Tag: newid yn yr hinsawdd

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

| Chwefror 18, 2020

Wrth wylio'r penawdau y dyddiau hyn, mae'n ymddangos nad yw'r achosion o coronafirws wedi taro'r byd ar yr amser mwyaf cyfleus. Am flynyddoedd, mae'r Seirenau dadgysylltiad wedi galw am ddychwelyd i arwahanrwydd economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol dethol lle mae gwladwriaethau'n systemau cymharol gaeedig ac yn mwynhau ymreolaeth gwneud penderfyniadau heb gyfyngiadau. Yn y cyd-destun hwn, mae'r coronafirws […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Cytunwyd ar reolau newydd i bennu pa fuddsoddiadau sy'n wyrdd

#ClimateChange - Cytunwyd ar reolau newydd i bennu pa fuddsoddiadau sy'n wyrdd

| Rhagfyr 18, 2019

Daeth trafodwyr Senedd Ewrop i gytundeb gyda'r Cyngor ddydd Llun (16 Rhagfyr) ar feini prawf newydd i benderfynu a yw gweithgaredd economaidd yn amgylcheddol gynaliadwy. Mae'r “rheoliad tacsonomeg” fel y'i gelwir yn nodi y dylid ystyried yr amcanion amgylcheddol canlynol wrth werthuso pa mor gynaliadwy yw gweithgaredd economaidd: Lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd; defnydd cynaliadwy ac amddiffyn […]

Parhau Darllen

Mae #COP25 yn cau heb ddigon o uchelgais dywed y Gwyrddion - 'Rhaid cael canlyniadau i rwystrau gweithredu yn yr hinsawdd'

Mae #COP25 yn cau heb ddigon o uchelgais dywed y Gwyrddion - 'Rhaid cael canlyniadau i rwystrau gweithredu yn yr hinsawdd'

| Rhagfyr 16, 2019

Yn dilyn pythefnos o drafodaethau daeth cynhadledd hinsawdd 25th y Cenhedloedd Unedig (COP25) ym Madrid i ben fore Sul (15 Rhagfyr). Mynychodd cyd-gadeiryddion newydd Plaid Werdd Ewrop y gynhadledd, a dywedasant y canlynol ar ôl ei chasgliad: “Nid yw’r polisïau hinsawdd annigonol o bedwar ban byd hyd yn oed yn dod yn agos at […]

Parhau Darllen

Dylai #ClimateChange fod yn flaenoriaeth gyntaf y Senedd, yn ôl dinasyddion

Dylai #ClimateChange fod yn flaenoriaeth gyntaf y Senedd, yn ôl dinasyddion

| Rhagfyr 2, 2019

Eurobarometer 2019 ar Newid yn yr hinsawdd Dywed dinasyddion y tro cyntaf y dylai newid yn yr hinsawdd fod yn brif flaenoriaeth i EP mewn arolwg Eurobaromedr Mae chwech o bob deg o Ewropeaid yn credu bod protestiadau dan arweiniad ieuenctid yn cael effaith uniongyrchol ar bolisi Llywydd yr EP David Sassoli i fynychu'r Cenhedloedd Unedig COP25 Dylai brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd fod Mae prif flaenoriaeth y Senedd, Eurobarometer newydd yn datgelu, gan dynnu sylw at […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

| Tachwedd 29, 2019

Mae ASEau eisiau gweithredu ar unwaith ac uchelgeisiol i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”© 123RF / EU-EP Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig, meddai'r Senedd. Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid 2-13 Rhagfyr, cymeradwyodd y Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd) benderfyniad yn datgan hinsawdd a […]

Parhau Darllen

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

| Tachwedd 25, 2019

Ai dinasoedd yw'r achos neu'r catalydd dros newid wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang? Ymddengys mai dyna'r groesffordd yr ydym bellach yn ei chael ein hunain ac mae'n gwestiwn sydd naill ai'n ofidus neu'n ysbrydoledig i gynllunwyr dinasoedd a meiri alik, yn ysgrifennu Tom Mitchell, prif swyddog strategaeth EIT Climate-KC, partneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf Ewrop sy'n mynd i'r afael â hi [ …]

Parhau Darllen

Hohlmeier: Mae ymladd #ClimateChange yn flaenoriaeth ar gyfer cyllideb 2020 yr UE

Hohlmeier: Mae ymladd #ClimateChange yn flaenoriaeth ar gyfer cyllideb 2020 yr UE

| Hydref 15, 2019

Monika Hohlmeier Dylai cyllideb yr UE ar gyfer 2020 gynnwys mwy o gyllid gweithredu yn yr hinsawdd a buddsoddiad uwch mewn technolegau cynaliadwy, yn ôl Monika Hohlmeier, trafodwr cyllideb y Senedd. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar ei safbwynt ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf ar 23 Hydref. Mae aelod EPP o’r Almaen Monika Hohlmeier, cadeirydd y pwyllgor rheoli cyllideb, yn siarad am ei chynigion cyllidebol: […]

Parhau Darllen