Tag: Colombia

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

#Colombia Refferendwm: Pleidleiswyr gwrthod Farc heddwch yn ymdrin

| Hydref 3, 2016 | 0 Sylwadau

Pleidleiswyr yn Colombia wedi gwrthod heddwch yn ymdrin tirnod gyda gwrthryfelwyr Farc mewn canlyniad y refferendwm sioc, gyda 50.2% yn pleidleisio yn ei erbyn. Mae'r cytundeb ei lofnodi yr wythnos diwethaf gan yr Arlywydd Juan Manuel Santos ac arweinydd Farc Timoleon Jimenez ar ôl bron i bedair blynedd o drafodaethau. Ond roedd angen iddi gael ei gadarnhau gan Colombians er mwyn [...]

Parhau Darllen

#Burkinis, #borders A #Brexit - symbolau newydd anffodus o Ewrop fregus ac yn ofnus

#Burkinis, #borders A #Brexit - symbolau newydd anffodus o Ewrop fregus ac yn ofnus

| Medi 8, 2016 | 0 Sylwadau

Fel Ewrop yn mynd yn ôl i'r gwaith difrifol, mae llawer i'w trafod, a llawer i'w wneud. Problemau digonedd. Ewrop yn wynebu llu o heriau - mae llawer mewnol, mae rhai allanol - ni fydd eleni a'r flwyddyn nesaf fod yn unrhyw haws. eich hunain Brace ar gyfer yr hydref a'r gaeaf o anfodlonrwydd, yn ysgrifennu Cyfeillion Ewrop. Mae'r byd gedwir troi fel [...]

Parhau Darllen

#Peacebuilding: Mae ymchwil yn canfod bod plant yn allweddol o ran peacebuilding

#Peacebuilding: Mae ymchwil yn canfod bod plant yn allweddol o ran peacebuilding

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Mae canfyddiadau ymchwil a gyhoeddwyd ym Mrwsel heddiw yn datgelu rōl y gall plant ei chwarae wrth adeiladu heddwch a lleihau trais ledled y byd. Canfu'r adroddiad fod cyfranogiad plant a phobl ifanc mewn adeiladu heddwch yn cynyddu cyd-fyw heddychlon, yn lleihau gwahaniaethu a thrais, ac yn cynyddu'r gefnogaeth i grwpiau bregus. Mae lansiad yr adroddiad yn cael ei gynnal gan y Cynrychiolaeth Barhaol [...]

Parhau Darllen

#Refugees: UE-NATO cydlynu gosod i ddyfnhau, dywedwch Mogherini a Stoltenberg

#Refugees: UE-NATO cydlynu gosod i ddyfnhau, dywedwch Mogherini a Stoltenberg

| Chwefror 24, 2016 | 0 Sylwadau

Undeb Ewropeaidd a NATO cydlynu wedi dechrau mynd i'r afael â'r argyfwng ffoaduriaid a bydd yn cael ei dyfnhau ymhellach, dywedodd prif polisi tramor yr Undeb Ewropeaidd Federica Mogherini ac Ysgrifennydd Cyffredinol NATO Jens Stoltenberg ASEau ac Aelodau Seneddol cenedlaethol yn y Pwyllgor Materion Tramor ar ddydd Mawrth 24 o Chwefror. "Gall seneddau Ewropeaidd a chenedlaethol yn chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod hwn a [...]

Parhau Darllen

#OrganicProducts Comisiwn Ewropeaidd a Colombia i ddechrau trafodaethau ar gynhyrchion masnach organig

#OrganicProducts Comisiwn Ewropeaidd a Colombia i ddechrau trafodaethau ar gynhyrchion masnach organig

| Chwefror 9, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r llywodraeth Colombia a'r Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddwyd heddiw (9 Chwefror) dechrau'r trafodaethau tuag cytundeb dwyochrog ar fasnach mewn cynnyrch organig rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Colombia. cytundeb o'r fath yn caniatáu marchnad mwy ar gyfer ffermwyr organig, llai o faich ar gyfer cwmnïau a sicrhau argaeledd mwy o gynnyrch organig i [...]

Parhau Darllen

#Colombia S & D mewn cefnogaeth lawn y broses heddwch Colombia

#Colombia S & D mewn cefnogaeth lawn y broses heddwch Colombia

| Ionawr 28, 2016 | 0 Sylwadau

Er mwyn cefnogi'r trafodaethau dwys y broses heddwch Colombia yn digwydd yn diriogaeth niwtral yn Ciwba rhwng y llywodraeth Colombia a'r guerrillas FARC fel ymgais i adfer sefydlogrwydd yn y wlad, roedd gwrandawiad cyhoeddus heddiw yn Senedd Ewrop ar y fenter y Grŵp sosialwyr a'r Democratiaid, o ran [...]

Parhau Darllen

Yr Iseldiroedd yn wynebu adolygiad gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol

Yr Iseldiroedd yn wynebu adolygiad gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol

| Awst 12, 2015 | 0 Sylwadau

Bydd cofnod yr Iseldiroedd ar fynd i'r afael â gwahaniaethu hiliol yn cael ei graffu gan y Pwyllgor ar Ddileu Gwahaniaethu ar sail Hiliol (CERD) ddydd Mawrth 18 Awst a Mercher 19 Awst. Mae'r Iseldiroedd yn un o'r Unol Daleithiau Partïon 177 i'r Confensiwn Rhyngwladol ar Ddileu Pob Ffurf o Wahaniaethu ar sail Hil (ICERD) ac felly mae'n ofynnol [...]

Parhau Darllen