Tag: Brasil

Anogwyd #FinnishEUPresidency i gyflymu rheolau hawliau dynol ar fusnes

Anogwyd #FinnishEUPresidency i gyflymu rheolau hawliau dynol ar fusnes

| Chwefror 15, 2019

Mae'r cwymp ar dras drasig yn Brumadinho, Brasil, ar 25 Ionawr, a gafodd o leiaf 150 o fywydau a gollwyd a miloedd o fywoliaeth yn cael eu dinistrio, yn tynnu sylw at gost dynol rheoliadau gwan ar fusnes sy'n gweithredu yn y de. Eto er gwaethaf y peryglon hyn, mae ymagwedd y rhan fwyaf o gwmnïau Ewropeaidd at hawliau dynol a llafur yn parhau i fod yn arwynebol, gan roi bywydau mewn perygl [...]

Parhau Darllen

Prosiect #BELLA: Bydd priffyrdd data digidol newydd yn dod â Ewrop a America Ladin yn nes ato

Prosiect #BELLA: Bydd priffyrdd data digidol newydd yn dod â Ewrop a America Ladin yn nes ato

| Ionawr 9, 2019

Mae'r contract i adeiladu cebl ffibr optig sy'n rhedeg o dan y Cefnfor Iwerydd a fydd yn cysylltu America Ladin ac Ewrop bellach mewn grym. Bwriedir i'r cebl drawsatllan newydd hon fod yn barod i'w ddefnyddio yn 2020 a bydd yn rhedeg rhwng Portiwgal a Brasil. Bydd yn darparu cysylltedd band eang uchel, yn hyrwyddo busnes, gwyddonol a diwylliannol [...]

Parhau Darllen

A allai Jair Bolsonaro fod yn fuddiol ar gyfer # masnach Brasil-UE?

A allai Jair Bolsonaro fod yn fuddiol ar gyfer # masnach Brasil-UE?

| Tachwedd 19, 2018

Bydd y dadleuol Jair Bolsonaro yn llywydd 38th Brasil ar 1st Ionawr 2019 yn dilyn buddugoliaeth ysgubol yn etholiad y mis diwethaf. Gyda llai na mis a hanner nes ei fod yn cymryd swydd, mae llawer o arbenigwyr yn rhagweld y bydd ei benodiad yn cael hwb mawr ar economi Ladin America, ond beth am [...]

Parhau Darllen

#Brazil - Galw Democratiaid Ewropeaidd Ewrop ar Bolsonaro i barchu cyfansoddiad

#Brazil - Galw Democratiaid Ewropeaidd Ewrop ar Bolsonaro i barchu cyfansoddiad

| Hydref 29, 2018

Aeth Brasilwyr i'r arolygon ddoe (28 Hydref) ac etholwyd llywydd newydd, gyda chanlyniadau etholiad yn nodi mai'r enillydd yw Jair Bolsonaro (yn y llun). Gyda phob parch at ddemocratiaeth Brasil ac allan o gyfeillgarwch â phobl Brasil, mae Sosialwyr a Democratiaid yn galw ar y llywydd newydd i barchu gwerthoedd cyffredinol hawliau dynol [...]

Parhau Darllen

#Brazil yn lansio anghydfod masnach yn erbyn #China dros siwgr - #WTO

#Brazil yn lansio anghydfod masnach yn erbyn #China dros siwgr - #WTO

| Hydref 25, 2018

Mae Brasil wedi lansio cwyn yn erbyn Tsieina gyda Sefydliad Masnach y Byd i herio cyfyngiadau Beijing ar fewnforion siwgr, a ddangosodd ffeilio a gyhoeddwyd gan y WTO yr wythnos hon, yn ysgrifennu Tom Miles. Dywedodd Brasil ei fod yn herio mesur "diogelu" Tsieina ar siwgr wedi'i fewnforio, gweinyddu ei chwota cyfradd tariff, a'i system "trwyddedu mewnforio awtomatig" ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen