Tag: sigaréts

Trethu tybaco: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi gwerthusiad ar drethiant #Tobacco yn yr UE

Trethu tybaco: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi gwerthusiad ar drethiant #Tobacco yn yr UE

| Chwefror 11, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi gwerthusiad o reolau'r UE ar drethu tybaco (Cyfarwyddeb y Cyngor 2011/64 / EU ar strwythur a chyfraddau'r dreth ecseis sy'n berthnasol i dybaco a weithgynhyrchir). Mae'n tynnu sylw, er bod y rheolau cyfredol yn gweithio'n dda o ran rhagweladwyedd a sefydlogrwydd ar gyfer refeniw cyllidol aelod-wladwriaethau, nid yw bellach fel […]

Parhau Darllen

Mae #WHO yn lansio adroddiad newydd ar dueddiadau defnydd byd-eang #Tobacco

Mae #WHO yn lansio adroddiad newydd ar dueddiadau defnydd byd-eang #Tobacco

| Rhagfyr 19, 2019

Am y tro cyntaf, mae Sefydliad Iechyd y Byd yn rhagweld bod nifer y gwrywod sy'n defnyddio tybaco ar drai, gan nodi newid pwerus yn yr epidemig tybaco byd-eang. Mae’r canfyddiadau, a gyhoeddwyd heddiw (19 Rhagfyr) mewn adroddiad newydd gan WHO, yn dangos sut y gall gweithredu dan arweiniad y llywodraeth amddiffyn cymunedau rhag tybaco, achub bywydau ac atal pobl rhag dioddef […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

| Gorffennaf 9, 2018

Wedi iddo orfodi ei safiad yn y cartref, mae Ffrainc yn arwain y ffordd ar gynigion i atal effeithiau amgylcheddol andwyol y diwydiant tybaco ar draws yr UE, gan roi cynhyrchwyr yng nghanol y ddadl Ewropeaidd. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Younous Omarjee, ASE Ffrengig o blaid La France Insoumise (Unbowed France) adroddiad sy'n cynnwys awgrymiadau 10 a anelwyd [...]

Parhau Darllen

53 biliwn #cigarettes anghyfreithlon a ddefnyddir yn yr UE y llynedd

53 biliwn #cigarettes anghyfreithlon a ddefnyddir yn yr UE y llynedd

| Mehefin 8, 2016 | 0 Sylwadau

Mae adroddiad KMPG newydd yn canfod bod llywodraethau'n colli hyd at € 11.3 biliwn mewn refeniw - cynyddodd cig a chyffuriau heb fod yn yr UE i 88%. Defnyddiwyd 53 biliwn o sigaréts anghyfreithlon yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn 2015, sy'n fwy na chyfanswm marchnad gyfreithiol Sbaen, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (8 Mehefin) gan KPMG. Cyfrifo am [...]

Parhau Darllen

#Cigarettes: ASEau yn gwrthwynebu adnewyddu UE yn ymdrin gwrth-smyglo gyda chwmnïau tybaco

#Cigarettes: ASEau yn gwrthwynebu adnewyddu UE yn ymdrin gwrth-smyglo gyda chwmnïau tybaco

| Mawrth 10, 2016 | 0 Sylwadau

O dan y tybaco yn ymdrin â'r pedwar cwmni tybaco mwyaf cytunasoch i dalu'r UE a'i aelod-wladwriaethau cyfanswm o $ 2.15 biliwn, dros oes y cytundebau, i ollwng achos cyfreithiol yn eu herbyn i adennill dyletswyddau colli i fasnach anghyfreithlon mewn sigaréts. Cytunodd hefyd Cwmnïau weithredol i frwydro yn erbyn smyglo a ffugio o [...]

Parhau Darllen

Llys Ewropeaidd i glywed her sigarét electronig i Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

Llys Ewropeaidd i glywed her sigarét electronig i Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

| Hydref 1, 2015 | 0 Sylwadau

Bydd Totally Wicked yn y DU, gwneuthurwr sigaréts electronig blaenllaw annibynnol y DU, yn herio dilysrwydd Erthygl 20 o Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco yr UE (TPD) yn ffurfiol yn Llys Cyfiawnder yr UE (CJEU) yn Lwcsembwrg ar 1 Hydref 2015 yn 14h30 ( CET). Bydd penderfyniad y CJEU, a ddisgwylir yn gynnar y flwyddyn nesaf, yn pennu a yw Erthygl [...]

Parhau Darllen