Tag: Canada

Mae'r UE a #Canada yn cytuno ar drefniant apelio dros dro ar gyfer anghydfodau yn #WorldTradeOrganization

Mae'r UE a #Canada yn cytuno ar drefniant apelio dros dro ar gyfer anghydfodau yn #WorldTradeOrganization

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r UE a Chanada wedi cytuno ar drefniant cyflafareddu apêl dros dro ar gyfer anghydfodau masnach posibl yn y dyfodol. Bydd y rheolau y cytunwyd arnynt yn berthnasol pe bai'n debygol na fydd Corff Apeliadol Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn gallu clywed apeliadau ym mis Rhagfyr 2019. Mae'r trefniant dros dro yn seiliedig ar reolau presennol Sefydliad Masnach y Byd a […]

Parhau Darllen

Mae'r UE, Canada a Tsieina yn cyd-gynnull trydydd gweinidog ar #ClimateAction ym Mrwsel

Mae'r UE, Canada a Tsieina yn cyd-gynnull trydydd gweinidog ar #ClimateAction ym Mrwsel

| Mehefin 28, 2019

Heddiw (28 June) mae'r UE, Canada a Tsieina yn cynnull y trydydd gweinidog ar weithredu hinsawdd ym Mrwsel. Y Comisiynydd Gweithredu ar yr Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete, Gweinidog yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd Canada Catherine McKenna a Chynrychiolydd Arbennig Tsieina ar Newid Hinsawdd Xie Zhenhua yn cyd-gadeirio cyfarfod gweinidogion a chynrychiolwyr lefel uchel o wledydd 30, […]

Parhau Darllen

Comisiwn yn sefydlu cronfa € 100 miliwn i gefnogi buddsoddiadau #CleanEnergy

Comisiwn yn sefydlu cronfa € 100 miliwn i gefnogi buddsoddiadau #CleanEnergy

| Efallai y 29, 2019

Sefydlwyd Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E), cronfa fuddsoddi newydd € 100 miliwn gan y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop a Breakthrough Energy Ventures yn ystod y cyfarfod Gweinidogaethol Arloesedd Cenhadaeth yn Vancouver, Canada, yn ôl datganiad i'r wasg ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd y gronfa'n helpu i ddatblygu cwmnïau Ewropeaidd arloesol ac yn dod â [...]

Parhau Darllen

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

Dylai #Canada gymryd taflen allan o lyfrau Ewrop pan ddaw i #SustainableEnergy yn y dyfodol

| Rhagfyr 12, 2018

Mae Strategaeth Bioeconomaidd yr UE a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn parhau bod etifeddiaeth y cyfandir o hyrwyddo atebion biolegol i gwestiynau amgylcheddol ac yn amlygu'n strategol fuddion economaidd yr ymagwedd gyda ffocws cryf ar swyddi, twf a buddsoddiad yn yr UE. Mewn gwirionedd, mae bio-economaidd yr UE eisoes yn cyfrif am 4.2% o'i CMC; mae'n cyfrannu dros € 2 trillion [...]

Parhau Darllen

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

| Tachwedd 20, 2018

Bydd y rhaglenni 2019 ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion bwyd amaeth yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd y tu allan i'r UE gyda'r potensial uchaf o ran twf. Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen waith polisi hyrwyddo 2019 ar 14 Tachwedd, gyda € 191.6 miliwn ar gael ar gyfer rhaglenni a ddewiswyd ar gyfer cyd-ariannu UE - cynnydd o € 12.5m [...]

Parhau Darllen

#Canada a'r Undeb Ewropeaidd yn cynnal cyfarfod agoriadol o Gyd-bwyllgor # CETA

#Canada a'r Undeb Ewropeaidd yn cynnal cyfarfod agoriadol o Gyd-bwyllgor # CETA

| Hydref 2, 2018

Mae Canada a'r UE wedi cynnal cyfarfod cyntaf y Cyd-Bwyllgor Cytundeb Economaidd a Masnach Gyfan (CETA) ym Montreal. Cynhaliodd y Cyd-bwyllgor a sefydlwyd o dan Gytundeb Economaidd a Masnach Gyfun Undeb Ewropeaidd-yr Undeb Ewropeaidd (CETA) ei gyfarfod cyntaf ym Montreal, Canada, a gyd-gadeirir gan y Gweinidog Arallgyfeirio Masnach Ryngwladol Canada, James Carr a Chomisiynydd Masnach [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen