Tag: Cyprus

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

Pum aelod-wladwriaethau cynnydd tuag at dwyochredd #visa llawn â'r Unol Daleithiau

| Mawrth 27, 2017 | 0 Sylwadau

Ddoe, cyfarfu Comisiynydd Dimitris Avramopoulos gyda swyddogion y llywodraeth o bum aelod-wladwriaethau'r UE sydd wedi'u gwahardd teithio Visa-rhad ac am ddim yn yr Unol Daleithiau Unol Daleithiau. Y gwledydd, Bwlgaria, Romania, Croatia, Gwlad Pwyl a Cyprus caniatáu i ddinasyddion yr Unol Daleithiau i deithio oherwydd eu cyfranogiad yn y parth Schengen. Maent yn cael eu ceisio triniaeth deg a chyfartal ar gyfer eu dinasyddion sy'n ymweld [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

| Hydref 18, 2016 | 0 Sylwadau

cynigiodd y Comisiwn bartneriaeth ymchwil cyntaf o'i fath yn yr Ardal Môr y Canoldir i ddatblygu atebion newydd mawr ei angen ar gyfer rheoli dwr yn gynaliadwy a chynhyrchu bwyd. Heddiw mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynnig ar gyfer Partneriaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ardal Môr y Canoldir - PRIMA. Mae'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yn y basn Canoldir [...]

Parhau Darllen

Aelodau o Senedd Ewrop yn cynllunio i ymestyn atodol mewn arian yr UE ar gyfer prosiectau yng #Greece a #Cyprus

Aelodau o Senedd Ewrop yn cynllunio i ymestyn atodol mewn arian yr UE ar gyfer prosiectau yng #Greece a #Cyprus

| Hydref 11, 2016 | 0 Sylwadau

Mae cynlluniau i ymestyn cynnydd 10% yn y cyfraniad yr UE tuag at gostau prosiect yng Ngwlad Groeg tan 30 Mehefin y flwyddyn yn dilyn diwedd ei rhaglen addasiad economaidd eu cymeradwyo gan Aelodau o Senedd Ewrop Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol ar ddydd Mawrth (11 Hydref). ASEau hefyd yn cymeradwyo darpariaeth arbennig lle byddai'r UE yn talu hyd at 85% o [...]

Parhau Darllen

#Cyprus: Byddai anheddiad yng Nghyprus yn neges o obaith ar gyfer Ewrop gyfan, meddai Schulz

#Cyprus: Byddai anheddiad yng Nghyprus yn neges o obaith ar gyfer Ewrop gyfan, meddai Schulz

| Mawrth 31, 2016 | 0 Sylwadau

Mae Senedd Ewrop yn llwyr gefnogi ymdrechion cyfredol i ddatrys y mater Cyprus, dywedodd Arlywydd Martin Schulz ar ddydd Mercher 30 Mawrth ar ymweliad swyddogol i'r wlad, gan ychwanegu bod ffenestr o gyfle yn awr yn bodoli ar gyfer cam hanesyddol ymlaen i Cyprus a'r rhanbarth ehangach. Ar ddiwedd ei ymweliad deuddydd i'r [...]

Parhau Darllen