Tag: Croatia

#Croatia - Mae'r UE yn buddsoddi mewn canolfan ymchwil iechyd o'r radd flaenaf i blant

#Croatia - Mae'r UE yn buddsoddi mewn canolfan ymchwil iechyd o'r radd flaenaf i blant

| Medi 18, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 48 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ymestyn yr Ysbyty Plant yn Srebrnjak, ar gyrion Zagreb, Croatia. Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu cyfleuster 15,000-m2 a phrynu offer ymchwil a meddygol, er mwyn trawsnewid yr ysbyty yn ganolfan ymchwil glinigol lle mae newydd […]

Parhau Darllen

#ECB i brofi pum banc Croateg wrth i'r wlad anelu at fynediad i'r ewro

#ECB i brofi pum banc Croateg wrth i'r wlad anelu at fynediad i'r ewro

| Awst 8, 2019

Dywedodd Banc Canolog Ewrop ddydd Mercher (7 Awst) y byddai'n cynnal prawf straen o bum banc Croateg, cam rhagarweiniol yng nghais Zagreb i ymuno ag ardal yr ewro, yn ysgrifennu Francesco Canepa. Bydd Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska a Hrvatska poštanska banka i gyd yn cael eu profi, gyda chanlyniadau […]

Parhau Darllen

Mae #Eurozone yn croesawu #Croatia i ymuno â'r ewro yn 2023 cyn gynted â phosibl

Mae #Eurozone yn croesawu #Croatia i ymuno â'r ewro yn 2023 cyn gynted â phosibl

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Croatia wedi cyflwyno cais ffurfiol i ymuno â Mecanwaith Cyfradd Gyfnewid Ewrop (ERM-2), cam cynnar ar y llwybr i aelodaeth o arian yr ewro, dywedodd pennaeth yr Eurogroup o weinidogion cyllid parth ewro ddydd Llun (8 Gorffennaf), yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio. Gallai'r symudiad ganiatáu i'r wlad yn y Balcanau ymuno â'r ardal ewro, […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penodi Ognian Zlatev (yn y llun) fel pennaeth newydd Cynrychiolaeth y Comisiwn yn Zagreb, Croatia. Bydd yn ymgymryd â'i ddyletswyddau ar 1 Gorffennaf 2019. Mae Zlatev yn olynu Branko Baričević, sy'n dod yn gynghorydd i'r Arlywydd Juncker ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Croateg Cyngor Ewrop […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cefnogi #Croatia i ddenu buddsoddiad a hybu cystadleurwydd

Y Comisiwn yn cefnogi #Croatia i ddenu buddsoddiad a hybu cystadleurwydd

| Mehefin 20, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn darparu arbenigedd technegol i Croatia i helpu lleihau baich gweinyddol, cael gwared ar rwystrau i fusnesau ac adeiladu amgylchedd deniadol, cadarn a chystadleuol ar gyfer buddsoddiad domestig a thramor. Mae'r adolygiadau polisi rheoleiddio a buddsoddi cynhwysfawr a gyflwynwyd ar 18 Mehefin yn cynnig camau i wella fframwaith rheoleiddio Croatia […]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen