Tag: Belize

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

| Rhagfyr 5, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 20 miliwn i wella cydweithrediad ar ymchwiliadau troseddol ac erlyn achosion troseddau trawswladol a masnachu cyffuriau ar draws Canolbarth America. Nod y rhaglen ranbarthol - a elwir yn ICRIME - yw cryfhau ymdrechion i ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol trawsffiniol a bydd yn cefnogi El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Parhau Darllen

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

| Hydref 13, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu pecyn o fesurau cyhoeddi'r camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Fel rhan o'i hymdrechion, mae'r UE yn cymryd camau yn erbyn drydydd gwledydd sy'n caniatáu pysgota anghyfreithlon neu nad ydynt yn gwneud digon i frwydro yn ei. Mae pysgota anghyfreithlon yn peri pryder mawr: mae'n depletes stociau pysgod, [...]

Parhau Darllen

UE yn cymryd camau pendant yn erbyn pysgota anghyfreithlon

UE yn cymryd camau pendant yn erbyn pysgota anghyfreithlon

| Mawrth 24, 2014 | 0 Sylwadau

Yn dilyn cynnig y Comisiwn, Cyngor y Gweinidogion wedi penderfynu Heddiw (Mawrth 24) i restru Belize, Cambodia a Guinea-Conakry wrth i wledydd sy'n gweithredu ddigonol yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Ar ôl nifer o rybuddion, bydd mesurau yn awr yn dod i rym yn erbyn y tair gwlad i fynd i'r afael â'r buddion masnachol yn deillio o bysgota anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu bod mewnforion i'r UE [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn ddwysáu frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon

Y Comisiwn Ewropeaidd yn ddwysáu frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon

| Tachwedd 26, 2013 | 0 Sylwadau

Yn dilyn rhybudd ffurfiol un flwyddyn yn ôl (IP / 12 / 1215), y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (26 Tachwedd) yn dwysáu ei frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon drwy nodi Belize, Cambodia a Gini fel nad ydynt yn cydweithredu drydydd gwledydd. Er gwaethaf y Comisiwn gweithio'n agos gydag awdurdodau gwledydd 'i sefydlu rheoli pysgodfeydd a mesurau rheoli effeithiol, y tair gwlad wedi dal heb [...]

Parhau Darllen