Tag: CIA

Mae asiantaethau ysbïo'r UD a'r DU yn anghytuno am fygythiad #Huawei

Mae asiantaethau ysbïo'r UD a'r DU yn anghytuno am fygythiad #Huawei

| Ebrill 21, 2019

Mae rhybudd y CIA dros gwmni telathrebu Tsieineaidd Huawei yn y papur newydd Times of London ddoe - Ebrill 20th - yn ymddangos yn groes i'r farn a roddwyd gan asiantaeth seiber ysbïo'r DU GCHQ. Yn ôl yr erthygl papur newydd, yn gynnar yn 2019, mewn ymgyrch i wahardd offer Huawei o rwydweithiau cyfathrebu gorllewinol, y CIA […]

Parhau Darllen

#Magnitsky: TV Kremlin cyhuddo y CIA o llain i achosi marwolaeth Sergei Magnitsky

#Magnitsky: TV Kremlin cyhuddo y CIA o llain i achosi marwolaeth Sergei Magnitsky

| Ebrill 14, 2016 | 0 Sylwadau

Ar nos 13 Ebrill, prif sianel deledu propaganda y Kremlin, Rossiya-1, dosbarthodd fideo yn dangos dogfennau ffug yn honni bod y CIA wedi trefnu'r atal gofal meddygol i Sergei Magnitsky mewn canolfan gadw Rwsia i achosi ei farwolaeth. I gefnogi'r honiad hwn, dangosodd y sianel deledu adroddiad CIA dyddiedig 20 2009 Medi, [...]

Parhau Darllen

CIA artaith: 'Arteithio yn bwrw amheuaeth ar sail iawn o'n gwerthoedd'

CIA artaith: 'Arteithio yn bwrw amheuaeth ar sail iawn o'n gwerthoedd'

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r dulliau arteithio a ddefnyddir gan y CIA i echdynnu gwybodaeth o carcharorion wedi sbarduno dadl arall yn y Senedd yn sgil y Senedd yr Unol Daleithiau cyhoeddi ei adroddiad ar raglen cadw a holi y CIA yn. Gofynnwyd i Aelodau Senedd Ewrop bleidleisio ar ddwy penderfyniadau gwahanol am hyn ar 11 mis Chwefror, ond dim ond un ohonynt oedd [...]

Parhau Darllen

CIA camdriniaethau dynol-hawliau: Senedd Ewrop yn galw ar lywodraethau i weithredu o'r diwedd ar renditions

CIA camdriniaethau dynol-hawliau: Senedd Ewrop yn galw ar lywodraethau i weithredu o'r diwedd ar renditions

| Chwefror 11, 2015 | 0 Sylwadau

Heddiw, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad ar gam-drin CIA mewn ymateb i Adroddiad Senedd yr Unol Daleithiau yn ddiweddar ar y defnydd o artaith gan y CIA, a oedd yn ymdrin yn benodol â cham-drin CIA ar diriogaeth yr Undeb Ewropeaidd. Yn dilyn y bleidlais, dywedodd llefarydd ar ran rhyddid sifil gwyrdd Eva Joly (yn y llun): "Mae'r Senedd unwaith eto yn ceisio codi'r pwysau ar lywodraethau'r UE [...]

Parhau Darllen