Tag: Brexit

Y Ddinas a #Brexit - Beth sy'n newid a phryd

Y Ddinas a #Brexit - Beth sy'n newid a phryd

| Ionawr 29, 2020

Mae Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 23h GMT ddydd Gwener (31 Ionawr) ond nid yw eto wedi trafod bargen ar gysylltiadau masnachu gyda’r bloc yn y dyfodol, yn ysgrifennu Huw Jones. Yr UE yw marchnad fwyaf Prydain ar gyfer gwasanaethau ariannol, sy'n werth tua 26 biliwn o bunnoedd y flwyddyn mewn allforion. Mae'r lefel honno o fusnes wedi helpu i gadw […]

Parhau Darllen

Ni fydd yr UE 'byth, byth, byth' yn cyfaddawdu ar #SingleMarket - Barnier

Ni fydd yr UE 'byth, byth, byth' yn cyfaddawdu ar #SingleMarket - Barnier

| Ionawr 28, 2020

Rhybuddiodd prif drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, Michel Barnier (yn y llun) ddydd Llun Brydain na fyddai’r bloc “byth, byth, byth” yn cyfaddawdu ar gyfanrwydd ei farchnad sengl, gan ychwanegu bod Llundain wedi tanamcangyfrif costau gadael, yn ysgrifennu Amanda Ferguson. Mae rhai gwleidyddion o Brydain wedi awgrymu y gallai Brwsel fod yn hyblyg o ran ei rheolau er mwyn […]

Parhau Darllen

Ni adawodd bargen dim-bargen #Brexit ad blitz y DU Brydain wedi'i baratoi'n well - corff gwarchod

Ni adawodd bargen dim-bargen #Brexit ad blitz y DU Brydain wedi'i baratoi'n well - corff gwarchod

| Ionawr 28, 2020

Roedd penderfyniad y Prif Weinidog Boris Johnson i lansio un o’r ymgyrchoedd hysbysebu mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd i gael Prydain yn barod ar gyfer Brexit dim bargen yn aneffeithiol i raddau helaeth, yn ôl adroddiad gan gorff gwarchod gwariant y llywodraeth, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Nododd yr ymgyrch 'Paratoi ar gyfer Brexit' y byddai'r Deyrnas Unedig yn gadael yr […]

Parhau Darllen

Rhaid gweithredu bargen tynnu'n ôl #Brexit 'gyda thrylwyredd' - Barnier yr UE

Rhaid gweithredu bargen tynnu'n ôl #Brexit 'gyda thrylwyredd' - Barnier yr UE

| Ionawr 28, 2020

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn monitro elfennau Gogledd Iwerddon o gytundeb Brexit Prydain yn agos iawn ac ni fydd yn caniatáu i Lundain ailagor y fargen “dan gochl gweithredu”, meddai prif drafodwr Brexit yr UE, Michel Barnier (yn y llun) ddydd Llun (27 Ionawr) ), ysgrifennwch Amanda Ferguson a Conor Humphries. “Rhaid cymhwyso’r cytundeb tynnu’n ôl gyda […]

Parhau Darllen

Mae tarfu lloeren #Brexit yn costio £ 1 biliwn y dydd i'r DU

Mae tarfu lloeren #Brexit yn costio £ 1 biliwn y dydd i'r DU

| Ionawr 28, 2020

Mae colli system GPS Ewropeaidd Galileo o ganlyniad i Brexit ar fin costio £ 1 biliwn i’r DU bob dydd oherwydd sat navs, apiau symudol a thechnoleg awyrennau, mae ymchwil yn datgelu. Mae Ffeil Achos Spaceport yn edrych ar y sector gofod yn y DU, gan gynnwys sut y cynlluniwyd y system amgryptiedig i wella Prydain […]

Parhau Darllen

Bydd Prydain yn penderfynu pwy sy'n pysgota yn ei dyfroedd ar ôl #Brexit - llefarydd ar ran PM

Bydd Prydain yn penderfynu pwy sy'n pysgota yn ei dyfroedd ar ôl #Brexit - llefarydd ar ran PM

| Ionawr 27, 2020

Bydd Prydain yn penderfynu pwy sy’n pysgota yn ei dyfroedd ar ôl Brexit, meddai llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun, ar ôl cael ei ofyn a fyddai Prydain yn masnachu hawliau pysgota ar gyfer y gwasanaethau ariannol gan gael mynediad i’r Undeb Ewropeaidd, ysgrifennwch William James ac Elizabeth Piper. “Rydyn ni’n mynd i fod yn cymryd rheolaeth yn ôl ar ein pysgota ein hunain […]

Parhau Darllen

UE yn cyhoeddi llysgennad ôl-Brexit i'r DU

UE yn cyhoeddi llysgennad ôl-Brexit i'r DU

| Ionawr 27, 2020

Cyhoeddodd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell, mai Mr João Vale de Almeida fydd Pennaeth cyntaf Dirprwyaeth yr UE yn y dyfodol i Deyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Bydd yn ymgymryd â'i swyddogaethau newydd ar 1 Chwefror 2020. Gan y bydd y Deyrnas Unedig […]

Parhau Darllen