Tag: Data

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen

Prydain 'yn cadw data sy'n llifo ar ôl- # Brexit' meddai gweinidog

Prydain 'yn cadw data sy'n llifo ar ôl- # Brexit' meddai gweinidog

| Chwefror 28, 2018

Mae Prydain yn gweithio i sicrhau y bydd data'n llifo'n ddiangen rhwng y Deyrnas Unedig ac Ewrop ar ôl Brexit, a bydd cwmnïau technoleg yn dal i allu cael gafael ar y dalent rhyngwladol gorau, y mae'r Gweinidog Masnach iau, Graham Stuart (yn y llun) wedi dweud wrth Reuters, yn ysgrifennu Paul Sandle. Trosglwyddo data ffrictionless, fel y'i cynhwysir mewn deddfwriaeth Ewropeaidd newydd a siapiwyd gan Brydain, a'r [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo darpariaethau ar gyfer #DataFlows a #DataProtection yn cytundebau masnach yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo darpariaethau ar gyfer #DataFlows a #DataProtection yn cytundebau masnach yr UE

| Chwefror 5, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo darpariaethau llorweddol ar gyfer llif data trawsffiniol a diogelu data personol mewn trafodaethau masnach. Gan fod diogelu data personol yn hawl sylfaenol yn yr UE, ni all fod yn destun trafodaethau yng nghyd-destun cytundebau masnach yr UE. Gellir sicrhau llif data rhwng yr UE a thrydydd gwledydd gan ddefnyddio [...]

Parhau Darllen

Y canlyniadau anfwriadol anhygoel o gyfyngu ar hysbysebion # sy'n cael eu gyrru gan ddata

Y canlyniadau anfwriadol anhygoel o gyfyngu ar hysbysebion # sy'n cael eu gyrru gan ddata

| Medi 8, 2017 | 0 Sylwadau

Byddai rhwystro casglu a defnyddio data mewn hysbysebu digidol yn cael canlyniadau difrifol ac anfwriadol ar gyfer economi'r UE, ar gyfer cyfryngau annibynnol Ewrop, ac ar gyfer hygyrchedd y rhyngrwyd ei hun. Dyma gasgliadau ymchwil newydd sy'n edrych ar effaith debygol y Rheoliad ePrivacy a gynigiwyd yn gynharach eleni gan y Comisiwn Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

wladwriaethau'r UE gwthio yn ôl yn erbyn trwyddedau sbectrwm #wireless 25-flwyddyn

wladwriaethau'r UE gwthio yn ôl yn erbyn trwyddedau sbectrwm #wireless 25-flwyddyn

| Ebrill 24, 2017 | 0 Sylwadau

Yr Almaen a'r Eidal ymhlith aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd 15 gwthio yn ôl yn erbyn cynnig i osod 25-mlynedd o leiaf ar drwyddedau sbectrwm di-wifr, rhwystro'r gobeithion y diwydiant telathrebu ar gyfer dull mwy cydlynol ar draws y bloc, yn ysgrifennu Julia Fioretti. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhoi cynnig ar gyfer y blynyddoedd i gydlynu sut llywodraethau cenedlaethol clustnodi hyd diwifr hyn a elwir yn [...]

Parhau Darllen

Dylai Comisiwn Ewropeaidd sefyll yn gadarn ar llif #data rhad ac am ddim

Dylai Comisiwn Ewropeaidd sefyll yn gadarn ar llif #data rhad ac am ddim

| Mawrth 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn colli ei nerfau dros lif y data yn rhad ac am ddim. Ar ôl i ddechrau ddweud y byddai'n cyhoeddi rheoliad i wrthdroi deddfau cenedlaethol sy'n atal llif data i aelod-wladwriaethau eraill, mae wedi cywiro'r mater i'r glaswellt hir trwy ei ddirprwyo i ymgynghoriad cyhoeddus. Mae hyn yn siomedig. Mae llifau data yn rhan hanfodol o [...]

Parhau Darllen

ffiniau UE: ASEau Hawliau Sifil yn pleidleisio i gamu i fyny gwiriadau ac amddiffyn #data

ffiniau UE: ASEau Hawliau Sifil yn pleidleisio i gamu i fyny gwiriadau ac amddiffyn #data

| Chwefror 28, 2017 | 0 Sylwadau

Pleidleisiodd Liberties ASE Sifil ar ddydd Llun (27 Chwefror) ar gyfer amddiffyn cryfach ac cyfnod cadw byrrach ar gyfer data ei storio yn y system fynedfa / allanfa newydd yr UE, sydd wedi'i gynllunio i foderneiddio a gamu i fyny gwiriadau ar nad ydynt yn wladolion yr UE teithio i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd y system mynediad-allanfa yr UE gyflymu a chryfhau gwiriadau ar y ffin yn y [...]

Parhau Darllen