Tag: Canada

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

| Rhagfyr 12, 2018

Mae Strategaeth Bioeconomaidd yr UE a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn parhau bod etifeddiaeth y cyfandir o hyrwyddo atebion biolegol i gwestiynau amgylcheddol ac yn amlygu'n strategol fuddion economaidd yr ymagwedd gyda ffocws cryf ar swyddi, twf a buddsoddiad yn yr UE. Mewn gwirionedd, mae bio-economaidd yr UE eisoes yn cyfrif am 4.2% o'i CMC; mae'n cyfrannu dros € 2 trillion [...]

Parhau Darllen

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

| Tachwedd 20, 2018

Bydd y rhaglenni 2019 ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion bwyd amaeth yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd y tu allan i'r UE gyda'r potensial uchaf o ran twf. Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen waith polisi hyrwyddo 2019 ar 14 Tachwedd, gyda € 191.6 miliwn ar gael ar gyfer rhaglenni a ddewiswyd ar gyfer cyd-ariannu UE - cynnydd o € 12.5m [...]

Parhau Darllen

#Canada a'r Undeb Ewropeaidd yn cynnal cyfarfod agoriadol o Gyd-bwyllgor # CETA

#Canada a'r Undeb Ewropeaidd yn cynnal cyfarfod agoriadol o Gyd-bwyllgor # CETA

| Hydref 2, 2018

Mae Canada a'r UE wedi cynnal cyfarfod cyntaf y Cyd-Bwyllgor Cytundeb Economaidd a Masnach Gyfan (CETA) ym Montreal. Cynhaliodd y Cyd-bwyllgor a sefydlwyd o dan Gytundeb Economaidd a Masnach Gyfun Undeb Ewropeaidd-yr Undeb Ewropeaidd (CETA) ei gyfarfod cyntaf ym Montreal, Canada, a gyd-gadeirir gan y Gweinidog Arallgyfeirio Masnach Ryngwladol Canada, James Carr a Chomisiynydd Masnach [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

#CETA - Mae cytundeb masnach UE-Canada yn dechrau manteisio ar fusnesau ar ddwy ochr yr Iwerydd

#CETA - Mae cytundeb masnach UE-Canada yn dechrau manteisio ar fusnesau ar ddwy ochr yr Iwerydd

| Medi 20, 2018

Bydd dydd Gwener 21 Medi yn nodi pen-blwydd cyntaf Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) rhwng yr UE a Chanada i rym. Mae arwyddion cynnar yn dangos bod y cytundeb eisoes yn dechrau cyflawni ar gyfer allforwyr yr UE. Bydd y Comisiynydd Malmström yn ymweld â Chanada ar 26 a 27 Medi i gymryd stoc o [...]

Parhau Darllen

Cyfuniadau: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael rheolaeth ar y cyd dros #VICLPs gan #IvanhoeCambridge a #PSPIB

Cyfuniadau: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael rheolaeth ar y cyd dros #VICLPs gan #IvanhoeCambridge a #PSPIB

| Medi 4, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Cyfuniad yr Undeb Ewropeaidd, caffael rheolaeth ar y cyd dros Bartneriaid Multifamili Strategol LP (VIC LPs) o'r USby Ivanhoe Cambridge a Bwrdd Buddsoddi Pensiwn y Sector Cyhoeddus ("PSPIB"), y ddau Canada. Mae'r VIC LPs, a reolir yn unig gan Ivanhoe Cambridge, yn berchen ar ac yn rheoli eiddo tiriog preswyl [...]

Parhau Darllen

# FORATOM- Mae arbenigwyr niwclear yn trafod heriau a chyfleoedd i'w diwydiant mewn cynhadledd ryngwladol

# FORATOM- Mae arbenigwyr niwclear yn trafod heriau a chyfleoedd i'w diwydiant mewn cynhadledd ryngwladol

| Gorffennaf 19, 2018

Mae mwy nag arbenigwyr niwclear 350 o bob cwr o'r byd yn casglu yn Ottawa, Canada, yr wythnos hon i rannu syniadau ac arferion gorau sy'n gysylltiedig â systemau rheoli. Dim ond ychydig o'r pynciau sy'n cael eu trafod gan uwch reolwyr o bob rhan o Ewrop, America, Asia ac Affrica yw arweinyddiaeth, rheoli ansawdd, arloesi a llywodraethu diogelwch. Mae'r 2018 International [...]

Parhau Darllen