Tag: Cambodia

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

#Cambodia - UE yn lansio gweithdrefn i atal dewisiadau masnach dros dro

#Cambodia - UE yn lansio gweithdrefn i atal dewisiadau masnach dros dro

| Chwefror 12, 2019

Mae'r UE wedi cychwyn ar y broses a allai arwain at atal mynediad ffafriol Cambodia i farchnad yr UE dros dro o dan gynllun masnach Everything But Arms (EBA). Gellir dileu dewisiadau EBA os nad yw gwledydd buddiolwyr yn parchu hawliau dynol craidd a hawliau llafur. Nid yw lansio'r weithdrefn dynnu'n ôl dros dro yn golygu [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

| Rhagfyr 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, adfer troseddwyr gwrthbleidiau Cambodaidd, a dad-droseddu gaeafu ac erthyliad yn El Salvador. Fietnam: rhyddhau Nguyen Van Hoa Mae Senedd Ewrop yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, a ddedfrydwyd ar 27 rhwng Tachwedd a saith mlynedd yn y carchar ar [...]

Parhau Darllen

llywodraeth #Cambodia cyhuddo dirprwyaethau tramor o ragrith dros ymgyrch gwrthwynebiad

llywodraeth #Cambodia cyhuddo dirprwyaethau tramor o ragrith dros ymgyrch gwrthwynebiad

| Mehefin 7, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Weinyddiaeth Materion Tramor o Cambodia wedi rhyddhau datganiad yn cyhuddo ddirprwyaethau tramor o ragrith i feirniadu'r ymgyrch y llywodraeth ar yr wrthblaid, hyd yn oed yn awgrymu eu bod yn esgus peidio i adnabod y gyfraith yn ysgrifennu SEK Odom o'r Cambodia Daily. datganiad y weinidogaeth yn enwi dim dirprwyo penodol ond hadlewyrchu yn agos y feirniadaeth lefelu yn [...]

Parhau Darllen

#Volunteering: Rhaglen datblygu ieuenctid Arwain, ICS, yn anfon ei gwirfoddolwr 20,000th i ymladd tlodi yn Cambodia

#Volunteering: Rhaglen datblygu ieuenctid Arwain, ICS, yn anfon ei gwirfoddolwr 20,000th i ymladd tlodi yn Cambodia

| Chwefror 25, 2016 | 0 Sylwadau

Ddydd Mawrth 23 Chwefror, daeth Tania Tuzizila o 22 o Croydon yn berson ifanc 20,000th i wirfoddoli gyda'r Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (ICS) - rhaglen datblygu ieuenctid ar gyfer 18 i 25, dan arweiniad yr elusen datblygu rhyngwladol blaenllaw, VSO ac fe'i hariennir gan llywodraeth y DU. Am bron i dri mis, bydd Tania yn seiliedig [...]

Parhau Darllen

UE i gefnogi sector amaethyddiaeth a gwella addysg yn Cambodia

UE i gefnogi sector amaethyddiaeth a gwella addysg yn Cambodia

| Rhagfyr 22, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi cyllid newydd o gyfanswm € 410 miliwn o dan ei cydweithrediad dwyochrog â Cambodia dros gyfnod y 2014 2020-i barhau ei gefnogaeth i gynnydd yn Cambodia. Bydd yr arian yn helpu i gryfhau amaethyddiaeth a rheoli adnoddau naturiol, yn darparu gwell addysg a gweithredu diwygiadau llywodraethu a gweinyddu. Cambodia wedi cyflawni cynnydd economaidd-gymdeithasol rhagorol dros [...]

Parhau Darllen

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

| Hydref 13, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu pecyn o fesurau cyhoeddi'r camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Fel rhan o'i hymdrechion, mae'r UE yn cymryd camau yn erbyn drydydd gwledydd sy'n caniatáu pysgota anghyfreithlon neu nad ydynt yn gwneud digon i frwydro yn ei. Mae pysgota anghyfreithlon yn peri pryder mawr: mae'n depletes stociau pysgod, [...]

Parhau Darllen