyniad yr holl bleidleisiau o 29 Ebrill yn y cyfarfod llawn ar gael yma. € 1 biliwn ar gyfer Menter Cyflogaeth Ieuenctid yng sefydliad a phrosiectau technoleg newydd 2015 UE Rhaid egluro gyfrifon 2013, yn dweud Aelodau Seneddol Ewropeaidd Mudo: Senedd yn galw am fesurau brys i achub bywydau diodydd meddwol dylai ddatgan calorïau, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop Rhaid gwneud mwy [...]

Parhau Darllen

Bangladesh: A yw sefyllfa wedi gwella ddwy flynedd ar ôl trychineb Rana Plaza?

Bangladesh: A yw sefyllfa wedi gwella ddwy flynedd ar ôl trychineb Rana Plaza?

| Ebrill 24, 2015 | 0 Sylwadau

Berthnasau dioddefwyr Rana Plaza yn cynnal lluniau o'u hanwyliaid. @Rohat Ffatri Ali Rajib Y Rana Plaza yn Bangladesh cwympo ddwy flynedd yn ôl heddiw (24 Ebrill), gan honni bywydau yn fwy na phobl 1,100. Amlygodd y drasiedi cost ddynol dillad rhad. Ar 29 Ebrill ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ar y cynnydd [...]

Parhau Darllen