Tag: Gweriniaeth Canolbarth Affrica

UE airlifts cyflenwadau yn fwy dyngarol i mewn i Gweriniaeth Canolbarth Affrica

UE airlifts cyflenwadau yn fwy dyngarol i mewn i Gweriniaeth Canolbarth Affrica

| Ionawr 23, 2014 | 0 Sylwadau

Yng nghanol yr argyfwng parhaus yn y Weriniaeth Canolbarth Affrica, yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei gludo eto cymorth dyngarol angen ar frys i mewn i'r wlad. Heddiw (23 Ionawr) awyren cludo 80 tunnell o gyflenwadau rhyddhad rhag Nairobi, Kenya i mewn i'r brifddinas Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Bangui, gan gynnwys cysgod brys, blancedi ac eitemau sylfaenol y cartref fel sebon a [...]

Parhau Darllen

Agenda Ewropeaidd: 20 24-Ionawr

Agenda Ewropeaidd: 20 24-Ionawr

| Ionawr 19, 2014 | 0 Sylwadau

Darperir Agenda Ewropeaidd gan Orpheus Materion Cyhoeddus Senedd Ewrop - Wythnos y Pwyllgor, Brwsel 20-22 Ionawr Wythnos Senedd Ewrop, cliciwch yma i weld y rhaglen ddrafft Dydd Llun 20 Ionawr Senedd Ewrop: Bydd AFET yn trafod cytundeb fframwaith gyda'r Swistir; Indonesia; Balcanau; Cytundeb Masnach Arfau. Bydd DEVE yn trafod diwedd i artaith; Syria; De Sudan; Y Groenland; [...]

Parhau Darllen

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: 'Only gweithredu rhyngwladol cydunol yn gallu atal trasiedi ofnadwy rhag cynyddol ymhellach allan o reolaeth'

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: 'Only gweithredu rhyngwladol cydunol yn gallu atal trasiedi ofnadwy rhag cynyddol ymhellach allan o reolaeth'

| Rhagfyr 30, 2013 | 0 Sylwadau

Wrth ymateb i'r drychineb dyngarol cynyddol yn y Weriniaeth Affrica Canolog (CAR), Cydweithredu Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a Ymateb Argyfwng Comisiynydd Kristalina Georgieva wedi gwneud y datganiad canlynol: "Mae trychineb dyngarol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn parhau i ddatrys o flaen ein llygaid. Mae'r boblogaeth gyfan o 4.6 miliwn o bobl yn cael ei effeithio. pobl 800,000 yn [...]

Parhau Darllen

Yr Agenda Ewropeaidd: 16 20-Rhagfyr

Yr Agenda Ewropeaidd: 16 20-Rhagfyr

| Rhagfyr 16, 2013 | 0 Sylwadau

Yr Agenda Ewropeaidd yn cael ei ddarparu gan Orpheus Materion Cyhoeddus Senedd Ewrop - Y Pwyllgor Etholaeth a wythnos, Brwsel Dydd Llun 16 Cyfarfod ar ei ymrwymiadau hawliau dynol Kazakhstan a Rhagfyr: Myth a realiti, Paul Murphy ASE (IE) Masnach Ryngwladol a Diogelwch a Is-Bwyllgor Amddiffyn gweithgaredd ar y cyd: gwrandawiad cyhoeddus ar y Cytuniad Masnach Arfau (ATT) rhoi ar waith; [...]

Parhau Darllen

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE graddfeydd fyny cymorth dyngarol

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE graddfeydd fyny cymorth dyngarol

| Rhagfyr 16, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei cymorth dyngarol gan € 18.5 miliwn i'r Weriniaeth Affrica Canolog (CAR) i ddarparu cymorth ar unwaith i achub bywydau at y dioddefaint mwyaf agored i niwed mewn argyfwng sydd wedi effeithio ar boblogaeth gyfan y wlad o 4.6 miliwn. "Mae'r wlad yn wynebu'r argyfwng hawliau dyngarol a dynol gwaethaf ers ei hannibyniaeth. Y [...]

Parhau Darllen

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE camau i fyny ymdrech gymorth, yn lansio pont awyr dyngarol

Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE camau i fyny ymdrech gymorth, yn lansio pont awyr dyngarol

| Rhagfyr 9, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio ei wasanaeth awyr dyngarol ar unwaith i agor llinell hanfodol o gymorth i mewn ac allan o Bangui, prifddinas Gweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), fel ymdrechion rhyngwladol i sefydlogi'r wlad rhwygo-ymryson dwysáu. Mae'r awyren gyntaf (a gynhelir gan ECHO Flight, gwasanaeth awyr dyngarol yr UE), gyda [...]

Parhau Darllen

UE yn ymrwymo i ariannu a arweinir gan Affricanaidd Genhadaeth Cymorth Rhyngwladol yn Gweriniaeth Canolbarth Affrica

UE yn ymrwymo i ariannu a arweinir gan Affricanaidd Genhadaeth Cymorth Rhyngwladol yn Gweriniaeth Canolbarth Affrica

| Rhagfyr 6, 2013 | 0 Sylwadau

Gan fod y sefyllfa wleidyddol a dyngarol yn y Weriniaeth Affrica Canolog (CAR) wedi dirywio yn raddol ers dros flwyddyn bellach, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi parhau i ysgogi ei cymorth datblygu i helpu pobl a gwella eu diogelwch. Ar 5 2013 Rhagfyr cymeradwyodd y Pwyllgor Poliitical a Diogelwch yr UE cais gan y [...]

Parhau Darllen