Tag: Cambodia

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

| Rhagfyr 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, adfer troseddwyr gwrthbleidiau Cambodaidd, a dad-droseddu gaeafu ac erthyliad yn El Salvador. Fietnam: rhyddhau Nguyen Van Hoa Mae Senedd Ewrop yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, a ddedfrydwyd ar 27 rhwng Tachwedd a saith mlynedd yn y carchar ar [...]

Parhau Darllen

llywodraeth #Cambodia cyhuddo dirprwyaethau tramor o ragrith dros ymgyrch gwrthwynebiad

llywodraeth #Cambodia cyhuddo dirprwyaethau tramor o ragrith dros ymgyrch gwrthwynebiad

| Mehefin 7, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Weinyddiaeth Materion Tramor o Cambodia wedi rhyddhau datganiad yn cyhuddo ddirprwyaethau tramor o ragrith i feirniadu'r ymgyrch y llywodraeth ar yr wrthblaid, hyd yn oed yn awgrymu eu bod yn esgus peidio i adnabod y gyfraith yn ysgrifennu SEK Odom o'r Cambodia Daily. datganiad y weinidogaeth yn enwi dim dirprwyo penodol ond hadlewyrchu yn agos y feirniadaeth lefelu yn [...]

Parhau Darllen

#Volunteering: Rhaglen datblygu ieuenctid Arwain, ICS, yn anfon ei gwirfoddolwr 20,000th i ymladd tlodi yn Cambodia

#Volunteering: Rhaglen datblygu ieuenctid Arwain, ICS, yn anfon ei gwirfoddolwr 20,000th i ymladd tlodi yn Cambodia

| Chwefror 25, 2016 | 0 Sylwadau

Ddydd Mawrth 23 Chwefror, daeth Tania Tuzizila o 22 o Croydon yn berson ifanc 20,000th i wirfoddoli gyda'r Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (ICS) - rhaglen datblygu ieuenctid ar gyfer 18 i 25, dan arweiniad yr elusen datblygu rhyngwladol blaenllaw, VSO ac fe'i hariennir gan llywodraeth y DU. Am bron i dri mis, bydd Tania yn seiliedig [...]

Parhau Darllen

UE i gefnogi sector amaethyddiaeth a gwella addysg yn Cambodia

UE i gefnogi sector amaethyddiaeth a gwella addysg yn Cambodia

| Rhagfyr 22, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi cyllid newydd o gyfanswm € 410 miliwn o dan ei cydweithrediad dwyochrog â Cambodia dros gyfnod y 2014 2020-i barhau ei gefnogaeth i gynnydd yn Cambodia. Bydd yr arian yn helpu i gryfhau amaethyddiaeth a rheoli adnoddau naturiol, yn darparu gwell addysg a gweithredu diwygiadau llywodraethu a gweinyddu. Cambodia wedi cyflawni cynnydd economaidd-gymdeithasol rhagorol dros [...]

Parhau Darllen

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

| Hydref 13, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu pecyn o fesurau cyhoeddi'r camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Fel rhan o'i hymdrechion, mae'r UE yn cymryd camau yn erbyn drydydd gwledydd sy'n caniatáu pysgota anghyfreithlon neu nad ydynt yn gwneud digon i frwydro yn ei. Mae pysgota anghyfreithlon yn peri pryder mawr: mae'n depletes stociau pysgod, [...]

Parhau Darllen

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

| Hydref 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Gynghrair Fyd-eang yn erbyn Gam-drin Plant Rhywiol Ar-lein wedi bod ar waith ers 2012. nodau Concrete wedi cael eu gosod a gwledydd ychwanegol wedi ymuno â'i gilydd, ond y frwydr i ddileu ecsbloetio ar-lein o blant yn gyflawn o bell. Ar wahoddiad y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström a'r Unol Daleithiau Twrnai Cyffredinol Holder Eric, [...]

Parhau Darllen

UE yn cymryd camau pendant yn erbyn pysgota anghyfreithlon

UE yn cymryd camau pendant yn erbyn pysgota anghyfreithlon

| Mawrth 24, 2014 | 0 Sylwadau

Yn dilyn cynnig y Comisiwn, Cyngor y Gweinidogion wedi penderfynu Heddiw (Mawrth 24) i restru Belize, Cambodia a Guinea-Conakry wrth i wledydd sy'n gweithredu ddigonol yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Ar ôl nifer o rybuddion, bydd mesurau yn awr yn dod i rym yn erbyn y tair gwlad i fynd i'r afael â'r buddion masnachol yn deillio o bysgota anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu bod mewnforion i'r UE [...]

Parhau Darllen