Tag: Brexit

Mae Merkel eisiau partneriaeth agos rhwng Prydain a'r UE ar ôl #Brexit

Mae Merkel eisiau partneriaeth agos rhwng Prydain a'r UE ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae'r Almaen eisiau i Brydain gynnal partneriaeth agos gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl ei ysgariad o'r bloc, meddai'r Canghellor Angela Merkel ddydd Mercher (14 Awst), yn ysgrifennu Tassilo Hummel. “Rydyn ni wedi siarad wrth gwrs am ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ac yn hyn o beth wedi gwneud yn glir ein bod ni eisiau tynnu’n ôl a fydd yn […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae Prydain yn gofyn i ddarparwyr logisteg gynnig am gontract cludo nwyddau cyflym gwerth £ 25 miliwn i ddosbarthu meddyginiaethau i'r wlad yn ddyddiol ar ôl iddo adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ysgrifennodd Kate Holton. Dywedodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai'r contract yn rhan o'i chynlluniau wrth gefn i […]

Parhau Darllen

Llafur yn addo dod â PM Johnson i lawr ac oedi #Brexit

Llafur yn addo dod â PM Johnson i lawr ac oedi #Brexit

| Awst 16, 2019

Dechreuodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain ei hymgyrch i ddod â’r Prif Weinidog Boris Johnson i lawr, gan annog deddfwyr i gefnogi pleidlais o ddiffyg hyder ac uno y tu ôl i lywodraeth ofalwr dan arweiniad Jeremy Corbyn (yn y llun) i atal Brexit dim bargen, yn ysgrifennu Kate Holton. Mae Johnson wedi addo tynnu Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref, gyda […]

Parhau Darllen

Ni fydd unrhyw fargen #Brexit yn cael ei stopio, meddai Hammond

Ni fydd unrhyw fargen #Brexit yn cael ei stopio, meddai Hammond

| Awst 15, 2019

Bydd y Senedd yn rhwystro Brexit dim bargen os bydd pobl anetholedig y tu ôl i’r Prif Weinidog Boris Johnson yn ceisio tynnu Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd ar Hydref 31 heb gytundeb, meddai’r cyn-weinidog cyllid Philip Hammond (yn y llun) ddydd Mercher (14 Awst), ysgrifennwch Guy Faulconbridge a James Davey. Mae'r Deyrnas Unedig yn anelu tuag at argyfwng cyfansoddiadol gartref […]

Parhau Darllen

Dywed Johnson fod Prydeinwyr eisiau #Brexit, nid etholiad

Dywed Johnson fod Prydeinwyr eisiau #Brexit, nid etholiad

| Awst 15, 2019

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddydd Mercher (14 Awst) bod Prydeinwyr eisiau i wleidyddion fwrw ymlaen â chyflawni Brexit ac roeddent yn rhwystredig eu bod wedi methu â sicrhau gwyro o’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Michael Holden. Gofynnwyd a fyddai’n cynnal etholiad ar ôl 31 Hydref i sicrhau na allai’r senedd atal Brexit ar […]

Parhau Darllen

Dywed Johnson fod gwrthwynebwyr #Brexit yn 'cydweithredu' gyda'r UE

Dywed Johnson fod gwrthwynebwyr #Brexit yn 'cydweithredu' gyda'r UE

| Awst 15, 2019

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mercher (14 Awst) fod rhai deddfwyr o Brydain a oedd yn credu y gallent rwystro Brexit yn cymryd rhan mewn cydweithrediad “ofnadwy” gyda’r UE, yn ysgrifennu William James. “Mae yna fath ofnadwy o gydweithredu gan ei fod yn digwydd rhwng y rhai sy’n credu y gallan nhw rwystro Brexit yn y senedd a’n […]

Parhau Darllen

Mae llywodraeth yr Alban yn mynnu sicrwydd ynghylch cyfarfodydd hanfodol #Brexit yr UE

Mae llywodraeth yr Alban yn mynnu sicrwydd ynghylch cyfarfodydd hanfodol #Brexit yr UE

| Awst 15, 2019

Mae'r Ysgrifennydd Materion Allanol yn rhybuddio rhag anwybyddu buddiannau'r Alban. Mae llywodraeth yr Alban yn galw ar lywodraeth y DU i beidio â thynnu’n ôl o gyfres o weithgorau a chyfarfodydd dylanwadol yr UE. Dywed yr Ysgrifennydd Materion Allanol, Fiona Hyslop, y byddai bwriad adroddedig llywodraeth y DU i dynnu diplomyddion o’r gweithgorau hyn yn ildio gallu’r DU i […]

Parhau Darllen