Tag: yn yr hinsawdd

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

| Tachwedd 29, 2019

Mae ASEau eisiau gweithredu ar unwaith ac uchelgeisiol i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”© 123RF / EU-EP Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig, meddai'r Senedd. Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid 2-13 Rhagfyr, cymeradwyodd y Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd) benderfyniad yn datgan hinsawdd a […]

Parhau Darllen

Hohlmeier: Mae ymladd #ClimateChange yn flaenoriaeth ar gyfer cyllideb 2020 yr UE

Hohlmeier: Mae ymladd #ClimateChange yn flaenoriaeth ar gyfer cyllideb 2020 yr UE

| Hydref 15, 2019

Monika Hohlmeier Dylai cyllideb yr UE ar gyfer 2020 gynnwys mwy o gyllid gweithredu yn yr hinsawdd a buddsoddiad uwch mewn technolegau cynaliadwy, yn ôl Monika Hohlmeier, trafodwr cyllideb y Senedd. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar ei safbwynt ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf ar 23 Hydref. Mae aelod EPP o’r Almaen Monika Hohlmeier, cadeirydd y pwyllgor rheoli cyllideb, yn siarad am ei chynigion cyllidebol: […]

Parhau Darllen

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

| Medi 16, 2019

Gorymdeithiodd miloedd o wrthdystwyr o flaen sioe geir IAA Frankfurt ddydd Sadwrn (14 Medi) i fynnu bod peiriannau llosgi yn dod i ben yn gyflym a symud i gerbydau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd wrth i lywodraeth y Canghellor Angela Merkel baratoi i ddadorchuddio mesurau diogelu'r hinsawdd, ysgrifennu Ilona Wissenbach a Joseph Nasr o Reuters. Dywedodd yr heddlu yn Frankfurt fod rhai 15,000, […]

Parhau Darllen

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

| Gorffennaf 11, 2019

Mae Prydain wedi methu â gosod polisïau digonol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhaid iddi weithredu ar fyrder i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i gyrraedd ei tharged sero net newydd, dywedodd adroddiad gan ymgynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Mercher (Gorffennaf 1 Gorffennaf), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth adroddiad y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCC) ar ôl i Brydain ddod y […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

| Gorffennaf 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r gwaith ar bum cenhadaeth ymchwil ac arloesi mawr a fydd yn rhan o Horizon Europe, sef y rhaglen fframwaith nesaf (2021-2027) ac mae ganddo gyllideb arfaethedig o € 100 biliwn. Nod y cenadaethau ymchwil ac arloesi Ewropeaidd yw cyflwyno atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein byd, gan gynnwys […]

Parhau Darllen

Ymatebion yr UE i #ClimateChange

Ymatebion yr UE i #ClimateChange

| Mehefin 19, 2019

Bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bawb. Llun gan Ezra Comeau-Jeffrey ar Unsplash Mae brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth i'r Senedd. Isod fe welwch fanylion yr atebion y mae'r UE a'r Senedd yn gweithio arnynt. Cyfyngu ar gynhesu byd-eang: Mater o gynnydd 2 ° C Mae tymereddau cyfartalog y byd wedi codi'n sylweddol ers y chwyldro diwydiannol a […]

Parhau Darllen

Rhaid i arweinwyr yr UE ailosod cyfeiriad ar gyfer Ewrop, gan ddechrau gyda #ClimateCommitments, dywed #GUE_NGL

Rhaid i arweinwyr yr UE ailosod cyfeiriad ar gyfer Ewrop, gan ddechrau gyda #ClimateCommitments, dywed #GUE_NGL

| Efallai y 10, 2019

Wrth i arweinwyr Ewrop gyfarfod yn Sibiu ar 9 Mai i drafod y blaenoriaethau ar gyfer Ewrop, galwodd Llywydd GUE / NGL Gabi Zimmer am newidiadau ar unwaith i bolisïau hinsawdd, ymfudo a chyni. “Rydym yn gofyn i arweinwyr aelod-wladwriaethau'r UE os ydynt wedi dysgu unrhyw wersi o'r argyfwng hinsawdd, refferendwm Brexit, cynnydd yr hawl eithafol […]

Parhau Darllen