Tag: Brasil

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrth-dympio ar fewnforion cynhyrchion dur o Frasil, Iran, Rwsia a Wcráin

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrth-dympio ar fewnforion cynhyrchion dur o Frasil, Iran, Rwsia a Wcráin

| Hydref 6, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r UE wedi cymryd camau pellach i warchod cynhyrchwyr dur yr UE rhag cystadleuaeth annheg. Mae'r camau diweddaraf hwn yn dod â 48 i'r nifer o fesurau sydd yn eu lle yn erbyn mesurau gwrth-dympio a gwrth-gymhorthdal ​​yn y sector dur. Bydd cynhyrchion dur gwastad dur o Brasil, Iran, Rwsia a Wcráin bellach yn wynebu dyletswyddau sy'n amrywio rhwng € 17.6 a € 96.5 y dunnell, yn ysgrifennu [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn croesawu'r Ardal cyntaf Forol mawr Gwarchodedig yn y Môr Ross fel penderfyniad pwysig i #Antarctic

Comisiwn yn croesawu'r Ardal cyntaf Forol mawr Gwarchodedig yn y Môr Ross fel penderfyniad pwysig i #Antarctic

| Hydref 28, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw (28 Hydref), ar ôl pum mlynedd o drafodaethau, cytunodd y Comisiwn ar gyfer Cadwraeth Antarctig Morol Adnoddau Byw (CCAMLR) i sefydlu ardal gwarchodedig morol (MPA) yn y Rhanbarth Môr Ross - prif MPA cyntaf yn hanes y Antarctig. Yr Amgylchedd, mynegodd y Comisiynydd Pysgodfeydd a Materion Morol Karmenu Vella ei foddhad dwfn [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#Zika: UE yn cefnogi ymchwil Zika gyda € 10 miliwn

#Zika: UE yn cefnogi ymchwil Zika gyda € 10 miliwn

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhyddhau € 10 miliwn ar gyfer ymchwil ar y firws Zika, ar hyn o bryd yn effeithio ar rannau helaeth o America Ladin. Mae'r wlad yr effeithir arnynt fwyaf yw Brasil, lle mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi datgan y gall y clwstwr diweddar o gamffurfiadau ymennydd difrifol mewn newydd-borns fod yn gysylltiedig â firws. Er bod y risg o [...]

Parhau Darllen

#Technology: UE a Brasil i weithio gyda'i gilydd ar dechnoleg symudol 5G

#Technology: UE a Brasil i weithio gyda'i gilydd ar dechnoleg symudol 5G

| Chwefror 24, 2016 | 0 Sylwadau

Llofnododd y UE a Brasil gytundeb i ddatblygu'r 5G, y genhedlaeth nesaf o rwydweithiau cyfathrebu. Hefyd, dechreuodd y Comisiwn gwaith ar gynllun gweithredu i ddefnyddio'r dechnoleg yn yr UE erbyn 2020. Yn y dyfodol, bydd pawb a phopeth yn defnyddio 5G. Erbyn 2020, bydd 26 biliwn o ddyfeisiau cysylltiedig a 70 cant [...]

Parhau Darllen