Tag: Bosnia

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen

Rhaid #Balkans ymuno UE yn y pen draw, arweinwyr Ewropeaidd yn dweud

Rhaid #Balkans ymuno UE yn y pen draw, arweinwyr Ewropeaidd yn dweud

| Mawrth 10, 2017 | 0 Sylwadau

Gellir cael mwy o Balcanau dal ymuno â'r Undeb Ewropeaidd os ydynt yn cadw at lwybr o ddiwygio economaidd a democrataidd, dywedodd arweinwyr Ewrop ar ddydd Iau (9 Mawrth) mewn uwchgynhadledd yn golygu i gadarnhau ymrwymiad tymor hir y bloc i sefydlogi rhanbarth mired mewn argyfwng gwleidyddol , yn ysgrifennu Robin Emmott. arweinwyr yr UE gosod y Balcanau yn uchel ar [...]

Parhau Darllen

#enlargement UE: Rhaid Albani, Bosnia a Herzegovina brofi eu hymrwymiad i werthoedd yr UE a chadw sefydlogrwydd yn y rhanbarth

#enlargement UE: Rhaid Albani, Bosnia a Herzegovina brofi eu hymrwymiad i werthoedd yr UE a chadw sefydlogrwydd yn y rhanbarth

| Chwefror 15, 2017 | 0 Sylwadau

ASE a fabwysiadwyd, heddiw (15 Chwefror) yn y cyfarfod llawn, yr adroddiadau cynnydd ar ddiwygiadau sy'n gysylltiedig â'r UE yn 2016 o Albania, gwlad ymgeisydd yr UE ers mis Mehefin 2014, gyda thrafodaethau atgyfnerthu yn dal i fodoli a Bosnia a Herzegovina, gwlad sy'n bosibl yn yr Undeb Ewropeaidd, ei gais a aseswyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. ALDE ASE Ilhan Kyuchyuk (Bwlgaria, Symudiad ar gyfer [...]

Parhau Darllen

llwybr Ewropeaidd #WesternBalkans 'yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth

llwybr Ewropeaidd #WesternBalkans 'yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth

| Tachwedd 9, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Grŵp ALDE yn Senedd Ewrop yn croesawu'r camau a wnaed gan rai o'r gwledydd y Gorllewin y Balcanau ar eu llwybr Ewropeaidd, fel y dangosir gan y adroddiadau cynnydd a gyflwynwyd heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd yn y Pwyllgor Materion Tramor yr EP. Mae llawer o faterion i'w sefydlog a diwygiadau i'w hystyried a [...]

Parhau Darllen

Albania, Bosnia & Herzegovina: Ymrwymiad gwleidyddol yn allweddol i llwybr tuag at yr UE

Albania, Bosnia & Herzegovina: Ymrwymiad gwleidyddol yn allweddol i llwybr tuag at yr UE

| Ebrill 14, 2015 | 0 Sylwadau

Tanlinellodd ASEau materion tramor ddydd Mawrth (14 Ebrill) yr angen am ddeialog wleidyddol gynhwysol, adeiladol a chynaliadwy ar ddiwygiadau ac am fwy o gydweithredu rhwng y lluoedd gwleidyddol yn Albania ac yn Bosnia a Herzegovina. Yn eu hasesiad o'r cynnydd a wnaed yn 2014, maent yn ailddatgan eu cefnogaeth barhaus ar gyfer proses integreiddio'r UE yn y ddau [...]

Parhau Darllen