Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Croatia

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae cymorth rhanbarthol #JASPERS gan y Comisiwn a bod angen i'r EIB dargedu'n well, dywed Archwilwyr yr UE

Mae cymorth rhanbarthol #JASPERS gan y Comisiwn a bod angen i'r EIB dargedu'n well, dywed Archwilwyr yr UE

| Ionawr 12, 2018 | 0 Sylwadau

Mae menter yr UE a reolir gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) i helpu aelod-wladwriaethau yn gwneud cais am Gronfeydd Cydlyniant a Rhanbarthol sy'n dioddef o wendidau sylweddol, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Cyfrannodd y fenter 'Cyd-gymorth i Gefnogi Prosiectau yn y Rhanbarthau Ewropeaidd' i gymeradwyo prosiectau cyflymach, ond ni allent gael [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

Gwell mynediad at ddŵr yfed yn # Croatia yn diolch i fuddsoddiadau Polisi Cydlyniant

Gwell mynediad at ddŵr yfed yn # Croatia yn diolch i fuddsoddiadau Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae bron i € 96 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant yn cael ei fuddsoddi i uwchraddio cyflenwadau dŵr a rhwydweithiau dŵr gwastraff yn rhanbarthau Slavonia a Istria Croatia ac ar ynys Krk. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Creţu: "Mae pob ewro mae'r UE yn buddsoddi yn y prosiectau hyn yn cyfrannu at gael gwell mynediad i ddŵr yfed glân a [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen

Pum aelod-wladwriaethau cynnydd tuag at dwyochredd #visa llawn â'r Unol Daleithiau

| Mawrth 27, 2017 | 0 Sylwadau

Ddoe, cyfarfu Comisiynydd Dimitris Avramopoulos gyda swyddogion y llywodraeth o bum aelod-wladwriaethau'r UE sydd wedi'u gwahardd teithio Visa-rhad ac am ddim yn yr Unol Daleithiau Unol Daleithiau. Y gwledydd, Bwlgaria, Romania, Croatia, Gwlad Pwyl a Cyprus caniatáu i ddinasyddion yr Unol Daleithiau i deithio oherwydd eu cyfranogiad yn y parth Schengen. Maent yn cael eu ceisio triniaeth deg a chyfartal ar gyfer eu dinasyddion sy'n ymweld [...]

Parhau Darllen