Tag: Boris Johnson

Gallai'r DU wynebu ymyl clogwyn eto os yw Johnson yn cadw at y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn

Gallai'r DU wynebu ymyl clogwyn eto os yw Johnson yn cadw at y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn

| Chwefror 4, 2020

Cyflwynodd Prif Drafodwr yr UE, Michel Barnier, y cyfarwyddebau negodi drafft ar y trafodaethau perthynas â'r Deyrnas Unedig yn y dyfodol. Lluniwyd cynnig y Comisiwn yn seiliedig ar y Datganiad Gwleidyddol y cytunwyd arno gan y DU a’r UE-27 Hydref y llynedd, o dan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson. Dros y penwythnos, fe wnaeth nifer o DU […]

Parhau Darllen

#Brexit - Llofnod, selio, a heb ei ddanfon yn llwyr

#Brexit - Llofnod, selio, a heb ei ddanfon yn llwyr

| Ionawr 24, 2020

Y bore yma (24 Ionawr), llofnododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel y Cytundeb ar Dynnu’r DU yn ôl ym Mrwsel, yn ysgrifennu Catherine Feore. Bydd cyfarfod llawn Senedd Ewrop yn cynnal pleidlais ar y cytundeb ar 29 Ionawr. Unwaith y bydd Senedd Ewrop wedi rhoi ei chydsyniad, bydd y Cyngor […]

Parhau Darllen

#Johnson y DU - 'Mae angen i mi golli pwysau ond byddai dod yn #Vegan yn fy nghaloni'

#Johnson y DU - 'Mae angen i mi golli pwysau ond byddai dod yn #Vegan yn fy nghaloni'

| Ionawr 15, 2020

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ei fod eisiau colli pwysau yn 2020, ond na fydd yn gwneud “Feganuary” - yr arfer poblogaidd o ddod yn fegan ym mis Ionawr - gan y byddai’n cymryd gormod o ganolbwyntio ac yn golygu rhoi’r gorau i gaws, ysgrifennodd Elizabeth Howcroft. “Roeddwn i wedi meddwl amdano ond mae angen cymaint o ganolbwyntio. Rwy'n […]

Parhau Darllen

Johnson y DU i gwrdd â phrifathro'r UE #VonDerLeyen yn Llundain

Johnson y DU i gwrdd â phrifathro'r UE #VonDerLeyen yn Llundain

| Ionawr 6, 2020

Bydd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson (yn y llun) yn cwrdd ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn Llundain ddydd Mercher (8 Ionawr) cyn rowndiau agoriadol y trafodaethau masnach a fydd yn cychwyn unwaith y bydd Prydain yn gadael y bloc yn ffurfiol ar 31 Ionawr, yn ysgrifennu Kate Holton. Mae’r ddau arweinydd yn debygol o drafod a allan nhw streicio […]

Parhau Darllen

Prif Weinidog Prydain #BorisJohnson - rwy'n disgwyl rhywfaint o feirniadaeth fel PM

Prif Weinidog Prydain #BorisJohnson - rwy'n disgwyl rhywfaint o feirniadaeth fel PM

| Hydref 3, 2019

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddydd Mawrth (1 Hydref) ei fod yn disgwyl rhywfaint o feirniadaeth gan y rhai sy’n gwrthwynebu Brexit yn ei rôl fel prif weinidog, gan ymateb i gwestiynau am ei fywyd personol a’i hanes gwleidyddol, ysgrifennu Elizabeth Piper a Kylie MacLellan. “Mae ychydig o bobl ddim eisiau i Brexit gael ei wneud […]

Parhau Darllen

#EAPM - O, frawd! Mae gweinidog gwyddoniaeth y DU, Jo Johnson, yn rhoi’r gorau iddi, wrth i’w frawd neu chwaer frwydro

#EAPM - O, frawd! Mae gweinidog gwyddoniaeth y DU, Jo Johnson, yn rhoi’r gorau iddi, wrth i’w frawd neu chwaer frwydro

| Medi 6, 2019

Cyfarchion! Yn ddiweddar, mae wedi bod yn anodd iawn ysgrifennu diweddariad EAPM heb gyfeirio ar ryw adeg at Brexit. Felly fyddwn ni ddim yn stopio nawr…. Fel y gŵyr y mwyafrif ohonoch bellach, mae brawd pro-Remain Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi cyhoeddi na fydd yn sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf - er mai’r gair yw bod […]

Parhau Darllen

Mae #TonyBlair yn rhybuddio'r DU #Labour - Peidiwch â syrthio i etholiad 'trap eliffant'

Mae #TonyBlair yn rhybuddio'r DU #Labour - Peidiwch â syrthio i etholiad 'trap eliffant'

| Medi 3, 2019

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn gosod “trap eliffant” etholiad ar gyfer Plaid Lafur yr wrthblaid y dylai ei osgoi, rhybuddiodd y cyn Brif Weinidog Llafur, Tony Blair, ddydd Llun (2 Medi), ysgrifennu Paul Sandle a Guy Faulconbridge o Reuters. “Mae Boris Johnson yn gwybod, os yw Brexit dim bargen yn sefyll ar ei ben ei hun fel cynnig y gallai […]

Parhau Darllen