Tag: Bhutan

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen

Colled a difrod o newid yn yr hinsawdd eisoes yn digwydd, yn ôl adroddiad y Cenhedloedd Unedig

Colled a difrod o newid yn yr hinsawdd eisoes yn digwydd, yn ôl adroddiad y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 8, 2013 | 0 Sylwadau

Yn y cyfnod cyn i'r lefel-uchel COP Cynhadledd Hinsawdd 19 yn Warsaw, Gwlad Pwyl Sefydliad y Brifysgol y Cenhedloedd Unedig ar yr Amgylchedd a Diogelwch Dynol heddiw cyhoeddi adroddiad ymchwil newydd sy'n canolbwyntio ar y golled a niweidio'r bod newid yn yr hinsawdd eisoes yn achosi. Mae'r adroddiad yn canfod bod, er gwaethaf ymdrechion addasu, cymunedau bregus yn profi colled a [...]

Parhau Darllen