Tag: Bwrwndi

Mae'r UE yn addo € 77 miliwn ar gyfer argyfwng #DRC yng nghynhadledd rhoddwyr Geneva

Mae'r UE yn addo € 77 miliwn ar gyfer argyfwng #DRC yng nghynhadledd rhoddwyr Geneva

| Ebrill 18, 2018

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd yr Undeb Ewropeaidd gynhadledd 'Generative Humanitarian on Democratic Republic of the Congo (DRC)' yng Ngenefa. Ar yr achlysur hwn, ailadroddodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chrisis Christos Stylianides gefnogaeth yr UE mewn ymateb i'r sefyllfa ddyngarol sy'n gwaethygu yn y rhanbarth, gyda chyfraniadau gwerth € 77 miliwn mewn cymorth brys a datblygu i [...]

Parhau Darllen

UE yn rhyddhau cymorth dyngarol i #Africa wrth i anghenion dyfu

UE yn rhyddhau cymorth dyngarol i #Africa wrth i anghenion dyfu

| Ebrill 11, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd y cymorth yr UE o € 47 miliwn yn helpu ymateb i anghenion y mwyaf agored i niwed yn y Great Lakes yn ogystal ag yn Ne Affrica a Cefnfor India rhanbarth. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol i helpu pobl mewn angen yn y rhanbarthau Great Lakes a De Affrica a Cefnfor India, sy'n parhau [...]

Parhau Darllen

UE yn cynyddu'r cymorth dyngarol ar gyfer ffoaduriaid Burundi

UE yn cynyddu'r cymorth dyngarol ar gyfer ffoaduriaid Burundi

| Gorffennaf 30, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhyddhau € 4.5 miliwn mewn cymorth dyngarol i helpu'r nifer cynyddol o ffoaduriaid o Burundi sydd wedi ffoi i wledydd cyfagos. Mae mwy na 175,000 o bobl, y mwyafrif ohonynt yn fenywod a phlant, amcangyfrifir i gael gadael y wlad yn barod. "Ni allwn anwybyddu'r sefyllfa ddyngarol gwaethygu effeithio Burundi. rhifau Ffoaduriaid [...]

Parhau Darllen

29th ACP-UE Cyd Cynulliad Seneddol: Mae problemau penodol o dan chwyddwydr Môr Tawel

29th ACP-UE Cyd Cynulliad Seneddol: Mae problemau penodol o dan chwyddwydr Môr Tawel

| Mehefin 17, 2015 | 0 Sylwadau

Mae problemau penodol y rhanbarth Môr Tawel, megis newid yn yr hinsawdd, pysgodfeydd, diogelwch morwrol ac integreiddio rhanbarthol, yn ogystal â chynhyrchu refeniw cyllidol mewn gwledydd ACP, yn cael eu trafod gan y Cynulliad Seneddol y Cyd ACP-UE yn ei sesiwn 29th, a gaeodd ar ddydd Mercher (17 Mehefin) yn Suva (Fiji). golau gwyrdd gofalus ar gyfer cymysgu UE [...]

Parhau Darllen

IOM yn helpu ffoaduriaid i ailsefydlu yng Ngwlad Belg

IOM yn helpu ffoaduriaid i ailsefydlu yng Ngwlad Belg

| Rhagfyr 9, 2014 | 0 Sylwadau

Yn fframwaith y rhaglen ailsefydlu ffoaduriaid yr Undeb Ewropeaidd ar y cyd y cytunwyd arnynt ym mis Mawrth, penderfynodd Gwlad Belg i ailsefydlu ffoaduriaid 100 2014 yn ffoaduriaid a 300 2015 yn. Yn 2013 100 fod yn derbyn ffoaduriaid Congo, yn bennaf o'r rhanbarth Great Lakes. Yn 2014, yn seiliedig ar flaenoriaethau UNHCR a'r UE, bydd yn cymryd 75 Syria a [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd De Gucht anelu am ymweliad swyddogol i Dwyrain Affrica

| Hydref 30, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 31 mis Hydref, bydd y Comisiynydd Masnach Karl De Gucht teithio i Kenya i gwrdd â nifer o gynrychiolwyr llywodraeth ar lefel uchel ym maes materion tramor a masnach ryngwladol, materion Dwyrain Affrica, cyllid, diwydiannu ac amaethyddiaeth. Mae'r ymweliad yn dilyn casgliad, bythefnos yn ôl, o'r trafodaethau ar gyfer Gytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r [...]

Parhau Darllen

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

| Hydref 17, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 16 mis Hydref, trafodwyr o'r UE a'r Dwyrain Gymunedol Affricanaidd (EAC) gwblhau Cytundeb newydd cynhwysfawr Partneriaeth Economaidd (EPA) rhwng y ddau ranbarth. Bydd y cytundeb yn darparu sicrwydd cyfreithiol i fusnesau ac agor persbectif tymor hir ar gyfer mynediad am ddim a diderfyn i farchnad yr UE ar gyfer cynhyrchion o Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania ac Uganda. [...]

Parhau Darllen