Tag: Brexit

Johnson herfeiddiol ar ôl i senedd Prydain bleidleisio i orfodi oedi #Brexit

Johnson herfeiddiol ar ôl i senedd Prydain bleidleisio i orfodi oedi #Brexit

| Hydref 19, 2019

Dywedodd Prif Weinidog herfeiddiol Boris Johnson na fyddai’n negodi oedi pellach i ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ar ôl colli pleidlais yn y senedd ddydd Sadwrn sy’n golygu bod yn rhaid iddo ofyn am ohirio, ysgrifennu William James, Elizabeth Piper a Kylie MacLellan. Y symudiad gan y senedd, ar ddiwrnod roedd Johnson wedi pitsio […]

Parhau Darllen

#Brexit ar ymyl cyllell wrth i PM Johnson ddal y cyfan ar bleidlais 'Super Saturday'

#Brexit ar ymyl cyllell wrth i PM Johnson ddal y cyfan ar bleidlais 'Super Saturday'

| Hydref 18, 2019

Fe wnaeth ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd hongian ar ymyl cyllell ddydd Gwener wrth i’r Prif Weinidog Boris Johnson sgramblo i berswadio amheuon i rali y tu ôl i’w fargen ysgariad munud olaf yr Undeb Ewropeaidd mewn pleidlais anghyffredin yn y senedd, ysgrifennwch Guy Faulconbridge a Kate Holton. Yn un o ffynnu mwyaf trawiadol y ddrama Brexit tair blynedd, fe wnaeth Johnson […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

| Hydref 17, 2019

Cymeradwyodd y Cyngor Ewropeaidd y fargen Brexit sydd newydd ei thorri. Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ei fod yn edrych fel bod y cytundeb yn agos at ei ddarn olaf, yn ysgrifennu Catherine Feore. Esboniodd Tusk pam fod bargen a oedd yn amhosibl ddoe, wedi dod yn bosibl heddiw. Wrth sefyll wrth ochr y Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar dywedodd fod Iwerddon wedi […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn cipio bargen #Brexit, mae Johnson bellach yn wynebu her #UKParliament

Mae Prydain yn cipio bargen #Brexit, mae Johnson bellach yn wynebu her #UKParliament

| Hydref 17, 2019

Fe wnaeth Prydain gipio cytundeb Brexit munud olaf gyda’r Undeb Ewropeaidd ddydd Iau (17 Hydref), ond mae’n dal i wynebu her o ran ei gymeradwyo gan y senedd, ysgrifennwch Gabriela Baczynska a Marine Strauss. “Lle mae ewyllys mae yna fargen - mae gennym ni un. Mae'n gytundeb teg a chytbwys i'r UE a'r […]

Parhau Darllen

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn brwydro ar ddwy ffrynt i gytuno ar fargen #Brexit y ffos olaf

Mae Prydain yn brwydro ar ddwy ffrynt i gytuno ar fargen #Brexit y ffos olaf

| Hydref 17, 2019

Cafodd negodwyr drafferth ddydd Mercher (16 Hydref) i gipio cytundeb Brexit ar ddeg awr ar drothwy uwchgynhadledd yr UE, gan godi'r siawns y bydd yn rhaid i'r Prif Weinidog Boris Johnson geisio estyniad o ddyddiad cau Hydref 31 ar gyfer ymadawiad Prydain o'r bloc, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Padraic Halpin. Sgyrsiau ym Mrwsel ddydd Mawrth […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit dim-bargen yn effeithio ar #LifeSciences

Sut y bydd #Brexit dim-bargen yn effeithio ar #LifeSciences

| Hydref 17, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen