Tag: Canada

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

#Airbus yn dod yn bartneriaid mwyafrif yn #Bombardier C Series, sy'n cael ei herio gan Adran Masnach yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd

#Airbus yn dod yn bartneriaid mwyafrif yn #Bombardier C Series, sy'n cael ei herio gan Adran Masnach yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd

| Hydref 17, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd Airbus a Bombardier yn dod yn bartneriaid ar raglen awyrennau Cyfres C. Llofnodwyd cytundeb cyfatebol heddiw (17 Hydref). Mae'r cytundeb yn dod â chyrhaeddiad a graddfa fyd-eang Airbus ynghyd â theulu awyrennau jet diweddaraf, Bombardier, gan leoli'r ddau bartner i ddatgloi gwerth llwyfan Cyfres C yn llawn a chreu gwerth newydd sylweddol [...]

Parhau Darllen

#CETA: Mae'r DU yn cynnig buddion cytundeb masnach UE-Canada sy'n dod i rym yfory

#CETA: Mae'r DU yn cynnig buddion cytundeb masnach UE-Canada sy'n dod i rym yfory

| Medi 20, 2017 | 0 Sylwadau

Yfory (21 Medi) mae'r Cytundeb Economaidd a Masnach Gyfun (CETA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chanada yn dod i rym dros dro. Wrth groesawu'r garreg filltir hon ym mholisi masnach yr UE, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker: "Mae'r cytundeb hwn yn pennu'r hyn yr ydym am i'n polisi masnach fod yn - offeryn ar gyfer twf sy'n fuddiol i gwmnïau Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#Ceta: 'Mae'r cytundeb masnach yn bwysig ar gyfer Ewrop geopolitically yn ogystal ag yn economaidd'

#Ceta: 'Mae'r cytundeb masnach yn bwysig ar gyfer Ewrop geopolitically yn ogystal ag yn economaidd'

| Chwefror 20, 2017 | 0 Sylwadau

pasio Ceta rhwystr hollbwysig ar 15 mis Chwefror pan bleidleisiodd Aelodau Seneddol Ewropeaidd i gefnogi'r cytundeb masnach yr UE-Canada tirnod. Gall y cytundeb gael gwared mwy na 99% o dariffau fynd dros dro i rym mor gynnar â mis Ebrill. Wrth siarad yn dilyn y bleidlais, dywedodd Artis Pabriks, ASE arweiniol y Senedd ar Ceta,: "Ni all Ewrop oroesi heb masnach rydd a theg [...]

Parhau Darllen

#JustinTrudeau I'r Senedd: 'yw Y gorau eto i ddod'

#JustinTrudeau I'r Senedd: 'yw Y gorau eto i ddod'

| Chwefror 16, 2017 | 0 Sylwadau

"Canada yn gwybod nad yw llais Ewropeaidd effeithiol ar y llwyfan byd-eang yn unig well - mae'n hanfodol," Canada Brif Weinidog Justin Trudeau (yn y llun) dweud wrth Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn y siambr Strasbourg ar ddydd Iau (16 Chwefror). Trudeau, mae'r Prif Weinidog Canada cyntaf i annerch y Senedd Ewrop, tynnu sylw at y bartneriaeth hanesyddol rhwng yr UE a Chanada. "Mae'r Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Prif Weinidog Canada Justin #Trudeau i fynd i'r afael Senedd

Prif Weinidog Canada Justin #Trudeau i fynd i'r afael Senedd

| Chwefror 16, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd Canada Brif Weinidog Justin Trudeau yn traddodi araith ffurfiol i Aelodau Seneddol Ewropeaidd ar y berthynas UE-Canada ar ddydd Iau (16 Chwefror) yn 11.00 yn siambr Strasbourg. Bydd Mr Trudeau fydd y Prif Weinidog Canada cyntaf i annerch y Senedd Ewropeaidd. Ar ddydd Mercher 15 Chwefror cymeradwyodd y Senedd y Cytundeb Economaidd a Masnach Gyfun UE-Canada (CETA). EP Llywydd [...]

Parhau Darllen

#ClientEarth: 'Rheol cyfraith shunned' fel #CETA delio a gymeradwywyd yn y Senedd Ewrop

#ClientEarth: 'Rheol cyfraith shunned' fel #CETA delio a gymeradwywyd yn y Senedd Ewrop

| Chwefror 15, 2017 | 0 Sylwadau

Aelodau Seneddol Ewropeaidd wedi pleidleisio trwy CETA, heb geisio barn y Llys Cyfiawnder Ewrop ar elfennau mwyaf dadleuol y cytundeb (ICS, ISDS), meddai ClientEarth. Dywedodd masnach ClientEarth a chyfreithiwr yr amgylchedd Laurens Ankersmit: "Rydym yn siomedig Senedd Ewrop wedi penderfynu i gydsynio i CETA felly frys, heb ystyriaeth briodol i reolaeth y gyfraith. [...]

Parhau Darllen